Geirangervegen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Deler av veien sett fra Dalsnibba

Geirangervegen er en bilvei åpnet i 1889 og fjellovergang mellom Skjåk og Geiranger. Veien er en del av fylkesvei 63 (tidligere riksvei 63) mellom Geiranger og kryss med riksvei 15 ved Langvatn på Strynefjellet. Høyeste punkt ligger 1038 moh. Veien er en ferdselsvei mellom Sunnmøre og Østlandet. Frem til 1977 var traseen helt til Grotli der den opprinnelige Strynefjellsvegen ble knyttet til i 1894. Mellom Langvatn og Opplendskedal øverst i Geiranger er veien vinterstengt. Strekningen Maråk (Geiranger sentrum) og Grotli var riksveg fra 1928.

Veien ble foreslått vernet i Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner.[1] Riksantikvaren fredet veien i 2010.[2]

Ved Flydal ble det i juli 2017 talt 2000 kjøretøy daglig i gjennomsnitt (litt færre ved fylkesgrensen), 25 % av trafikken var tunge kjøretøy. I september ligger døgntrafikken på rundt 500 kjøretøy, i desember-april om lag 40 kjøretøy daglig.[3]

Veien nedenfor kirken, fotografert av Axel Lindahl da den var ny.
Geirangervegen ved «Knuten» sett nedover

Anlegg og oppgradering[rediger | rediger kilde]

Opprinnelig var veien en smal kløvveg. For bøndene i Skjåk og Lom var vegen over fjellet fra Grotli til Geiranger den letteste for å komme seg til sjøen. Den øverste gården i Geiranger heter Opplendskedal, noe som tyder på kontakt med dalstrøkene i Oppland eller at folk fra innlandet slo seg ned der. Maråk (eller Merok), strandstedet i Geiranger-bygda, tjente til dels som markedsplass der bøndene fra innlandet bytte til seg tørrfisk og salt mot tjære, bek og skinn. Husdyr og hester ble også handlet. Dølene søkte også arbeid på vårfisket. På slutten av 1800-tallet kom også utenlandske turister til Geiranger. Sommeren 1879 ble det registrert 30 turister i Opplendskedal.[4] Da ideen om vei mellom indre Sunnmøre og Ottadalen ble lansert var vei over Herdalen og eller Tafjord i Norddal også alternativer. Fjellveien mellom Herdalen og Skjåk ble regnet som en av de letteste. Veien over Djupvatnet var den korteste traseen.[5]

Amtmann Hilmar Meincke Krohg tok i 1824 initiativ til veianlegg og fikk i 1827 allmuen med seg på opparbeide en kløvvei fra Maråk til grense for Lom prestegjeld.[4] Planer om bedre vei begynte rundt 1850. Veien ble stukket første gang i 1857 av Hans Hagerup Krag.[6] I 1876 var det kjørbar vei fra Otta til Grotli.[4] Første bevilgning kom i 1881 og arbeidet kom i gang i november samme år. Kaptein Harald Rosenquist stakk veien på nytt og ledet anleggsarbeidet. På strekningen Ørsjaseter-amtsgrensa arbeidet opptil 300 mann i sommerhalvåret. En del arbeidere kom fra anlegg av Vossebanen som var ferdig i 1883.[4] De 22 km kjørevei sto ferdig i 1889. Veien hadde maksimal stigning 1:10, ni steinhvelvsbruer, 29 hårnålssvinger (180°) og 5364 stabbesteiner. Den ble planlagt for hesteskyss og var 2,5 meter bred. I «Knuten», som ikke lenger er en del av veien, går veien i sløyfeformasjon, en av landets første trafikkmaskiner. Den var på den tiden et av landets største veianlegg. Torvik beskriver veien som både romslig og velbygd for trafikk med hest og kjerre, terrenget tatt i betraktnin.[4] Byggverket ble tildelt gullmedalje på Parisutstillingen i 1900[2] med følgende ord: «Du giver et godt bilde av den storartede norske fjeldnatur».[trenger referanse] Geirangervegen ble til før bilen og Otta-Merok-Hjelle (Stryn) ble til å begynne med trafikkert med hestevogn («dilligensen»).[7]

