Geologisk enhet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

En geologisk enhet er en berg- eller ismasse som man kjenner opphavet til og der alderen er definert ut fra petrografiske, litologiske eller paleontologiske egenskaper.

Enhetene må være mulige å kartlegge og skille fra hverandre, men kontakten trenger ikke være særlig tydelig. For eksempel kan en enhet defineres ut fra uttrykk som «når sandsteinskomponenten er 75 % eller mer».

Litostraigrafiske enheter[rediger | rediger kilde]

Litostratigrafiske enheter er basert på bergartskarakter (litologi).

  • Overgruppe – to eller flere grupper og enslige formasjoner
  • Gruppe – to eller flere formasjoner
  • Formasjon – hovedenheten i litostratigrafi
  • Ledd – kalt litologisk underinndeling av en formasjon
  • Lag – et tydelig lag i et medlem eller en formasjon

Et eksempel er Friggformasjonen, som er en karakteristisk enhet av sandstein under Nordsjøen.

Kronostratigrafiske enheter[rediger | rediger kilde]

Disse er baserte på at bergartslagene er avsatt i et bestemt tidsintervall og står i et relativt eller absolutt aldersforhold til hverandre.

  • Eonotem – alle berglagene som er lagt ned i et eon.
  • Eratem – alle berglagene som er lagt ned i en æra
  • System – alle berglagene som er lagt ned i en periode
  • Serie – alle berglagene som er lagt ned i en epoke
  • Etasje – alle berglagene som er lagt ned i en alder.

Et eksempel er triassystemet, som omfatter bergartene dannet gjennom et bestemt tidsrom.

Geokronologiske enheter[rediger | rediger kilde]

Disse er basert på tidsintervallene bergartslagene er dannet i, målt for eksempel i år. Den største inndelingen er eon, som videre blir delt inn i æra, periode, epoke og alder.

Et eksempel er trias eller triasperioden, som er et bestemt tidsrom i jordens historie.

Biostratigrafiske enheter[rediger | rediger kilde]

Disse er basert på fossilinnholdet. Hovedenheten blir kalt biosone.

Sekvensstratigrafiske enheter[rediger | rediger kilde]

Disse er basert på enheter som genetisk hører sammen og er avgrenset av eroasjonsflater eller andre flater som representerer manglende avsettinger.

Se også[rediger | rediger kilde]