Globalt Harmonisert System for klassifisering og merking av kjemikalier

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Piktogrammet for skadelige stoffer i det globalt harmoniserte systemet for klassifisering og merking av kjemikalier.

Globalt Harmonisert System for klassifisering og merking av kjemikalier ofte forkortet som GHS er en internasjonalt vedtatt standard administrert av FN som ble satt opp for å erstatte utvalget av klassifiserings- og merkingsordninger for farlige stoffer som tidligere ble brukt over hele verden. Kjerneelementer i GHS inkluderer standardiserte kriterier for faretesting, universelle advarselspiktogrammer og harmoniserte sikkerhetsdatablader som gir brukere av farlig gods en mengde informasjon. Systemet fungerer som et supplement til det FN-nummererte systemet for regulert transport av farlig materiale. Gjennomføringen styres gjennom FN sekretariatet. Selv om adopsjon har tatt tid, fra 2017, har systemet blitt vedtatt i betydelig grad i de fleste store land i verden[1]. Dette inkluderer EU og Norge, som har implementert FNs GHS i EU-lovgivningen som CLP-forordningen, og USAs standarder for arbeidssikkerhet og helse (OSHA).

Historie[rediger | rediger kilde]

Før det globalt harmoniserte systemet for klassifisering og merking av kjemikalier (GHS) ble opprettet og implementert, var det mange forskjellige forskrifter om fareklassifisering i bruk i forskjellige land, noe som resulterte i flere standarder, klassifiseringer og etiketter for samme fare. Gitt den internasjonale handelen på 1,7 billioner dollar per år med kjemikalier som krever fareklassifisering, er kostnadene ved overholdelse av flere systemer for klassifisering og merking betydelige. Å utvikle en verdensomspennende standard akseptert som et alternativ til lokale og regionale systemer ga en mulighet til å redusere kostnader og forbedre ettergivenhet.[2]

GHS-utviklingen begynte på Rio-konferansen om miljø og utvikling i 1992 av FN,[3] også kalt Earth Summit (1992) da Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), ulike regjeringer og andre interessenter ble enige om at "En globalt harmonisert fareklassifisering og kompatibelt merkesystem, inkludert materialsikkerhet datablad og lett forståelige symboler, bør være tilgjengelige hvis mulig innen år 2000".[4]

Den universelle standarden for alle land var å erstatte alle de forskjellige klassifiseringssystemene; det er imidlertid ikke en obligatorisk bestemmelse i noen traktat. GHS gir en felles infrastruktur for deltakende land å bruke når de implementerer en fareklassifisering og farekommunikasjonsstandard.[2]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «GHS implementation | UNECE». unece.org. Besøkt 30. mars 2023. 
  2. ^ a b «Hazard Communication - Overview | Occupational Safety and Health Administration». www.osha.gov. Besøkt 30. mars 2023. 
  3. ^ «Chemical classification - HSE». www.hse.gov.uk. Besøkt 30. mars 2023. 
  4. ^ «GHS: What's Next? | Visual.ly». visual.ly (engelsk). Besøkt 30. mars 2023.