Hornhinnetransplantasjon

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Hornhinnetransplantasjon er en kirurgisk prosedyre der en syk og ugjennomsiktig hornhinne byttes ut med et klart transplantat. Transplantatet innhentes fra en nylig avdød donor som ikke har tidligere øyesykdommer eller andre lidelser av betydning for transplantatkvaliteten. Donorhornhinnen behandles og lagres i en hornhinnebank. En øyelege utfører operasjonen ved hjelp av mikroskop. Transplantatet sys fast med en svært tynn tråd. Etter operasjonen må man bruke øyedråper for å hindre avstøtning og betennelse i noen måneder.

Hornhinnen tjener som øyets vindu og virker som en kraftig konveks linse slik at lysstrålene brytes og treffer netthinnen. For å se godt må hornhinnen være helt klar, ha riktig krumning og jevn tykkelse. Skader og sykdommer i hornhinnen kan føre til svekkelse av syn og smertefulle tilstander.


Ved en hornhinnetransplantasjon erstattes den syke hornhinnen med en klar donorhornhinne. Hornhinnen har ikke blodkar, så avstøtningsfaren er derfor liten og prognosen god. En vellykket transplantasjon vil ofte forbedre pasientens syn og med det gi mulighet til å kjøre bil, lese uten forstørrelsesglass og komme tilbake i arbeid. Fremfor alt opplever mange en økt livskvalitet.

Hornhinnetransplantasjon er den hyppigst utførte formen for transplantasjon i verden, og behovet i Norge er ca 300 transplantasjoner per år. Donorhornhinner hentes oftest fra avdøde på sykehus hvor det foregår hornhinnetransplantasjon eller på sykehus i nærheten. Hornhinner tas ut innen 24 timer etter dødens inntreden, og etter inngrepet settes det inn en protese og øyelokkene lukkes. Etter uttak oppbevares donorhornhinnen i varmeskap i en liten glassbeholder med et medium som opprettholder hornhinnens kvalitet. Her kan hornhinnen oppbevares inntil fire uker før den transplanteres.

Nesten alle kan donere hornhinner, og det er derfor viktig å ta stilling til om man ønsker å gi bort sine hornhinner etter døden. De som har alvorlige infeksjoner, blodsykdommer eller visse nevrologiske eller øyerelaterte sykdommer kan imidlertid ikke være givere. Denne vurderingen gjøres av ansvarlige leger ved øyeavdelingen.

Pårørende vil alltid bli informert og spurt om samtykke i forkant av en eventuell hornhinnedonasjon.

Oslo universitetssykehus har den største aktiviteten innen hornhinnetransplantasjon i Norge. Denne typen transplantasjon utføres også ved Haukeland universitetssjukehus og St. Olavs hospital.