Hjelp:Fotnoter

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Denne siden forklarer hvordan man lager seksjonen Fotnoter for Wikipedia-artikler. I denne sammenhengen refererer ordet "Fotnoter" til den Wikipedia-spesifikke måten å dokumentere en artikkels kilder og gi informasjon på, og må ikke forveksles med det generelle konseptet fotnoter. Denne how-toen dekker ikke formatering av siteringer innen seksjonen Fotnoter, men dette blir gjennomgått i Wikipedia:Bruk av kilder.

Fotnoter brukes oftest til å gi:

Bare spesielle typer materiale på Norsk Wikipedia trenger å ha en inlinesitering. Det finnes ingen krav om sitering for hver setning, fordi flere setninger kan understøttes med samme fotnote. For råd om hvilke materialer som skal siteres, se retningslinjene på Når du må bruke inlinesiteringer, kriteriene for anbefalte artikler og Når man skal sitere. For råd om hvordan organisere og formatere bibliografiske siteringer, se retningslinjen på Bruk av kilder og eksempler på Siteringsmaler.

Fotnoter lages ved hjelp av utvidelsen Cite.php. Denne utvidelsen gir de HTML-lignende elementene <ref></ref>, <references></references> og <references></references>. Elementene brukes også i en rekke maler; for eksempel blir det mer vanlig å bruke {{reflist}} snarere enn <references></references> ettersom den kan style referanselisten.

Mal:VE-dokumentasjon Fotnotesystemer viser to elementer på siden:

 • En Fotnote-henvisning vises i artikkelens innhold som et hevet tall, bokstav eller ord i hakeparenteser. Eksempler er henholdsvis [1] [a] [Note 1]. Denne fotnoteetiketten er lenket til den fullstendige fotnoten. Ved å klikke på fotnote-henvisningen kommer du ned til fotnoten og siteringen blir fremhevet. Ved å holde musa over fotnotehenvisningen vil det, avhengig av brukerinnstillinger, komme fram en pop-up boks som inneholder fotnoten.
 • En Fotnote viser full sitering for kilden. Sammen er fotnotene vist i en ordnet (nummerert) liste der referanselistemarkupen {{reflist}} er plassert. Hver oppføring begynner med fotnoteetiketten i vanlig tekst. Hele referanselisten er formatert med en litt mindre font.
Hver påfølgende fotnoteetikett økes automatisk. Slik blir den første fotnotehenvisningen [1], den andre vil bli [2] og så videre. Egendefinerte etiketter økes også: [a][b][c], [Note 1] [Note 2] [Note 3].
For en fotnote som er brukt en gang, etterfølges etiketten av en cirkumflex (^) som er en tilbakelenke til den samsvarende fotnotehenvisningen. For eksempel:
1. ^ Sitering
Hvis en navngitt fotnote brukes i teksten flere ganger, så har fotnoten flere tilbakelenker vist som bokstaver:
2. ^ a b c Sitering
Ved å klikke på tilbakelenken eller ved å trykke på backspace kommer du tilbake til fotnotehenvisningen.

Fotnoter i aksjon[rediger | rediger kilde]

Dette er en fotnotehenvisning.[1]

 1. ^ Dette er en fotnote som inneholder en sitering eller note.

Fotnoter: det grunnleggende[rediger | rediger kilde]

For å lage fotnotehenvisningen, finn det punktet på sidens innhold der henvisningen ønskes, og skriv siteringen eller noten inni <ref></ref>-tagger. For eksempel:

Markering Gjengir dette
Dette er sideinnhold.<ref>LibreOffice For Starters, First Edition, Flexible Minds, Manchester, 2002, p. 18</ref>
{{reflist}}

Dette er sideinnhold.[1]

 1. ^ LibreOffice For Starters, First Edition, Flexible Minds, Manchester, 2002, p. 18
Malen {{reflist}} vil bli forklart i neste avsnitt.

Innholdet inni <ref></ref> vil vises i referanselisten. ref-taggene kan legges inn hvor som helst en sitering eller note trengs. Det må være innhold mellom taggene, ellers vil det vises en feil.

ref-tagger skal stå etter tegnsetting (vanligvis punktum), ikke før; se WP:REFPUNK. Det skal ikke være mellomrom mellom tegnsettingen og taggen:

Markering Gjengir dette
...tekst.<ref>Referansens innhold</ref>
{{reflist}}

...tekst.[1]     Riktig

 1. ^ Referansens innhold
...tekst<ref>Referansens innhold</ref>.
{{reflist}}

...tekst[1].     Feil (tagg før tegnsetting)

 1. ^ Referansens innhold
...tekst. <ref>Referansens innhold</ref>
{{reflist}}

...tekst. [1]     Feil (mellomrom før taggen)

 1. ^ Referansens innhold

Innholdet i ref-taggene kan formateres med det meste av wikimarkup eller HTML-markup, men teknikker slik som pipetrikset og malsubstitusjon virker ikke i fotnoter. For eksempel:

Markering Gjengir dette
Dette er sideinnhold.<ref>''LibreOffice For Starters'', First Edition, Flexible Minds, Manchester, 2002, p. 18</ref>
{{reflist}}

