Geosentriske koordinater

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Geografiske koordinater er et punkt på jordoverflaten projisert på ellipsoiden (beregningsflaten) slik at det kan stedfestes ved ulike sett med koordinater:

  1. Geosentriske koordinater (X, Y, Z)
  2. Geografiske koordinater, bredde og lengde (B og L) (engelsk: latitude og longitude (Lat. og Long.))
  3. Rettvinklede koordinater i kartplanet (X og Y eller N(orth og E(ast)))

I definisjonen nedenfor brukes begrepet meridianen. En meridian er et linjestykke som går fra pol til pol på ellipsoiden. Meridianen er skjæringslinjen mellom ellipsoiden og meridianplanet (et plan som går gjennom begge polene). Den mest kjente meridianen er Greenwich-meridianen, som deler jorden i en østlig og en vestlig halvdel. Greenwich ligger i London.

1. Geosentriske koordinater for et punkt

  • Origo er i ellipsoidens sentrum
  • Z-aksen er omdreiningsaksen, positiv akse peker mot nord
  • X-aksen går gjennom Greenwich-meridianen
  • Y-aksen gir et rettvinklet koordinatsystem

Koordinatene til GPS-satellittene er opprinnelig i et slikt koordinatsystem.