Gendarmerie nationale

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Gendarmerie nationale
Basisdata
Gendarmerie nationale
Aktiv1791–
LandFrankrike
Overordnet enhetInnenriksministeriet
Størrelse101 000 (2014)
Budsjett7,7 mrd. euro
HovedkvarterIssy-les-Moulineaux
NettsideGendarmerie nationale
Operativt oppdrag
RolleGendarmeri
Franske gendarmer på motorsykkel

Gendarmerie nationale er Frankrikes nasjonale gendarmeri, og opprettholder lov og orden ved siden av det sivile politiet, Police nationale. Gendarmeriet hadde i 2023 mer enn 98 155 militære og sivile ansatte.

Organisatorisk tilhører det Frankrikes militære styrker, men for operasjoner på fransk territorium er det underlagt innenriksministeriet. Mens det sivile politiet har hovedansvar for byer og større tettsteder, er det gendarmeriets oppgave å håndheve lov og orden på den franske landsbygda. I tillegg har Gendarmerie nationale en rekke spesialavdelinger med blant annet fly og helikoptre, sjøpoliti, opprørspoliti, taktiske enheter, seremonielle enheter og vaktpoliti.

Oppgaver[rediger | rediger kilde]

Organisasjon[rediger | rediger kilde]

 • Gendarmeridirektoratet
 • Generalinspektoratet for gendarmeriet;
 • Fylkesgendarmeriet
 • Det mobile gendarmeriet (opprørspoliti)
 • Garde républicaine
 • Oversjøiske gendarmeri
 • Militærpoliti
 • GIGN
 • Maritime gendarmeri
 • Luftgendarmeri
 • Flytransportgendarmeri
 • Materiellgendarmeri
 • Atomvåpengendarmeri
 • Administrasjon og støtteorganisasjon

Regional organisasjon[rediger | rediger kilde]

Frankrikes regioner og Korsika.

Gendarmeriet er til stede i 95% av landet der 50% av befolkningen bor. I fastlands-Frankrike er den lokale organiseringen av gendarmeriet basert på den administrative organiseringen av Frankrike og omfatter 13 gendarmerie-regioner tilsvarende de 12 administrative regionene og Korsika. Sjefen for en gendarmeri-region er direkt underlagt generaldirektøren for gendarmeriet og kommanderer alle fylkesgendarmeriavdelinger i sin region.

De kommanderende generaler for de gendarmeriregioner som er etablert ved hovedkvarteret til hver av de syv forsvars- og sikkerhetssonene har, i tillegg til kommandoen for sin egen region, kommandoen til de mobile gendarmerienhetene som er etablert i sonen hans. Det sikrer også operativ ansettelse av visse spesialiserte enheter (spesielt luftenheter). Den republikanske garde er underordnet gendarmeriregionen Île-de-France (Paris forsvars- og sikkerhetssone).

Fylkesgendarmeri[rediger | rediger kilde]

 • En fylkesgendarmerigruppe i hvert fylke.
 • Trafikksikkerhetseskadron
 • Overvåkings- og intervensjonstropper
 • Spesialiserte beskyttelsetropper for de sivile atomkraftverk
 • Etterforskningsbrigader. Det er 370 av disse i Frankrike.
 • Minst et fylkesgendarmerikompani i hvert arrondissement
 • En territoriale brigade i hver kantone. Det er rundt 3.600 brigader i Frankrike.
 • Fjell- og høyfjellsgendarmeri. Det er 16 høyfjells- og 5 fjelltropper.

Mobile gendarmeri[rediger | rediger kilde]

Gendarmeripanserbil.

Det mobile gendarmeriet (utrykningsgendarmeriet) er spesialister på å opprettholde og gjenopprette orden. Det er også forsterking for fylkesgendarmeriet och andre av gendarmeriets tjenestegrener. Grunnenheten til det mobile gendarmeriet er eskadronen. Den har omtrent 110 gendarmer, fordelt på en stabstroppe og fire marsjtropper inkludert en intervensjonstroppe. Det mobile gendarmeriet har 109 tropper under en kaptein eller major. Fire til ti tropper danner en gruppe kommandert av en oberstløytnant, oberst eller brigader.

Maritime gendarmeri[rediger | rediger kilde]

Det maritime gendarmeri rapporterer til generaldirektøren for gendarmeriet og til sjefen for den franske marine. Det maritime gendarmerie er en del av den nye kystvaktfunksjonen som ble opprettet i 2010. Dens arbeidsstyrke teller omtrent 1100 gendarmer og den har rundt tretti patruljebåter og hurtigbåter spredt over hele kystlinjen samt rundt ti gummibåter anvendt av kystovervåkingsbrigadene.

