Hydrant

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
En hydrant i USA
En underjordisk hydrant i Storbritannia

En hydrant er en innretning for tapping av vann fra hovedvannledningen for å forsyne et brannvesen under en ildebrann. Hydranten er forsynt med et deksel, en lås til dekselet, samt en lås for vanngjennomstrømningen (ventil). Ved å åpne dekselet kan der tilkobles en brannslange, som deretter fylles ved å dreie på ventilen. Når ventilen dreies tilbake til lukket stilling, drenes den øverste del av hydranten for vann, for å unngå at vannet fryser til is i røret om vinteren.

Idet vannet i ledningene sedvanligvis har et høyere trykk og dermed høyere vanngjennomstrømning inne i by- og industriområder, kan man oppnå en større kapasitet i hydrantene ved å plassere dem i disse områder. Hvis der ikke er adgang til en hydrant i nærheten av det ønskede sted, vil man så være nødt til å fremskaffe vannet på en annen måte. Dette vil typisk skje enten i form av en vanntankvogn, som selv medbringer vann eller med hjelp av utstyret på en slangetender suge fra en sjø eller et vandløp.

Ved å koble en brannslange på hydranten får man mulighet for å lede vannet over til en automobilsprøyte. Denne vil med sin kraftige pumpekapasitet sikre at trykket i slangen, som anvendes til å bekjempe ilden med, er tilstrekkelig høyt. Dessuten kan den fordele vannet ut i flere forskjellige slanger, hvilket så gir mulighet for at man kan angripe brannen fra flere forskjellige vinkler.