Gin rummy

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
For brennvinen se: Gin
A Gin hand

Gin rummy (ofte forkortet til Gin) er et enkelt og populært to-spiller kortspill utviklet av Elwood T. Baker i 1909. Gin ble utviklet fra spillet Whiskey Poker (ifølge John Scarne) og ble til med den intensjon at det skulle være raskere enn vanlig rummy, men ikke spontant som knock rummy.

Regler[rediger | rediger kilde]

Gin rummy spilles med en standard 52-korts kortstokk. Meningen med spillet er å samle på sekvenser av tre eller flere etterfølgende kort i samme farve (eksempelvis 3♥-4♥-5♥-6♥-7♥) eller sett av tre eller flere kort med samme verdi (eksempelvis 8♥-8♣-8♠). I gin rummy er ess lav - dette vil si at A♥-2♥-3♥-4♥ er en gyldig sekvens, mens Q♥-K♥-A♥ ikke er det. Samme kort kan ikke benyttes både i en sekvens og et sett.

De kortene som ikke er med i enten en sekvens eller et sett, kalles dødvekt.

Spillets gang[rediger | rediger kilde]

Spillet starter ved at hver spiller får utdelt ti kort. Det øverste kortet av de resterende snus så, og resten av kortene legges med billedsiden ned. Første spiller (den som ikke delte ut) kan da trekke enten det snudde kortet, eller et kort fra bunken som ligger med billedsiden ned. Etter at han har trukket et kort, må han deretter sake (legge ut) et kort, og det blir da neste spillers tur.

Spillet avsluttes når en spiller har gin, det vil si når alle hans kort er med i en gyldig sekvens eller sett, eller når han velger å «banke» (knock). Dette kan skje når verdien på hans dødvekts-kort ikke overstiger ti poeng. Ess er i denne forbindelse verd et poeng, billedkort ti, og kort fra 2 til 10 har verdi tilsvarende deres numeriske verdi.

Den andre spilleren skal da også legge ut sine kombinasjoner, og han kan, hvis den andre spilleren ikke har lagt ut alle sine kort (gått gin) også bygge på hans kombinasjoner (eksempel - hvis spilleren som banker har en sekvens på 3♦-4♦-5♦-6♦, og den andre spilleren har 7♦ som dødvekt, kan han legge denne ut hos motstanderen).

Hvis en person har gått gin, får han en fastsatt bonus (ofte 25 poeng), pluss differansen i dødvekt mellom han og motstanderen. Hvis spilleren som banket har minst dødvekt, får han poeng tilsvarende differansen i dødvekt mellom hendene. Har den personen som ikke banket, minst dødvekt etter at hendene er lagt ned, har han «under-cuttet» den andre. Han får da en fastsatt bonus (som regel 25 poeng), pluss differansen mellom hendene. Gin rummy spilles til en fastsatt poengsum, ofte 150 poeng.

(Merk at dette er en variant av reglene, og at variasjoner kan og vil forekomme).

Eksempler[rediger | rediger kilde]

Spiller en har følgende hånd: 2♣-3♣-4♣-5♣
8♦-8♥-8♠
10♠-J♠-Q♠.

Spiller to har: 9♦-9♥-9♠-9♣
5♥-6♥-7♥
A♣-K♠-K♥ (dødvekt).

Her har spiller en gin, og får altså bonus, samt differansen i dødvekt (21 poeng - K♠, K♥ og A♣). Hvis bonusen for å gå «gin» er 25 poeng, får spiller en her altså 46 poeng.

Hvis derimot spiller en har følgende hånd: 2♣-3♣-4♣-5♣-6♣
8♦-8♥-8♠-8♣
2♠ (dødvekt)

Han kan da banke med to i dødvekt. Hvis spiller to har samme hånden som ovenfor, kan han da legge sin A♣ på motstanderens kombinasjoner. Spiller en får her derfor poeng tilsvarende differansen i dødvekt, det vil si 18 poeng (spiller to's K♠ og K♥- er verd 20 poeng, spiller en's 2♠ to).

Et nytt eksempel:

Spiller en banker med følgende hånd: 2♣-3♣-4♣
8♦-8♥-8♠
10♠-J♠-Q♠
7♦ (dødvekt)

Spiller to har: 9♦-9♥-9♠-9♣
5♥-6♥-7♥
A♣-A♠-2♥. (dødvekt)

Spiller to har derfor mindre dødvekt enn spiller en, som banket. Spiller to vinner derfor hånden, og får bonus samt differansen i dødvekt (fire poeng da han kan også kan legge A♣ på motstanderens kort). Hvis bonusen for «under-cutting» er 25 poeng, får spiller to her 29 poeng.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]