Helseintervensjon

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Helseintervensjon er en prosedyre eller teknikk lagd for å avbryte, initiere eller modifisere helseatferd. Ulike helseintervensjoner kan for eksempel være: endring av fysisk miljø, terapi, lovendringer i samfunnet og mediekampanjer. Ordet kommer av å intervenere, som betyr å gripe inn.

Mennesker kan ha en tendens til minimere risikofaktorer i egne liv. Helseintervensjoner har som formål å effektivt kommunisere risikoer, alternativ handling og opplæring. Men selv ved effektiv kommunikasjon og opplæring, kan det ofte være langt mellom tilegnet kunnskap og det å faktisk handle ved å forandre sin helseatferd. Både røyking og kosthold er eksempler på atferd de fleste vet risikoen ved, allikevel er det for mange svært vanskelig å gjennomføre ønsket endring i livsstilen.

Helseintervensjoner kan fokusere på å hindre tilbakefall. Dette gjøres ved at personen blir trent i å unngå fristelsene til den uønskede helseatferden. Helsepsykologen fokuserer da på mestringsstrategier i risikofylte situasjoner. Pasienten kan for eksempel være på en fest, hvor du drikker alkohol i lag med røykere. Om han/hun nettopp har sluttet å røyke vil dette være en risikofylt situasjon, hvor mestringstrategier kan hindre et tilbakefall.

Økonomiske ressurser kan være et hinder for gjennomføring av gode helseintervensjoner. Individuell oppfølging er den helseintervensjon som er vist mest effektiv i endring av ulike helseatferd. Dette er svært ressurskrevende, og må derfor vike for eks gruppeterapi, mediakampanjer osv.

Modeller for helseintervensjon[rediger | rediger kilde]

Det finnes ulike helseadferdsmodeller for helseintervensjoner. Den transteoretiske modellen er den mest brukte modellen av faser i atferdsendring. Modellen er vist effektiv i produksjon av self-efficacy (troen på at en vil klare gjennomføre en spesiell handling, altså mestringstro). Forskning har funnet en klar sammenheng i forholdet mellom mestringstro og både forandring av helseatferd og opprettholdelsen av den. Det er viktig at en opplever mestringstro tidlig i prosessen mot endret atferd.

Den transteoretiske modellen er en stadieteori brukt for å endre helseatferd. Teorien beskriver fem kvalitative trinn i endringsprosessen, trinnene følger en kronologisk rekkefølge.

Andre modeller er

Det å ta hensyn til menneskers teachable moment, vil si å vektlegge at vi ved noen faser i livet er mer tilbøyelig for endring av ulik helseatferd. Teachable moment er derfor en viktig faktor i forming og evaluering av intervensjoner.

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Taylor, S. E. (2008) Health Psychology, 7th Edition, London: McGraw-Hill. ISBN 9780071283601