Handelsstedet Venneshamn

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Handelsstedet Venneshamn ligger som en naturlig havn langs Skarnsundet i Inderøy i Trøndelag fylke.

Handelsstedet har i dag tre bevarte bygninger fra 1800-tallet og noen fra nyere tid. Handelsvirksomheten ble flyttet fra den opprinnelige butikkbygningen på 1970-tallet og inn i et nyere bygg et par meter unna. Den 120 år kontinuerlige lange driften av butikk i Venneshamn ble avviklet i 2008. I dag er gammelbutikken blitt restaurert, og her er det åpen café og konserter noen ganger i sommerhalvåret.

Virksomhetene[rediger | rediger kilde]

Firma Ernst Karlsen ble etablert i Venneshamn i første halvdel av september 1888. Den første eier var Ernst Karlsen fra Lille-Grande, født i 1857, død i 1902. Fra starten var det foruten vanlig landhandel også meieridrift, senere bakeri, skipsekspedisjon og poståpneri. Tomtearealene i Venneshamn ble til å begynne med leid av Vennes søndre, men ble senere kjøpt av festeren.

Kombinert forretnings- og meieribygning med ishus ble oppført sommeren og høsten 1888. Den første kaien ble bygd i 1888. Foruten hovedbygning besto bygningsmassen i Venneshamn av sjøhus, bakeri, kårhus, uthus og naust. Forretningen ble helt fra starten av drevet som vanlig landhandel med forholdsvis stor omsetning av fisk, sild og landmanns-produkter. Kundekretsen omfattet foruten Framverran og Sørsida også nordsida av Verran (Verrastranda, Tua, Sela og Follafoss) og Inderøya fra Letnes til Vangshylla.

Ernst Karlsens landhandel har vært drevet sammenhengende av hans etterfølgere helt frem til høsten 2008. Dagens eier, Arne Karlsen, er fjerdegenerasjons Karlsen. Butikkaktiviteten flyttet fra Nerstu til mer moderne lokaler i nabobygget Øverstu i 1977 der den har hatt tilhold til den stengte.

Nye Øverstu ble oppført på tomtene til en tidligere kårbolig i 1957 og fungerte som bolig og lager frem til den i 1977 ble ombygd og utvidet til butikk. Bakeribygningen ble revet for å gjøre plass til butikkutvidelsen.

Skipsekspedisjon og anløpssted for fjordtrafikk[rediger | rediger kilde]

Året var 1850, tretten år etter at det første dampskipet tok seg inn gjennom Skarnsundet på vei fra Trondheim til Steinkjer på et ymse oppdrag. Beitstadfjorden fikk altså i 1850 sin første dampskipsrute, uten at denne virksomheten slo særlig an til å begynne med. Men, i løpet av de neste femten årene skulle grunnlaget for frakt av varer på dampbåten ta seg betydelig opp, og det i samme tempo som persontrafikk via sjøveien utviklet seg til å også bli en god forretning for selskapene.

På slutten av 1800-tallet var det en rekke dampskipsselskap som opererte innover Trondheimsfjorden, hvorav Indtrøndelagens Dampbaads-Samlag i året 1889 satte D/S Indtrønderen i trafikk på fjorden. Dette samlaget ansatte ifølge brev av 17. juli 1889 handelsmann Ernst Karlsen som skipsekspeditør, og dermed hadde også Venneshamn fått status som anløpssted for dampskip. Men, noe senere er det sammenslåing av en håndfull av de opererende dampskipsselskapene på Trondheimsfjorden, og plutselig var Venneshamn som anløpssted og ekspedisjon sløyfet, til Selsetviks fordel. Ny skipsekspeditør ble Jacob A. Brecke, som i tillegg på denne tiden var handelsfullmektig og poståpner på handelsstedet i tilstøtende grend.

