Hydrotermisk skorstein

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
White smokers ved Champagne Vent på Dominica.

En hydrotermisk skorstein eller undervannsventil er en naturlig struktur som blir til ved hydrotermisk aktivitet på havbunnen. Disse kan man

finne på store dyp ved midthavsryggene eller andre vulkansk aktive soner. Strukturene er bygd opp av mineraler som blir utfelt når det varme vannet møter det kalde sjøvannet der de hydrotermiske kildene har sitt utløp på havbunnen.

De fleste slike skorsteiner er såkalte smokers, eller røykere som vi kan kalle dem på norsk. Disse fins det to typer av, black smokers og white smokers etter fargen på vannet de slipper ut.

Oppdagelse[rediger | rediger kilde]

Miniubåten Alvin

Hydrotermiske skorsteiner ble observert første gang i 1979 etter at man to år tidligere hadde oppdaget hydrotermiske kilder i nærheten av Galápagosøyene ved samme midthavsrygg (East Pacific Rise).[1] Disse oppdagelsene ble gjort med en liten miniubåt som ble kalt «Alvin», og den hadde plass til tre mann.

Ulike typer skorsteiner[rediger | rediger kilde]

Det er funnet tre ulike typer skorsteiner. To av dem kalles black smokers og white smokers. De finnes ved midthavsryggene på steder med vulkansk aktivitet. Der blir sjøvann tilført høy temperatur og oppløste mineraler fra magmakammere nede i grunnen. Den siste typen er registrert bare på ett sted og skiller seg ut både fra kjemi, dannelse og det biologiske liv den gir grobunn for. Dette feltet befinner seg på et sted som kalles Atlantis Bank og bærer navnet "Lost City" etter Platons sagn om byen som sank i havet.[2]

Black smoker[rediger | rediger kilde]

black smoker eller sort røyker på norsk, er skorsteiner på havbunnen som slipper ut metall-sulfider. Noe av metall-sulfidene utfelles rett ved og er med på å bygge opp strukturene mens resten forsvinner av gårde som "sort røyk". Temperaturen på vannet som strømmer ut her kan være på 350 °C.[3]

White smoker[rediger | rediger kilde]

White smoker eller hvit røyker på norsk, har en lavere temperatur og annen mineralsammensetning. I disse kildene finner man mineraler sammensatt av barium, kalsium og silisium som er ofte er hvite, og dette danner den hvite "røykskyen".[4]

Lost City[rediger | rediger kilde]

Lost city er et hydrotermisk felt som skiller seg ut fra de andre. For det første så ligger det på en lavspredningsrygg, og det er ikke knyttet til et magmakammer.[2] Ved nærmere undersøkelser viste det seg at dette var vann som hadde sirkulert i sprekker og ganger dybt nede, der varmen fra mantelen er større. Noe av temperaturen kan også tenkes å være dannet ved den kjemiske reaksjonen som oppstår mellom sjøvann og olivin i bergarten peridotitt som finnes nede i grunnen her.[5] Noen av skorsteinene kan bli mellom 20 og 60 meter høye og her finner man de høyeste skorsteinene som er registrert. De består hovedsakelig av kalsitt, aragonitt og brucitt som gir dem den hvite fargen.[6]

Biologiske samfunn[rediger | rediger kilde]

Tube ormer finner sin næring ved foten av en black smoker.

Det ble en stor overraskelse da man oppdaget at disse hydrotermiske feltene huset biologiske samfunn som levde i et økosystem som hentet all energien sin fra kjemisk energi og ikke sollys. Dette foregikk ved at kjemotrofe bakterier som levde i og rundt de hydrotermiske kildene kunne utnytte kjemisk energi de hentet fra det mineralrike vannet. Denne prosessen gav all energi dette økosystemet trengte for å leve.

Galleri[rediger | rediger kilde]

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]