Hålogalandsvegen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Hålogalandsvegen er et veiprosjekt i regi av Statens vegvesen som har til hensikt å bedre framkommeligheten og redusere reisetiden på Stamvei E10.svg/Riksvei 85.svg/Riksvei 83.svg mellom Sortland, Harstad og Evenes. Dagens vegstrekning utgjør 159 km med riksvei langs strekningene Europavei 10 mellom Snubba i Evenes i Nordland og Gullesfjordbotn i Kvæfjord i Troms, Riksvei 83 mellom Tjeldsund bru og Harstad i Troms, og Riksvei 85 mellom Sortland og Lødingen i Nordland. Veiprosjektet skal planlegges ved hjelp av «Statlig plan» og organiseres som et «OPS-prosjekt» (Offentlig-Privat-Samarbeid). Planleggingen av prosjektet startet våren 2014 og alle reguleringsplaner skal etter planen være vedtatt i løpet av desember 2016 med mulig byggestart i 2018. Vegprosjektet berører kommunene Evenes, Lødingen og Sortland i Nordland og Kvæfjord, Harstad og Tjeldsund i Troms.

Bakgrunnen for vegprosjektet er at dagens veg stedvis har svært lav standard, ikke tilfredsstiller dagens riksveistandarder, og er krevende for spesielt den store tungtrafikken, men også for sommertrafikken som skal til og fra Lofoten og Vesterålen. Spesielt strekningene Tjeldsund bruKanstadbotn og GullesfjordbotnLangvassbukt holder lav standard og er problematiske. I tillegg er det et stort politisk ønske å få bygget en tunnel under Tjeldsundet mellom Sandtorg og Fjelldal, ikke bare for å redusere avstanden, men mest for å avbøte på de problemer som Tjeldsundbrua skaper da den er hyppigt stengt på vinterstid grunnet vær- og vindforholdene i Tjeldsundet.

Europavei 10 planlegges primært med vegstandard S2 (ÅDT 0-4000, 80 km/t) men med S3 (ÅDT 0-4000, 90 km/t) hvor det er praktisk gjennomførbart. Riksvei 83 planlegges med vegstandard S4 (ÅDT 4000-6000, 80 km/t). Riksvei 85 planlegges med vegstandard S2 (ÅDT 0-4000, 80 km/t).

Vegprosjektet innebærer delvis oppgradering av eksisterende trasé og delvis bygging i ny trasé. Det planlegges totalt 10 tunneler med totallengde på 27 km hvorav en undersjøisk. De lengste tunnelene er:

  • Tunnel under Tjeldsundet (ca. 12 km) (Undersjøisk)
  • Tunnel fra Kanstadbotn til Fiskfjordbotn (ca. 6 km)
  • Tunnel fra Fiskfjordbotn til Kongsvik (ca. 3 km)

Tunnelen under Tjeldsundet er planlagt gjennomført til slutt etter at resten av vegprosjektet er gjennomført. Hele prosjektet skal etter planen være fullført innen 2027.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]