Glaucus-kvartalet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Glaucus-kvartalet mot Skeppsbron med Hebbeska huset og Brandenburgska huset.

Glaucus-kvartalet, svensk Kvarteret Glaucus, er et kvartal ved Skeppsbron i Gamla stan i Stockholm sentrum. Kvartalet inneholder restene av S:t Johanneskyrkan, en klosterkirke fra 1500-tallet som tilhørte Johanniterordenen. Mot Skeppsbron ligger to kulturhistorisk verdifulle 1600-tallsbygninger, Brandenburgska huset og Hebbeska huset.

Etymologi[rediger | rediger kilde]

De fleste kvartalene i Gamla Stan er oppkalt etter personer og hendelser (i hovedsak guder) fra gresk og romersk mytologi. Glaukos Pontios , eller Glaucus Marinus var en havsgud i gresk mytologi.

Beliggenhet[rediger | rediger kilde]

Glaucus-kvartalets beliggenhet i Gamls stan, Skeppsbron til høyre. Kartet er fra 1885, men gatenettet er ikke endret, men de fleste gatenavn er i særskrift, for eksempel Gaffel gränd.

Østsiden av kvartalet grenser mot Skeppsbron og vestsiden grenser mot Österlånggatan. Mot nord er det avgrenset av Gaffelgränd og Pelikansgränd og mot sør av Johannesgränd. Nordsiden av kvartalet er uregelmessig, fordi Calista-kvartalet er presset inn mellom Glaucus og nabokvartalet mot nord, Luna-kvartalet. Calista utgjør fonden for Gaffelgränd som deler seg i Pelikansgränd og Lilla Hoparegränd som begge er korte gatestumper som ender i Österlånggatan.

Kvartalet ble etablert i 1729 og hadde 8 bygårder, (Östra 114, Östra 115, Östra 116, Östra 117, Östra 118, Östra 119, Östra 120 og Östra 121). På Lundgrens kart fra 1885 er det inntegnet syv bygårder som er angitt med romertall (Glaucus I-VII). I kvartalet er det for tiden fem bygårder, Glaucus 3, 4, 5, 6 og 8.

Tidlig historie[rediger | rediger kilde]

Bygging i Glaucus-kvartalets omgivelser startet på slutten av 1200-tallet og begynnelsen av 1300-tallet. Husene som ble bygget var enkle og strandkanten ble brukt til å trekke båter på land. Eldre bygningsrester har blitt funnet i flere av kvartalets eiendommer. Landhevingen, i kombinasjon med utfylling av strendene, forskjøv på 1300-tallet strandlinjen og bebyggelsen ble utvidet mot øst.[1]

Den eldste omtalen av bebyggelsen i kvartalet er fra 1420, da stod to steinhus ved Österlånggatan. Mellom husene gikk et nå forsvunnet smug gjennom kvartalet. I strandkanten var det et forsvarstårn av tre, som ble revet i rundt 1430. Senere på 1400-tallet startet Sten Sture den eldste arbeidet med en bygning, trolig ment som et lager i den sørvestlige delen av området. Prosjektet er nevnt i Stockholm tänkebok fra 1492. Byggearbeidene stoppet opp i 1495 da området ble rammet av en alvorlig brann.[1]

Et par år etter brannen byttet Sture bort tomten, og den ble tatt over av Johanitterordenenen. Ordenen startet bygging av Sankt Johanniskyrkan som ble innviet i 1513 i nærvær av biskop Mats fra Strängnäs. Kirken ble revet etter reformasjonen og kong Gustav Vasa leide ut tomten til håndverkere. Øst for kirken var det en liten kirkegård, og det det finnes opplysninger om at kong Gustav Vasa ødela kirkegården for å få råstoff for salpeterfremstillning.[1]

Eiendomsomsetning[rediger | rediger kilde]

Pelikansgränd med Glaucus-kvartalet til høyre. Nærmest kamera Glaucus 8. Deretter Glaucus 6 og 5. I grändens fond er baksiden av Glaucus 3.
Glaucus 8 i krysset mellom Österlånggatan/Johannesgränd. Til venstre Baggensgatan 27.
Fasadene mot Johannesgränd, Glaucus 8, 6, 5 og 4.

I dag har kvartalet fem bygårder. De ulike eiendommene er markert med romertall på kartet ovenfor. Unntaket er eiendommene langs Österlånggatan, som på kartet er merket som I, II og VII, disse er nå Glaucus 8.

