Herakliske dynasti

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Østromerrikets utbredelse rundt 550, før det herakliske dynasti overtok makten

Det herakliske dynasti var en keiserslekt som satt ved makten i Østromerriket fra 610 til 711. På slutten av 500-tallet omfattet dette keiserriket et sammenhengende landområde fra Italia rundt hele det østlige Middelhavet og til Karthago. Under det herakliske dynasti ble dette riket hardt presset fra mange kanter og riket framsto etter dynastiets fall som svært redusert. I Italia hadde langobardene erobret områdene langt sørover, på Balkan hadde slavere og avarer skaffet seg kontroll over størstedelen av området, fra øst hadde sassanidene erobret Egypt, Palestina, Syria og Armenia, og i sør samlet de muslimske araberne seg og erobret områdene langs ,Afrikas kyst.

Historie[rediger | rediger kilde]

Dynastiet er navngitt etter Herakleios som var sønn av eksarken av Karthago, Herakleios den eldre. Herakleios’ familie kom fra Kappadokia og var av armensk avstamning. I 608 ledet far og sønn et opprør mot den sittende keiseren Fokas tyrannen fra Karthago. Heraklios’ yngre søskenbarn Nicetas ledet en styrke som i 609 slo Fokas’ arme i Egypt mens Herakleios dro via Sicilia og Kypros til Konstantinopel. Her overmannet han den upopulære keiser Fokas og henrettet ham. Herakleios ble kronet 5. oktober 610 og satt på tronen til sin død i 641.

Østromerrikets utbredelse rundt 717 etter Justinian IIs død

Herakleios og hans to sønner Konstantin III og Heraklonas Konstantin døde alle i 641, og Konstantin IIIs sønn Konstans II overtok makten. Konstans døde i 668 og hans sønn Konstantin IV overtok.

I 695 ble Konstans IIs sønnesønn Justinian II styrtet av opprørslederen Leontios etter et mislykket erobringstokt mot Karthago som var overtatt av araberne. Justinian ble sendt i eksil på Krim. Leontios ble i sin tur styrtet av Tiberius III, mens Justitian forberedte sin tilbakekomst ved å rømme fra fangenskapet og alliere seg med khazarene og deretter bulgarerne. Justinian II inntok Konstantinopel i 705 og henrettet både Leontios og Tiberios III. I 711 ble Justitian selv avsatt og henrettet. Hans sønn Tiberios, som var seks år gammel og medkeiser fra 706 ble også henrettet og dermed var mannslinjen i det herakliske dynastiet brutt.

Stemmata[rediger | rediger kilde]

Keisere (Augusti) er markert med kursiv.

Medlemmer[rediger | rediger kilde]

Navn Bilde Født/foreldre Tiltrådte Fratrådte Død
Herakleios Herakleios Ca. 575 i Kappadokia.
Sønn av Herakleios den eldre
og Epiphania
5. oktober 610 11. februar 641
Konstantin III Herakleios og hans sønner Konstantin og Heraklonas 3. mai 612
Sønn av Herakleios
og Fabia Eudokia
Februar 641 Mai 641
Heraklonas Konstantin Herakleios og hans sønner Konstantin og Heraklonas 626
Sønn av Herakleios
og Martina
Mai 641 September 641
Konstans II Konstans II 7. november 630
Sønn av Konstantin III
September 641 15. september 668
Konstantin IV Konstantin IV 652
Sønn av Konstans II
15. september 668 September 685
Justinian II Justinian II 669
Sønn av Konstantin IV
September 685 695 (Avsatt og sendt i eksil)
Justinian II Justinian II 669
Sønn av Konstantin IV
August 705 Desember 711

Se også[rediger | rediger kilde]