Fra 1914 begynte bilrute på strekningen og frakt av turister med mange biler, og fra 1920 ble kjørebanen utvidet og møteplasser anlagt ved hjelp av små årlige løyvinger. Denne bitvise oppgraderingen fortsatte til 1962 da et mer helhetlig arbeid begynte. Veien ble delvis omlagt selv om traseen er omtrent lik. Blant annet ble Knuten frakoblet omkring 1970 og traseen forbi de trange Uragjerdesvingene ble lagt om. I 1982 hadde hele strekningen fått to felt og asfalt eller oljegrus.[4] Enkelte rester av den opprinnelige veien står fremdeles. Geirangerveien gikk opprinnelig til Grotli der den møtte den daværende Strynefjellsveien. I 1977 ble strekningen mellom Grotli og Langvatnet en del av den nye Strynefjellsveien, dagens riksvei 15. Hele veien ble tofelts i 1983. Veien var del av det tidligere reiselivsproduktet The Golden Route, men inngår sammen med Trollstigvegen, Ørnevegen og resten av fylkesvei 63 i en nasjonal turistvei.[8] Fra Djupvasshytta ved Djupvatnet går det sidevei til Dalsnibba på 1476 moh. (åpnet 1939).[9] Etter at Adam Opel hadde vært på besøk i Geiranger hadde hotelleier Mjelva planer om i samarbeid med Opel å lage biler spesielt tilpasset Geirangervegen og lignende "alpeveier". En håndfull eksemplarer av "Geiranger-bilen" ble resultatet.[10]

Vinterstengning[rediger | rediger kilde]

Ved Djupvatnet der veien er vinterstengt.

Veien blir vanligvis vinterstengt fra november. Åpning for sesongen avhenger av ras- og værforhold, normalt omkring 25. mai.[11][12] Strekningen mellom Djupvasshytta og Langvatn (riksvei 15) er mest utsatt og er siste del av veien som åpnes for sesongen. I 2008 ble det åpnet til Djupvasshytta 13. mai, til Langvatn i månedsskiftet, mens det i 2005 ble åpnet til Djupvasshytta 5 uker før det ble åpnet for gjennomfart til Langvatn.[13][14] Det ble i 2005 og 2008-2009 arbeidet med rassikring av Stavbrekkfonna for å muliggjøre tidligere åpning.[15]

Tidligere ble veien måket for hånd sent på våren da det fortsatt kunne være flere meter dyp snø på fjellet. For å fremskynde snøsmeltingen ble snøen «moldet», det vil si at mørk moldjord ble strødd over for at solen skulle få bedre virkning. Molden ble oppbevart fra året før i små skur, «moldhus», langs veien. Det ble også eksperimentert med trekull til molding og kjemikalier til å fremskynde smeltingen. Disse gamle arbeidsmetodene ved åpningen av Geirangervegen ble dokumentert av i filmen Molde mot snø (1986).[16]

År Åpningsdato Vinterstenging dato Merknad
1976 25. juni[17]
1995 24. mai[18] 30. oktober
1997 10. juni[19] 20. oktober
2000 22. mai 18. desember
2004 5. mai[20] 14. november
2005 20. juni[21] 15. november
2006 10. mai[22] 29. oktober
2007 22. mai[23] 6. november
2008 6. juni[24] 16. november
2009 20. mai[25] 10. desember[26][27]
2010 19. mai 24. november[28]
2011 13. mai[29] 6. desember[30]
2012 31. mai 26. oktober
2013 14. mai[31] 23. november
2014 7. mai[32] 9. desember
2015 13. mai[33] 3. desember[34]
2016 Åpnet til Djupvasshytta 6. mai.[35]
2017 26. mai[36] 8. november
2018 9. mai[37] 30. oktober[38] Åpnet igjen en periode i november.[39]
2019 16. mai[40] 28. november Stengt noen dager i juli etter snøfall.[41]
2020 17. juni[42] uvanlig mye snø, åpnet til Djupvasshytta 10. juni
2021 14. mai[43][44]
2022 25. mai[45] 17. des.[46]

Trafikk[rediger | rediger kilde]

