Hanseater (samfunnsklasse)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Bankieren Johann Hinrich Gossler, som gjennom ekteskap ble eier av Berenberg Bank
Thomas Manns roman Buddenbrooks er den kanskje mest kjente skildringen av hanseatene rundt 1900

Hanseater er det kollektive begrepet for personer og familier som utgjorde den styrende samfunnsklassen i bystatene Hamburg, Lübeck og Bremen frem til 1918–19. Bystatene var alle republikker, men har blitt karakterisert som «aristokratiske republikker» ettersom en arvelig gruppe storborgere hadde den politiske makten og var bystatenes øverste samfunnsklasse. De som ville drive forretninger i bystatene måtte normalt ha enten borgerskap eller storborgerskap, som begge kunne oppnås ved å betale en betydelig sum, for storborgerskapet en svært betydelig sum. Kjennetegnende for hanseatene var at de var i besittelse av det arvelige storborgerskapet (Großbürgerschaft). Bare hanseater kunne sitte i regjeringen, senatet, som lenge var selvsupplerende. Hanseatene hadde også monopol på andre posisjoner av mer seremoniell natur. De fremste hanseatfamiliene var de som hadde representanter i senatet og andre sentrale verv.

I Hamburg gikk hanseatenes konstitusjonelle privilegier tilbake til 1189 og bestod til de konstitusjonelle reformene i 1918–19. Hanseatene anses gjerne som de hanseatiske bystatenes svar på adelen som fantes i andre land og inntok den politiske og sosiale stillingen i bystatene som kongelige, fyrstelige og adelige på den tiden hadde i de aller fleste andre europeiske land.[1] Hanseatenes forhold til adelen utenfor bystatene varierte noe med tid og by. Spesielt i det strengt republikanske Hamburg så man imidlertid sterkt ned på adelen, som ble oppfattet som «bondsk» og dessuten ofte var fattigere enn hanseatene.[2] Det var i århundrer forbudt for adelige å eie eiendom i Hamburg og delta i det politiske livet, noe som først tok slutt etter konstitusjonelle reformer rundt midten av 1800-tallet. Richard J. Evans skriver: «De rike i 1800-tallets Hamburg var for det meste strenge republikanere som avskydde titler, nektet å vise noen respekt for den prøyssiske adelen, og var bestemt lojale mot sin urbane bakgrunn og merkantile arv».[3] De hanseatiske bystatene levde av handel og var sterkt orientert mot England, noe som også preget den hanseatiske elitens kultur. Etter samlingen av Tyskland i 1871, da bystatene sterkt motvillig og etter kraftig økonomisk og militært press fra Bismarck ble innlemmet som forbundsstater i et føderalt monarki, ble enkelte hanseatfamilier adlet av keiseren (i sin egenskap av konge av forbundsstaten Preussen, dvs. teknisk sett som «utenlandsk» monark), noe som ble sterkt kritisert i Hamburg og heller ikke var anerkjent av Hamburgs lover. Da bankieren Johann Berenberg-Gossler ble adlet av Preussen i 1888 utbrøt søsteren Susanne Amsinck: «Aber John, unser guter Name!»[2] Førsteborgermester Johann Heinrich Burchard uttalte at den prøyssiske kongen kunne «plassere» (versetzen) hanseater blant de adelige, men han kunne ikke «opphøye» (erheben) en hanseatisk kjøpmann.[2] Den hanseatiske motviljen mot adel og ordener ses fortsatt gjennom at bystatene ikke har egne ordener og at mange politikere ikke minst fra Hamburg nekter å motta føderale ordener også i dag.

Thomas Mann beskriver en hanseatisk familie i Lübeck gjennom fire generasjoner på 1800-tallet og frem til begynnelsen av 1900-tallet i romanen Buddenbrooks, som i stor grad er basert på hans egen familie.

Kjente hanseatfamilier[rediger | rediger kilde]

 • Albers (Bremen før 1800)
 • Anckelmann (Hamburg før 1600)
 • Amsinck (Hamburg før 1600)
 • Berenberg (Hamburg før 1600)
 • de Chapeaurouge (Hamburg før 1800)
 • Curtius (Lübeck før 1700)
 • Dittmers (Hamburg før 1280)
 • Eschenburg (Lübeck før 1800)
 • Fehling (Lübeck)
 • Gaedechens (Hamburg)
 • Godeffroy (Hamburg før 1800)
 • Gossler/von Berenberg-Gossler (Hamburg før 1700)
 • Gröning (Bremen før 1800)
 • Hudtwalker (Hamburg før 1800)
 • Jauch (Hamburg før 1700)
 • Jenisch (Hamburg før 1700)
 • Knoop (Bremen før 1800)
 • Kulenkamp (Lübeck før 1900)
 • Kulenkampff (Bremen før 1800)
 • Laeisz (Hamburg før 1800)
 • Mann (Lübeck før 1800)
 • Merck (Hamburg før 1800)
 • Mönckeberg (Hamburg før 1800)
 • Münchmeyer (Hamburg før 1900)
 • Mutzenbecher (Hamburg før 1700)
 • O’Swald (Hamburg)
 • Overbeck (Lübeck før 1800)
 • Parish (Hamburg før 1800)
 • Rodde (Lübeck før 1700)
 • Schramm (Hamburg før 1700)
 • Schröder (Hamburg før 1800)
 • Seyler (Hamburg før 1800)
 • Sieveking (Hamburg før 1800)
 • Sloman (Hamburg før 1800)
 • Stammann (Hamburg før 1800)
 • Stürken (Hamburg før 1800)
 • Tesdorpf (Lübeck før 1700)
 • Volkmann (Bremen før 1800)

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Endres, Rudolf. "Adel in der frühen Neuzeit." Enzyklopaedie Deutscher Geschichte, Vol. 18, Oldenbourg, p. 72.
 2. ^ a b c Renate Hauschild-Thiessen: "Adel und Bürgertum in Hamburg." In: Hamburgisches Geschlechterbuch. 14, 1997, p. 30.
 3. ^ Richard J. Evans, Death in Hamburg: Society and Politics in the Cholera Years 1830–1910, Oxford, Clarendon Press, 1987, s. 560