Gendarmerie nationale

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gendarmerie nationale
Basisdata
Aktiv1791–
LandFrankrike
Etablert1791
Overordnet enhetInnenriksministeriet
Størrelse101 000 (2014)
Budsjett7,7 mrd. euro
HovedkvarterIssy-les-Moulineaux
NettsideGendarmerie nationale
Operativt oppdrag
RolleGendarmeri
Franske gendarmer på motorsykkel

Gendarmerie nationale er Frankrikes nasjonale gendarmeri, og opprettholder lov og orden ved siden av det sivile politiet, Police nationale. Gendarmeriet hadde i 2023 mer enn 98 155 militære og sivile ansatte.

Organisatorisk tilhører det Frankrikes militære styrker, men for operasjoner på fransk territorium er det underlagt innenriksministeriet. Mens det sivile politiet har hovedansvar for byer og større tettsteder, er det gendarmeriets oppgave å håndheve lov og orden på den franske landsbygda. I tillegg har Gendarmerie nationale en rekke spesialavdelinger med blant annet fly og helikoptre, sjøpoliti, opprørspoliti, taktiske enheter, seremonielle enheter og vaktpoliti.

Oppgaver[rediger | rediger kilde]

Organisasjon[rediger | rediger kilde]

 • Gendarmeridirektoratet
 • Generalinspektoratet for gendarmeriet;
 • Fylkesgendarmeriet
 • Det mobile gendarmeriet (opprørspoliti)
 • Garde républicaine
 • Oversjøiske gendarmeri
 • Militærpoliti
 • GIGN
 • Maritime gendarmeri
 • Luftgendarmeri
 • Flytransportgendarmeri
 • Materiellgendarmeri
 • Atomvåpengendarmeri
 • Administrasjon og støtteorganisasjon

Regional organisasjon[rediger | rediger kilde]

Frankrikes regioner og Korsika.

Gendarmeriet er til stede i 95% av landets territorium, noe som dekker 50% av befolkningen. I fastlands-Frankrike er den lokale organiseringen av gendarmeriet basert på den administrative organiseringen av Frankrike og omfatter 13 gendarmerie-regioner tilsvarende de 12 administrative regionene samt Korsika. Sjefen for en gendarmeri-region er direkte underlagt generaldirektøren for gendarmeriet og kommanderer alle fylkesgendarmeriavdelinger i sin region.

De kommanderende generaler for de gendarmeriregioner som er etablert ved hovedkvarteret til hver av de syv forsvars- og sikkerhetssonene har, i tillegg til kommandoen for sin egen region, kommandoen til de mobile gendarmerienhetene som er etablert i sonen hans. Det sikrer også operativ innsats av visse spesialiserte enheter (spesielt luftenheter). Den republikanske garde er underordnet gendarmeriregionen Île-de-France (Paris forsvars- og sikkerhetssone).

Fylkesgendarmeri[rediger | rediger kilde]

 • En fylkesgendarmerigruppe i hvert fylke.
 • Trafikksikkerhetseskadron
 • Overvåkings- og intervensjonstropper
 • Spesialiserte beskyttelsetropper for de sivile atomkraftverk
 • Etterforskningsbrigader. Det er 370 av disse i Frankrike.
 • Minst et fylkesgendarmerikompani i hvert arrondissement
 • En territorial brigade i hver kanton. Det er rundt 3.600 brigader i Frankrike.
 • Fjell- og høyfjellsgendarmeri. Det er 16 høyfjells- og 5 fjelltropper.

Mobilt gendarmeri[rediger | rediger kilde]

Gendarmeripanserbil.

Det mobile gendarmeriet (utrykningsgendarmeriet) er spesialister på å opprettholde og gjenopprette orden. Det fungerer derfor også som forsterkning for fylkesgendarmeriet og andre av gendarmeriets tjenestegrener. Grunnenheten til det mobile gendarmeriet er eskadronen. Den har omtrent 110 gendarmer, fordelt på en stabstropp og fire marsjtropper inkludert en intervensjonstropp. Det mobile gendarmeriet har 109 tropper underlagt en kaptein eller major. Fire til ti tropper danner en gruppe kommandert av en oberstløytnant, oberst eller brigader.

Maritimt gendarmeri[rediger | rediger kilde]

Det maritime gendarmeri rapporterer til generaldirektøren for gendarmeriet og til sjefen for den franske marine. Det maritime gendarmeri er en del av den nye kystvaktfunksjonen som ble opprettet i 2010. Dens arbeidsstyrke teller omtrent 1100 gendarmer og den har rundt tretti patruljebåter og hurtigbåter spredt over hele kystlinjen samt rundt ti gummibåter anvendt av kystovervåkingsbrigadene.