Trafikktellingen ved Flydal registrerte i juli 2018 over 2000 kjøretøy i døgnet, juli de fem foregående årene hadde rundt 1900 kjøretøy. I juni var trafikken opp til 1200 i døgnet. Desember til mars ble det registrert under 50 kjøretøy i døgnet, i oktober ble det registrert under 200 kjøretøy disse årene.[47]

Ved kryss ved riksvei 15 ved Langvatnet var det i juli 2022 en døgntrafikk på 2000 kjøretøy, august hadde 1500 kjøretøy og juni 1200. I september 2022 var trafikken 500 og i oktober 165 kjøretøy.[48] Ved Hotell Utsikten var trafikken 1600 i juni, 2500 i juli og 2000 i august.[49]

Geirangertunnelen[rediger | rediger kilde]

Det er foreslått å lage en veitunnelriksvei 63 mellom Geiranger i Møre og Romsdal og Breiddalen ved Grotli i Oppland.[50] Geirangervegen en av de viktigste turistrutene i landet og omkring 100 000 kjøretøy benytter veien hver sommer,[51] hvorav en betydelig del er turistbusser.[trenger referanse]

En 400 meter del av strekningen mellom Djupvatnet og Langvatnet oppunder Stavbrekkfonna er skredutsatt. Skredet løsner om omkring 1300-1500 moh. mens veibanen ligger på omkring 1000 moh. Her kan det være snøfall i juli måned og denne delen av veien åpnes ofte flere uker etter strekningen fra Geiranger til Djupvasshytta, Stavbrekkfonna er en viktig grunn til sen åpning. Turistnæringen ønsker en sikrere veiløsning som gir tidligere åpning. Omkring 2005 og 2008 ble det forsøkt å sikre mot snøskred og steinsprang i fjellsiden. Et utsatt område i Kvanndalsbotnen nærmere Geiranger og flere andre partier rundt Dalsnibba gjør det også vanskelig å holde veien åpen hele året.[52]

Det foreligger to planer for skredsikring og helårsvei. Det første er 2,4 km tunnel og 1,7 km ny vei forbi Stavbrekka og er kostnadsregnet til i størrelsesorden 160–200 mill. kroner, denne vil kunne gi noen uker tidligere åpning av veien. En helårsvei fra riksvei 15 i Oppland til Geiranger vil omfatte 9,5 km tunnel og omkring 1,5 km ny vei og er beregnet til å koste minst 700 mill. kroner. (Beregninger gjort av Statens vegvesen i 2008.)[53]