Glaucus 3[rediger | rediger kilde]

Eiendommen Glaucus 3 er i dag kjent som Brandenburgska huset. Bygningen ligger på hjørnet Skeppsbron/Gaffelgränd. Eiendommen fikk sin nåværende form i under første halvdel av 1600-tallet i forbindelse med regulering av Skeppsbron. Før reguleringen gikk Pelikangränd hele veien ned til Skeppsbron. Husene ble bygget på 1640-tallet, men tomtene begynte å bli solgt allerede i 1629. I grunnen finnes murer som sannsynligvis er fra et aldri ferdigstilt byggeprosjekt på 1630-tallet.[1]

Oppussing av huset fant sted i 1760 og 1890. Den middelalderinspirerte fasaden med trappegavler kom med ombyggingen i 1890.

Glaucus 4[rediger | rediger kilde]

Glaucus 4 er i dag kjent som Hebbeska huset. Bygningen ligger på hjørnet Skeppsbron/Johannesgränd, ble reist i 1640 og påbygget på 1700-tallet.[1] Bygningen har fått sitt navn etter familien Hebbe som eide og bodde der i lang tid.

Glaucus 5[rediger | rediger kilde]

Eiendommen Glaucus 5 består av to bygninger, en boligbygning som ble bygget mot Johannesgränd og en lagerbygning bygget mot Pelikansgränd. Bolighuset er trolig bygget på midten av 1600-tallet og lagerbygningen mot slutten av århundret. Begge bygningene er tre etasjer høye, har lyse pussede fasader og hviler på steinmur. Bolighuset, som nå brukes som kontor har bevart en opprinnelig gårdsportal, Stukkaturtak fra slutten av 1600-tallet og snekkerdetaljer fra 1700-tallet. Hele eiendommen er en verneverdig bygning.[2]

Glaucus 6[rediger | rediger kilde]

Glaucus 6 strekker seg, i likhet med Glaucus 5 gjennom kvartalet og har fasader på begge sider mot Pelikansgränd og Johannesgränd. Bygningen er fra 1600-tallet. Under arkeologiske undersøkelser av eiendommen i 1997-98, ble det funnet rester av pæling som ble utført i 1492 på oppdrag av Sten Sture den eldre og senere kom til å bli benyttet av Johannitene på kirkebygget. Sannsynligvis var kirkens nordøsthjørne på tomten. I 1960-årene ble det også funnet tegltakstein på stedet som ble antatt å komme fra kirken, og i 1968 ble funnet en søyle i kalkstein som også ble koblet til kirken.[1]

Glaucus 8[rediger | rediger kilde]

Glaucus 8 er en eiendom som består av tre forskjellige hus som utgjør kvartalets fasade mot Österlånggatan.

I hjørnet Johannesgränd/Österlånggatan (på kartet merket som (VII) finnes et av kvartalets største hus. Huset er hesteskoformet med en innebygget gårdsplass mot Johannesgränd. Bygningens fasade ble til under en ombygging på slutten av 1700-tallet. Bygningen har en malt sokkel, og rustikk og pusset fasade. En naturstensportal omrammer inngangen, og det er en butikk i første etasje.[3]

I hjørnet mot Pelikansgränd (på kartet merket som I) er et eldre glattpusset hus med malt sokkel. Den nåværende gammeldagse fasaden er i hovedsak fra 1967 da huset ble renovert, selv om portalen er eldre. I begynnelsen av 1900-tallet hadde eiendommen en rustikk fasade. I første etasje er det et butikklokale.[3]

Historisk klassifisering[rediger | rediger kilde]

Kvartalet, samt Gamla stan i sin helhet er klassifisert som et område av nasjonal interesse for kultur og miljøbevaring, og er beskyttet som en kulturreservat. Eiendommen Glaucus 5 også har status som verneverdig bygning.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b c d e f Hedlund, John. «GLAUCUS 3, 4, 5 & 6:». Stockholms stadsmuseum, Kulturmiljöavdelningen Arkeologisk rapport 2002:5. Besøkt 1. juli 2016. 
  2. ^ Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister: Glaucus 5.
  3. ^ a b Butiksfasader i Gamla Stan: byggnadshistorisk utredning och inventering / Maria Lorentzi (text, foto) ; Ingrid Johansson (foto).

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]