Luftgendarmeri[rediger | rediger kilde]

Luftgendarmeriet rapporterer til sjefen for det franske luftforsvar. Det hadde i 2021 en styrke på nesten 1000 aktive gendarmer og operative reservister under en brigader. Det er tre grupper, som er kommandert av en gendarmerioberst: Paris, Villacoublay og Bordeaux-Mérignac. Hver flybase er tildelt en brigade, vanligvis kommandert av en høyere underoffiser, tilordnet basesjefen og hierarkisk underordnet luftgendarmeriet. Det er fem motorsykkelbrigader i luftgendarmeriet. En etterforskningsseksjon er blant annet ansvarlig for undersøkelser av ulykker med franske og utenlandske militærfly i Frankrike og av franske i utlandet.

Flytransportgendarmeri[rediger | rediger kilde]

Flytransportgendarmeriet har mer enn 1000 gendarmer kvalifisert innen luftfart og flyplasssikkerhet og er tildelt det sivile luftfartstilsynet. Av disse er 60 piloter og 550 trent innen sikkerhetsfeltet (kontrollører, inspektører, revisorer).

Materiellgendarmeri[rediger | rediger kilde]

Materiellgendarmeriet har rundt 280 gendarmer, kommandert av en oberst eller en brigader, og rapporterer direkte til generaldirektøren for gendarmeriet, men innenfor rammen av sine spesifikke oppdrag er den knyttet til det franske direktorat for forsvarsmateriell. Det oppfyller de tradisjonelle oppdragene til gendarmeriet - kriminal-, ordens- og militær politi - og utfører spesifikke interne politi-, beskyttelses- og sikkerhetsoppdrag på steder og institusjoner under direktorat for forsvarsmateriell.

Atomvåpengendarmeri[rediger | rediger kilde]

Atomvåpengendarmeriet rapporterer til generaldirektøren for gendarmeriet samt til forsvarsministeren når det gjelder oppdraget. På basene til de militære enheter som er utstyrt med atomvåpen gir atomvåpengendarmeriet regjeringskontroll, det vil si konstant overvåking av kjernefysisk materiale, permanent kunnskap om dets beliggenhet, dets emballasje, dets spesifisitet, etc. Det består av organiske enheter (50 gendarmer) og deltakelsesenheter (250 gendarmer).

Gendarmeriansatte[rediger | rediger kilde]

Forskjellen mellom politiet og gendarmeriet er at polititjenestemennene er sivile statstjenestemenn, i motsetning til gendarmene som er militære tjenestemenn. Antall ansatte i gendarmeriet 2023:

Kategori Offiserer Underoffiserer Vervede Sivile
Felttjeneste og stabstjeneste 6.734 70.190 13.908 0
Teknisk-administrative korps 4.604 0
Profesjonelle eksperter og spesialister 0 0 0 2.702
Kilde:[1]

Offiserer[rediger | rediger kilde]

Opptakskravet for utdanning til gendarmerioffiser i felttjeneste er enten mastergrad, sivilingeniørgrad, mastergrad i naturvitenskapelige felt, eller ansettelse som embetsmann med minst fem års ansiennitet eller som kaptein i forsvaret med mastergrad, eller ansettelse som gendarmeriunderoffiser med minst seks års ansiennitet og med bachelorgrad eller med minst 18 års ansiennitet og grad som Adjudant eller høyere. Utdanningen er to år ved gendarmerioffisersskolen.[2]

Opptakskravet for utdanning til offiser ved gendarmeriets teknisk-administrative korps er enten mastergrad eller sivilingeniørgrad, ansettelse som underoffiser ved gendarmeriet eller forsvaret eller som statstjenestemann med minst tre års ansiennitet, eller som underoffiser ved teknisk-administrativt støttekorps med minst tre års ansiennitet, eller som embetsmann med minst fem års ansiennitet eller som kaptein i forsvaret med minst åtte års ansiennitet. Utdanningen er to år ved gendarmerioffisersskolen og ved Université Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne.[3]

Grad Distinksjoner Tilsvarer i Norge
Général d'Armée
(General)
Politidirektør
Général de Corps d'Armée
(Generalløytnant)
Assisterende politidirektør
Général de Division
(Generalmajor)
Politimester
Général de Brigade
(Brigader)
Visepolitimester
Grad Tilsvarer i Norge Gendarmerie
Départementale

