Hypervirkelighet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Begrepet hypervirkelighet betegner innenfor semiotisk og postmodernistisk filosofi bevissthetens manglende evne til å skjelne virkelighet og fantasi. Fenomenet oppstår først og fremst i teknologisk avanserte postmoderne samfunn.

Begrepet hypervirkelighet muliggjør studiet av hvordan bevisstheten definerer hva som er «virkelig» i en verden der et mylder av media har mulighet for radikalt å forme og filtrere hendelsen eller opplevelsen som formidles.

Virtuell virkelighet (VR) er en form for hypervirkelighet. Men mens virtuell virkelighet er skapt og oppleves innenfor et digitalt miljø, kan hypervirkelighet både skapes og oppleves utenfor et digitalt skapt miljø. Det som kjennetegner hypervirkelighet, er opplevelsen av det kunstig skapte som virkelig, ikke hvordan det er skapt eller formidlet.

Kjente tetoretikere som har arbeidet med hypervirkelighet, inkluderer Jean Baudrillard, Daniel Boorstin, Albert Borgmann, og Umberto Eco.