Dette er sideinnhold.[1]

 1. ^ LibreOffice For Starters, First Edition, Flexible Minds, Manchester, 2002, p. 18

ref-taggen kan også inneholde en intern eller ekstern lenke:

Markering Gjengir dette
Dette er sideinnhold.<ref>''[http://www.example.org LibreOffice For Starters]'', First Edition, Flexible Minds, Manchester, 2002, p. 18</ref>
{{reflist}}

Dette er sideinnhold.[1]

 1. ^ LibreOffice For Starters, First Edition, Flexible Minds, Manchester, 2002, p. 18

Mal:MediaWiki URL-regler

Referanselister: det grunnleggende[rediger | rediger kilde]

Så snart et hvilket som helst antall fotnoter har blitt satt inn på siden, må referanselisten bli generert. For den grunnleggende referanselisten, legg inn {{reflist}} der listen ønskes. Så snart siden er lagret og vist, vil fotnotene bli automatisk generert og nummerert, og referanselisten vil bli generert. Hovedreferanselisten blir plassert i et separat avsnitt, som vanligvis heter "Referanser", "Noter" eller lignende.

Markering Gjengir dette
Dette er sideinnhold.<ref>''LibreOffice For Starters'', First Edition, Flexible Minds, Manchester, 2002, p. 18</ref>

==Referanser==
{{reflist}}

Dette er sideinnhold.[1]

Referanser
 1. ^ LibreOffice For Starters, First Edition, Flexible Minds, Manchester, 2002, p. 18

Noter

 • Når man redigerer kan <references></references> bli sett istedenfor {{reflist}}. Dette er gyldig, men <references></references> tilbyr ikke de avanserte funksjonene i {{reflist}}.

Fotnoter: bruke en kilde mer enn en gang[rediger | rediger kilde]

Du kan sitere den samme kilden mer enn en gang på en side ved å bruke navngitte fotnoter. Syntaksen for å definere en navngitt fotnote er:

<ref name="navn">innhold</ref>

For å kalle opp den navngitte fotnoten:

<ref name="navn"></ref>

Mal:Refname rules

Markering Gjengir dette
Dette er sideinnhold.<ref name=manchester2002>''LibreOffice for Starters'', First Edition, Flexible Minds, Manchester, 2002, p. 18</ref> Dette er mer innhold.<ref name=manchester2002 />
{{reflist}}

Dette er sideinnhold.[1] Dette er mer innhold.[1]

 1. ^ a b LibreOffice for Starters, First Edition, Flexible Minds, Manchester, 2002, p. 18

Navnet som brukes kan være nesten hva som helst, men det anbefales at det har forbindelse til siteringen eller noten. En vanlig praksis er å bruke forfatter-år eller utgiver-år som referansenavn. Dette hjelper brukere med å huske navnet, ved å knytte det til informasjonen som er synlig for leseren.

Legg merke til at fotnoteetikettene økes i den rekkefølgen de brukes, og at de bruker den samme etiketten når de gjenbrukes, derfor kan etikettene se ut til å være i uorden:

Markering Gjengir dette
Dette er nybegynnerinnhold.<ref name=manchester2002>''LibreOffice for Starters'', First Edition, Flexible Minds, Manchester, 2002, p. 18</ref> Dette er ekspertinnhold<ref name=lexington2004>''OpenOffice for Experts'', Lexington, 2004, p. 18</ref> Og mer nybegynnerinnhold.<ref name=manchester2002 /> Og mer ekspertinnhold.<ref name=lexington2004 />
{{reflist}}

Dette er nybegynnerinnhold.[1] Dette er ekspertinnhold.[2] Og mer nybegynnerinnhold.[1] Og mer ekspertinnhold.[2]

 1. ^ a b LibreOffice for Starters, First Edition, Flexible Minds, Manchester, 2002, p. 18
 2. ^ a b OpenOffice for Experts, Lexington, 2004, p. 18

Når man brukes både navn og grupper, er syntaksen:

<ref name=navn group=gruppenavn>Innhold</ref>

Man bør passe på når man sletter referanser så man unngår å lage en siteringsfeil. Se Unngå vanlige feil

Referanselister: spalter[rediger | rediger kilde]

Når man bruker {{reflist}}, kan listen deles inn i spalter.

{{reflist|xxem}} der xx er spaltebredden i em.

Ved å sette bredden i em blir antall kolonner automatisk justert til skjermens bredde.

For eksempel:

Markering Gjengir dette
Lorem ipsum.<ref>Kildenavn.</ref>
Lorem ipsum dolor sit amet.<ref>Kildenavn.</ref>

==Referanser==
{{reflist|20em}}

Lorem ipsum.[1] Lorem ipsum dolor sit amet.[2]

References
 1. ^ Kildenavn.
 2. ^ Kildenavn.

Det er ingen fast regel om hvilken spaltebredde man skal bruke, men vanlige praksiser er blant annet:

 • En spalte (standard): Når det bare er noen få fotnoter
 • 30em: Når det er mange fotnoter
 • 20em: Når Mal:Sfnote brukes

Liste-definerte referanser[rediger | rediger kilde]