Fylkesgendarmeriet
Gendarmerie
Mobile

Utrykningsgendarmeriet
Corps Technique et Administratif
Teknisk og administrativ korps
Garde républicaine
Den republikanske garde
Colonel
(Oberst)
Politiinspektør (driftsenhetsleder)
Lieutenant-Colonel
(Oberstløytnant)
Politiinspektør
Chef d'Escadron
(Major)
Politistasjonssjef
Grad Tilsvarer i Norge Gendarmerie
Départementale

Fylkesgendarmeriet
Gendarmerie
Mobile

Utrykningsgendarmeriet
Corps Technique et Administratif
Teknisk og administrativ korps
Garde républicaine
Den republikanske garde
Capitaine
(Kaptein)
Politioverbetjent
Lieutenant
(Løytnant)
Direkte rekrutterte studenter i andre år av gendarmerioffisersskolen.
Sous-Lieutenant
(Fenrik)
Studenter rekruttert fra underoffiserskorpset i andre år og direkte rekrutterte studenter i første året av gendarmerioffisersskolen.
Élève Officier
(Offiserelev)
Studenter rekruttert fra underoffiserskorpset i første året av gendarmerioffisersskolen.

Underoffiserer[rediger | rediger kilde]

Underoffiserer i felttjeneste rekrutteres eksternt fra unge menn og kvinner med generell studiekompetanse eller internt fra vervede i gendarmeriet, sikkerhetsassistenter i politiet eller menige i forsvaret. Utdanningen er 12 måneder lang med 8 måneder ved gendarmeriskolen og 4 måneder i felt.[4]

Underoffiserer i tekniske og administrative støttekorps arbeider i fagfeltene personaladministrasjon og ledelse, logistikk og økonomistyring, bygningsforvaltning, kantine, motorkjøretøy-pansrede kjøretøy samt våpenteknikk og ammunisjonshåndtering. De rekrutteres eksternt fra unge menn og kvinner med generell studiekompetanse eller tre års yrkeserfaring i et av fagfeltene. Ekstern rekruttering skjer fra samme kategorier som for underoffiserer i felttjeneste. Utdanningen starter med tre måneders grunnleggende militær trening etterfulgt av 8-22 ukers opplæring innenfor fagfeltet.[5]

Grad Tilsvarer i Norge Gendarmerie
Départementale

Fylkesgendarmeriet
Gendarmerie
Mobile

Utrykningsgendarmeriet
Corps de Soutien Technique et Administratif
Teknisk og administrativt støttekorps
Garde républicaine
Den republikanske garde
Major
(Sersjantmajor)
Politiførstebetjent
Adjudant-Chef
(Kommandersersjant)
Politibetjent 3
Adjudant
(Stabssersjant)
Politibetjent 2
Maréchal des Logis-Chef
(Oversersjant)
Politibetjent 1
Gendarme
(Gendarm)
(Sersjant 1. klasse)
Élève Sous-officiers
(Underoffiserselev)
Politistudent
finnes ikke

Vervede[rediger | rediger kilde]

De vervede (Gendarme-adjoint) i felttjeneste deltar i alle feltoperasjoner, i en brigade, i en fjelltropp, innenfor den republikanske garde, på rettssenteret eller sammen med hundeførere. For disse stilles ingen spesielle utdanningskrav for opptak. De utdannes i 13 uker til et yrkesfaglig nivå tilsvarende yrkesskole for vektere. De vervede er ansatt på åremål i ett år som kan fornyes fem ganger. Som ansatte får de idrettstrening og trening for å bestå underoffiserskonkurransen eller utvalget for teknisk og administrativt støttekorps og tilgang til underoffiserkonkurransen internt uten diplomnivå.[6]

De vervede i fagtjeneste arbeider i fagfeltene motorkjøretøy-pansrede kjøretøy, kontor, bygningsvedlikehold, kantine, telekommunikasjon-datamaskin og transport. De må ha en yrkesfaglig utdanning fra videregående skole eller yrkeserfaring, bortsett fra fagfeltene "kontor" og "telekommunikasjon-datamaskin" for hvilke minimumsnivået er generell studiekompetanse. De utdannes i to uker i militære verdier, fysisk trening, bruk av telekommunikasjon, sikker håndtering av våpen med videre. Ansettelsesvilkårene er de samme som for vervede i felttjeneste.[7]

Grad Gendarmerie
Départementale & Mobile
Aspirant
(Kadett)
Gendarme Adjoint Maréchal-des-logis
(Sersjant)
Gendarme Adjoint Brigadier Chef
(Korporal)
Gendarme Adjoint Brigadier
(Visekorporal 1. klasse)
Gendarme Adjoint 1ère Classe
(Visekorporal)
Gendarme Adjoint
(Menig)

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]