Hopp til innhold

Industrisamfunn

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Industrilandskap i Ruhrområdet

Industrisamfunn kan være en benevning på et land, område eller kontinent som er industrialisert, eller på et lokalsamfunn som er bygd opp rundt en eller flere industrivirksomheter. I et slikt samfunn arbeider de fleste innen industrisektoren. Industrisamfunn kan sees som et overgangsstadium mellom et jordbrukssamfunn og et tjenestesamfunn der tjenesteyting er dominerende.

Industrihistorie[rediger | rediger kilde]

De første industrisamfunnene oppsto i Storbritannia1700-tallet, selv om enkelte gruveområder og lignende (f.eks i Bergslagen i Sverige) var byer bygd opp på industriell virksomhet. På 1800-tallet og 1900-tallet spredte industrialismen seg til andre deler av verden.

Sosiologi[rediger | rediger kilde]

I sosiologi betegner industrisamfunn et samfunn som har en moderne struktur. Slike sosiologiske strukturer utviklet seg i vesten etter den industrielle revolusjon. Premoderne eller pre-industrielt samfunn kalles også for landbrukssamfunn. Industrisamfunn er ofte massesamfunn.

Ulrich Beck, Anthony Giddens og Manuel Castells hevder at vi er inne i en transformasjon fra industrisamfunn til postmoderne samfunn. Den utløsende teknologiske endringen for en slik transformasjon var dampkraft som gjorde masseproduksjon mulig og reduserte behovet for arbeid innen landbruket.

Industrisamfunn er vanligvis bygget rundt elver.

Informasjonsteknologi gir en utløsende teknologisk mulighet for overgang til et postmoderne samfunn.

Industrisamfunn i Norge[rediger | rediger kilde]

Det finnes ingen typiske industrisamfunn i Norge slik vi kjenner de fra blant annet Storbritannia og Tyskland. Norge er en råvarenasjon og de senere år en postmoderne nasjon, som aldri fikk den industrielle utviklingen som andre land i vesten.

Etter de mindre og mer lokale norske forhold regner vi imidlertid Notodden og Årdal som industribyer. Videre finnes gruvesamfunn som Røros og Knaben, men gruvedrift kan delvis karakteriseres som en primærnæring.

Se også[rediger | rediger kilde]