Gilgul

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search

Gilgul/Gilgul neshamot/Gilgulei Ha Neshamot (Heb. גלגול הנשמות, Flertall: גלגולים Gilgulim) er et jødisk, kabbalistisk begrep for reinkarnasjon. Begrepet blir flere steder brukt i Jødenes Tanakha, som grovt sagt samsvarer med det gamle testamentet. På hebraisk betyr gilgul "syklus" og nesjamot er flertall for "sjeler". Sjelene inkarnerer, eller reiser syklisk gjennom livene, og knytter seg til de forskjellige menneskekropper gjennom tidene. hvilke kropper sjelene forbinder seg med avhenger av hva de særlige oppgavene man har er i den fysiske verden, åndelig utviklingsnivå i det forgangne og så videre. Begrepet relaterer seg til ytterligere utviklingsprosesser som oppfattet i Kabbalah, som innbefatter den kosmiske tikkun, den messianske gjenopprettelsen, og den historiske dynamikken mellom oppadstigende lys og nedstigende kar fra generasjon til generasjon. Den esoteriske forklaringen av gilgul ble i særlig grad gjort kjent, og artikulert av Isaac Luria på 1500-tallet.