Luftgendarmeri[rediger | rediger kilde]

Luftgendarmeriet rapporterer til sjefen for det franske luftforsvar. Det hadde i 2021 en styrke på nesten 1000 aktive gendarmer og operative reservister under en brigader. Det er tre grupper, som er kommandert av en gendarmerioberst: Paris, Villacoublay og Bordeaux-Mérignac. En brigade er tildelt hver flybase. Dt er vanligvis kommandert av en høyere underoffiser, tildelt basesjefen og hierarkisk underordnet luftgendarmeiet. Det er fem motorsykkelbrigader i luftgendarmeriet. En ettforskningsseksjon er blant annet ansvarlig for undersøkelser av ulykker med franske og utenlandske militærfly i Frankrike og av franske i utlandet.

Flytransportgendarmeri[rediger | rediger kilde]

Flytransportgendarmeriet har mer enn 1000 gendarmer kvalifisert innen luftfart og flyplasssikkerhet og er tildelt det sivila luftfartstilsynet. Av disse var 60 piloter og 550 trent innen sikkerhetsfeltet (kontrollører, inspektører, revisorer).

Materiellgendarmeri[rediger | rediger kilde]

Materiellgendarmeriet har rundt 280 gendarmer, kommandert av en oberst eller en brigader, og rapporterer direkte til generaldirektøren for gendarmeriet, men innenfor rammen av sine spesifikke oppdrag er den knyttet til det franske direktorat for forsvarsmateriell. Det oppfyller de tradisjonelle oppdragene til gendarmeriet - kriminal-, ordens- og militær politi - og utfører spesifikke interne politi-, beskyttelses- og sikkerhetsoppdrag på steder og institusjoner under direktorat for forsvarsmateriell.

Atomvåpengendarmeri[rediger | rediger kilde]

Atomvåpengendarmeriet rapporterer til generaldirektøren for gendarmeriet samt til forsvarsministeren når det gjelder oppdraget. På basene til de militære enheter som er utstyrt med atomvåpen gir atomvåpengendarmeriet regjeringskontroll, det vil si konstant overvåking av kjernefysisk materiale, permanent kunnskap om dets beliggenhet, dets emballasje, dets spesifisitet, etc. Det består av organiske enheter (50 gendarmer) og deltakelsesenheter (250 gendarmer).

Gendarmeriansatte[rediger | rediger kilde]

Forskjellet mellom politiet og gendarmeriet er at polititjenestemennene er sivile statstjenestemenn, i motsetning til gendarmene som er militære tjenestemenn. Antal ansatte i gendarmeriet 2023:

Kategori Offiserer Underoffiserer Vervede Sivile
Felttjeneste og stabstjeneste 6.734 70.190 13.908 0
Teknisk-administrastive korps 4.604 0
Profesjonelle eksperter og spesialister 0 0 0 2.702
Kilde:[1]

Offiserer[rediger | rediger kilde]

Optakskravet for utdanning til gendarmerioffiser i felttjeneste er enten mastergrad, sivilingeniørgrad, mastergrad i naturvitenskapelige felt, eller ansettelse som embetsmann med minst fem års ansiennitet eller som kaptein i forsvaret med mastergrad, eller ansettelse som gendarmeriunderoffiser med minst seks års ansiennitet og med bachelorgrad eller med minst 18 års ansiennitet og grad som Adjudant eller høyere. Utdanningen er to år ved gendarmerioffisersskolen.[2]

Opptakskravet for utdanning til offiser ved gendarmeriets teknis-administrative korps er enten mastergrad eller sivilingeniørgrad, ansettelse som underoffiser ved gendarmeriet eller forsvaret eller som statstjenestemann med minst tre års ansiennitet, eller som underoffiser ved teknisk-administrativ støttekorps med minst tre års ansiennitet, eller som embetsmann med minst fem års ansiennitet eller som kaptein i forsvaret med minst åtte års ansiennitet. Utdanningen er to år ved gendarmerioffisersskolen og ved Université Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne.[3]

Grad Distinksjoner Tilsvarer i Norge
Général d'Armée
(General)
Général armée gend.svg
Politidirektør
Général de Corps d'Armée
(Generalløytnant)
Général corps d'armée gend.svg
Assisterende politidirektør
Général de Division
(Generalmajor)
Général division gend.svg
Politimester
Général de Brigade
(Brigader)
Général brigade gend.svg
Visepolitimester
Grad Tilsvarer i Norge Gendarmerie
Départementale

Fylkesgendarmeriet
Gendarmerie
Mobile

Utrykningsgendarmeriet
Corps Technique et Administratif
Teknisk og administrativ korps
Garde républicaine
Den republikanske garde
Colonel
(Oberst)
Politiinspektør (driftsenhetsleder)
Col gd.svg
Col gm.svg
Col cta.svg
Col gr.svg
Lieutenant-Colonel
(Oberstløytnant)
Politiinspektør
Lcl gd.svg
Lcl gm.svg
Lcl cta.svg
Lcl gr.svg
Chef d'Escadron
(Major)
Politistasjonssjef
Cen gd.svg
Cen gm.svg
Cdt cta.svg
Cen gr.svg
Grad Tilsvarer i Norge Gendarmerie
Départementale

