Hjortnes

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hjortnes og Framnes, med utsikt mot Bygdøy og Oscarshall, ca. 1869

Hjortnes i Oslo er en tidligere byløkke som har navn etter den første eieren, sorenskriver og assessor Johan Hiort, som i 1738 fikk bevilling for det som da var et øde steinrøysområde, og som strakte seg fra Drammensveien og ned til Filipstad.

Løkken ble senere solgt til kjøpmann Hans Eriksen som bebygget løkkens høyeste punkt, dagens Drammensveien 50. Dette ble revet i 1930-årene da løkken ble bebygget med leiegårder.

I dag er området et bolig og havnestrøk, og begrenses vanligvis til å ligge mellom Filipstad og Skarpsno. Kaianleggene ble bygget ut i 1950-årene og utviklet videre utover på 1960-tallet. Det planlegges nå en større boligutbygging i disse områdene.