Venneshamn fikk senere status som anløpssted for rutegående skip på fjorden. Når dette skjedde er noe usikkert. Fra 1958 og frem til slutten av 1960-tallet var strekningen Vangshylla–Kjerringvik–Venneshamn trafikkert med ferje. Men, i 1968 fikk Venneshamn veiforbindelse med Kjerringvik i andre enden av Skarnsundet og med denne veiforbindelsen i grunn, mistet man grunnlaget for person- og varetrafikk relativt raskt, da veien var raskere enn fjorden å ferdes på.

Poståpneriet - 7692 Venneshamn[rediger | rediger kilde]

Det første poståpneriet i Verran kommune gikk under navnet Værrans Poståbneri som i starten holdt til på gården Nedre Grande, i Framverran. Dette ble opprettet med virksomhet fra 01.03.1859. Senere ble åpneriet flyttet til Vestvik hvor bygdas kirkested lå. Dette var i 1888 og fikk året etter navnet Verran Poståpneri. Først 19 år etter at virksomheten kom til Vestvik, fikk den navnet Vestvik Poståpneri og hold dette frem til nedleggelsen første nyttårsdag 1960.

Virksomheten som hva angikk post i Vestvik ble opprettholdt i mange tiår til tross for at i en meddelelse fra Amtmannen i Nordre Trondhjems Amt datert til den 23. oktober 1893, sto skrevet at Venneshavn Poståpneri skulle opprettes og starte sitt virke 1. januar 1894. Og slik ble det også, kun ei ½ mil fra Vestvik, nesten.

Poståpneriet havnet nemlig i sine første år ett par hundre meter bortenfor Venneshavn, til nabogrenda Selsetvik som også hadde handelssted. Dermed var det hos kjøpmann P. L. Wennes at Venneshavn Poståpneri ble satt i sitt virke under handelsfullmektig Jacob A. Brecke som samtidig fikk tittelen poståpner. Senere ble poståpneriet flyttet til det tiltenkte stedet, Venneshavn. Navnet ble den 1. oktober 1921 endret til å hete Venneshamn.

Etter Jacob, overtok hans datter Frida stillingen som poståpner, og hadde denne frem til den siste dagen av mai, i året 1926. Når Frida så sluttet, fulgte det to stykker fra familien Karlsen som hver for seg hadde stillingen frem til 1. mai 1975, da poståpneriet i Venneshamn ble nedlagt. To år i forveien hadde åpneriet forøvrig fått tittelen Underpostkontor.

Meieridriften[rediger | rediger kilde]

Det ble allerede 25. februar 1888 opprettet kontrakt med 25 melkeprodusenter om levering av melk i et tidsrom av 5 år. De fleste av melkeleverandørene var fra Framverran, men også en del var fra Inderøya. Ifølge leveringslistene ble det i mai 1889 levert 4 305 liter melk til en pris av 5,5 øre pr liter.

Bakeriet[rediger | rediger kilde]

Bakeriet i Venneshamn ble drevet av familien Talseth over to generasjoner: først av Martin (f. i 1875 i Kristiansund) og senere av sønnen Thomas (f. 1913). I folketellingen av 1910 er Martin Torsteinsen Taldset registrert som baker og hos familien Karlsen i Venneshavn bodde det to bakerdrenger, nemlig Martin Selli og Martin Grande. Thomas yngre bror, Otto (f. 1917) hjalp til i bakeriet i lengre perioder. Vi må også fortelle at en eldre bror, Almar (f. 1908), gjennom hele sitt voksne liv var ansatt som bryggmann og lagerarbeider i firma Ernst Karlsen.

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Vennes,Per (2010). Venneshamn i gammel og ny tid
  • Nordenfjeldske Filatelistforening. Stempelkatalog for trøndelagsfylkene
  • Steinkjerleksikonet. «Dampskipsfart på Beitstadfjorden»
  • Karlsen, Tormod (1993). Handelsstedet Venneshamn i Mosvik (Beretning)
  • Karlsen, Asbjørn (2012). Olaf Berg og Ernst Karlsen: En forretningsforbindelse og et vennskap
  • Karlsen, Asbjørn (2012). Bakerne Talseth og ”Kalsenkjeksa”

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]