Idiopatisk trombocytopenisk purpura

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Idiopatisk trombocytopenisk purpura (ITP) er en kroppstilstand med lavt antall blodplater (trombocytopeni) av en ikke kjent årsak (idiopatisk). De fleste tilfellene viser seg å være relatert til antistoffer mot blodplater, og det er derfor også kjent som Immunologisk trombocytopenisk purpura. Et nytt navn på denne tilstanden er forøvrig, ifølge Pasienthåndboka, Primær immun trombocytopeni. Forkortelsen ITP er beholdt selv om tilstanden har fått nytt navn.

Selv om de fleste tilfellene er asymptomatiske, kan et veldig lavt antall blodplater føre til blødningsdiatese og purpura. Vanlige trombocyter (blodplater) skal være fra 150-400, dette betyr at de med ITP har lavere en denne verdien. De med ITP har større risiko for å få indre blødninger og blåmerker, og blør mere ved sår.