Fylkesgendarmeriet
Gendarmerie
Mobile

Utrykningsgendarmeriet
Corps Technique et Administratif
Teknisk og administrativ korps
Garde républicaine
Den republikanske garde
Capitaine
(Kaptein)
Politioverbetjent
Cne gd.svg
Cne gm.svg
Cne cta.svg
Cne gr.svg
Lieutenant
(Løytnant)
Direkrekrutterte studenter i andre år av gendarmerioffisersskolen.
Ltn gd.svg
Ltn gm.svg
Ltn cta.svg
Ltn gr.svg
Sous-Lieutenant
(Fenrik)
Studenter rekruttert fra underoffiserskorpset i andre år og direkrekrutterte studenter i første året av gendarmerioffisersskolen.
Slt gd.svg
Slt gm.svg
Slt cta.svg
Slt gr.svg
Élève Officier
(Offiserelev)
Studenter rekruttert fra underoffiserskorpset i første året av gendarmerioffisersskolen.
Élève officier eogn.svg

Underoffiserer[rediger | rediger kilde]

Underoffiserer i felttjeneste rekrutteres eksternt fra unge menn og kvinner med generell studiekompetanse eller internt fra vervede i gendarmeriet, sikkerhetsassistenter i politiet eller menige i forsvaret. Utdanningen er 12 måneder lang med 8 måneder vid gendarmeriskolen og 4 måneder i felt.[4]

Underoffiserer i teknisk og administrativ støttekorps arbeider i fagfeltene personaladministrasjon og ledelse, logistikk og økonomistyring, bygningsforvaltning, kantine, motorkjøretøy-pansrede kjøretøy og våpenteknikk og ammunisjon. De rekrutteres eksternt fra unge menn og kvinner med generell studiekompetanse eller tre års yrkeserfaring i en av fagfeltene. Ekstern rekruttering skjer fra samme kategorier som for underoffiserer i felttjeneste. Utdanningen starter med tre måneders grunnlegende militær trening etterfulgt av 8-22 ukers opplæring innefor fagfeltet.[5]

Grad Tilsvarer i Norge Gendarmerie
Départementale

Fylkesgendarmeriet
Gendarmerie
Mobile

Utrykningsgendarmeriet
Corps de Soutien Technique et Administratif
Teknisk og administrativ støttekorps
Garde républicaine
Den republikanske garde
Major
(Sersjantmajor)
Politiførstebetjent
Major gd.svg
Major gm.svg
Major cstag.svg
Major gr.svg
Adjudant-Chef
(Kommandersersjant)
Politibetjent 3
Adc gd.svg
Adc gm.svg
Adc cstag.svg
Adc gr.svg
Adjudant
(Stabssersjant)
Politibetjent 2
Adj gd.svg
Adj gm.svg
Adj cstag.svg
Adj gr.svg
Maréchal des Logis-Chef
(Oversersjant)
Politibetjent 1
Mdc gd.svg
Mdc gm.svg
Mdc cstag.svg
Mdc gr.svg
Gendarme
(Gendarm)
(Sersjant 1. klasse)
Gend gd.svg
Gend gm.svg
Mdl carriere cstag.svg
Gend gr.svg
Élève Sous-officiers
(Underoffiserelev)
Politistudent
Élève esog.svg
Élève esog cstagn.svg
finnes ikke

Vervede[rediger | rediger kilde]

De vervede (Gendarme-adjoint) i felttjeneste deltar i alle feltoperasjoner, i en brigade, i en fjelltropp, innenfor den republikanske garde, på rettssenteret eller sammen med hundeførere. For disse stilles ingen spesiell utdanningskrav for optak. De utdannes i 13 uker til et yrkesfaglig nivå tilsvarende yrkesskole for vektere. De vervede er ansatt på åremål om ett år som kan fornyes fem ganger. Som ansatte får de idrettstrenig og trening for å bestå underoffiserkonkurransen eller utvalget for teknisk og administrativ støttekorps og tilgang til underoffiserkonkurransen internt uten diplomnivå.[6]

De verved i fagtjeneste arbeider i fagfeltene motorkjøretøy-pansrede kjøretøy, byrå, bygningsvedlikehold, kantine, telekommunikasjon-datamaskin og transport. De må ha en yrkesfaglig utdanning fra vidergående skole eller yrkeserfaring, bortsett fra fagfeltene "byrå" og "telekommunikasjon-datamaskin" for hvilke minimumsnivået er generell studiekompetanse. De utdannes under två uker i militære verdier, fysisk trening, bruk av telekommunikasjon, sikker håndtering av våpen med videre. Ansettelsesvilkårene er de samme som for verdede i felttjeneste.[7]

Grad Gendarmerie
Départementale & Mobile
Aspirant
(Kadett)
Aspirant gend.svg
Gendarme Adjoint Maréchal-des-logis
(Sersjant)
Gav mdl.svg
Gendarme Adjoint Brigadier Chef
(Korporal)
Gav bch.svg
Gendarme Adjoint Brigadier
(Visekorporal 1. klasse)
Gav bri.svg
Gendarme Adjoint 1ère Classe
(Visekorporal)
Gav 1cl.svg
Gendarme Adjoint
(Menig)
Gav gav.svg

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]