Galleri[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner[død lenke] (avsnitt om Geirangervegen)
 2. ^ a b «Freding av Geirangervegen». Sunnmørsposten. 27. januar 2010. 
 3. ^ «Trafikkregistreringer | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Arkivert fra originalen 2. mai 2018. Besøkt 8. september 2018. 
 4. ^ a b c d e f Torvik, Arne Inge (2000). Om samferdsel i Møre og Romsdal. Molde: Møre og Romsdal fylkesbåtar. ISBN 8279550208. 
 5. ^ Standal, Ragnar (1996). Vegar før vegar var. [S.l.]: Hjørundfjord sogelag. ISBN 8299360714. 
 6. ^ Vinje, Leif (1989): Nibbevegen. Eit pionerprosjekt frå ide til realitet. (Geiranger skysslag)
 7. ^ Bilen i Ottadalen 30 år. Lom. 1950. 
 8. ^ «Nasjonale turistveger- Geiranger - Trollstigen». Vegvesenet. Besøkt 3. februar 2015. 
 9. ^ Vinje, Leif (1989): Nibbevegen. Eit pionerprosjekt frå ide til realitet. (Geiranger skysslag)
 10. ^ Bruaset, Oddgeir (1999). Sunnmøre og sunnmøringen. Oslo: Samlaget. 
 11. ^ Statens vegvesen 29.04.10 http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegvesen/Media/Siste+nyheter/Vis?key=154383 Arkivert 13. april 2014 hos Wayback Machine. lest 4.sept 2012
 12. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 8. mai 2014. Besøkt 4. september 2012. 
 13. ^ http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/more_og_romsdal/1.5655914
 14. ^ http://www.nrk.no/mr/stenger-for-vinteren-1.6901873
 15. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 6. juli 2014. Besøkt 3. desember 2014. 
 16. ^ Hegdalstrand, Kjell: Vegfolk forteller : Vegvesenets minnesamling. Fåberg: Statens vegvesen, Norsk vegmuseum, 1997. ISBN 8291130116
 17. ^ «Rv. 63 Rassikring av Stavbrekka | Statens vegvesen». www.vegvesen.no. Arkivert fra originalen 23. september 2015. Besøkt 9. desember 2015. 
 18. ^ Sunnmørsposten 20. mai 1995
 19. ^ Bergens Tidende 30. mai 1997
 20. ^ http://www.nrk.no/mr/stenger-for-vinteren-1.6901873
 21. ^ http://www.gd.no/nyheter/article2774413.ece
 22. ^ http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/more_og_romsdal/1.492638
 23. ^ Statens vegvesen nyhetsarkiv 22.05.2007 http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegvesen/Media/Nyhetsarkiv/Nasjonalt/52348.cms[død lenke] lest 4.sept 2012
 24. ^ http://www.nrk.no/mr/stenger-for-vinteren-1.6901873
 25. ^ Sunnmørsposten, 19. mai 2009: "åpner onsdag denne uken"
 26. ^ Sunnmøringen 12. desember 2009, s.6.
 27. ^ Sunnmørsposten 10. desember 2009
 28. ^ http://www.vegvesen.no/, nyhetsarkiv, lest 3. desember 2014.
 29. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 20. januar 2022. Besøkt 4. september 2012. 
 30. ^ http://www.nrk.no/mr/geiranger-langvatn-vinterstengt-1.7905094
 31. ^ Nationen, 15. mai 2013
 32. ^ http://www.smp.no/forbruker/bilogtrafikk/article9634249.ece
 33. ^ http://www.nrk.no/mr/i-dag-opnar-trollstigen-og-geiranger-1.12358322
 34. ^ «Trafikkmeldinger (fjelloverganger i Sør-Norge)». Besøkt 9. desember 2015. 
 35. ^ Helgesen, Line (6. mai 2016). «Opna fylkesvegen frå Geiranger og opp til Djupvasshytta». smp.no (norsk nynorsk). Besøkt 24. mai 2020. 
 36. ^ http://www.fjuken.no/Nyheiter/2017/05/26/Geirangervegen-opnar-i-dag-14784106.ece
 37. ^ https://www.nrk.no/mr/apner-fv.-63-geiranger-_-langvatn-1.14040680
 38. ^ Helgesen, Line (2. november 2018). «Vinterstengt på Geiranger - Langvatn». smp.no (norsk nynorsk). Besøkt 24. mai 2020. 
 39. ^ Meling, Eirik (13. november 2018). «Opnar vinterstengt veg mellom Geiranger og Langvatn». smp.no (norsk nynorsk). Besøkt 24. mai 2020. 
 40. ^ Lillebakk, Knut Dørum (15. mai 2019). «Trollstigen åpner for sesongen». rbnett.no. Besøkt 15. mai 2019. 
 41. ^ NTB (4. juli 2019). «Geiranger-Langvatn stengt på grunn av snø». smp.no (norsk nynorsk). Besøkt 24. mai 2020. 
 42. ^ NRK (16. juni 2020). «Fv. 63 Geiranger - Langvatn åpner». NRK. Besøkt 21. juni 2020. «Fv. 63 Geiranger - Langvatn åpner Onsdag 17. juni klokka 14 åpner hele veistrekningen Geiranger - Langvatn, opplyser fylkeskommunen.» 
 43. ^ https://www.smp.no/nyheter/2021/05/14/Opnar-Geiranger-%E2%80%93-Langvatn-23965067.ece
 44. ^ NRK (14. mai 2021). «Fv. 63 Geiranger-Langvatn opnar». NRK (norsk nynorsk). Besøkt 15. mai 2021. 
 45. ^ NRK (25. mai 2022). «Geiranger-Langvatn opna». NRK (norsk nynorsk). Besøkt 15. februar 2023. 
 46. ^ «Vinterstengte strekninger». Nasjonale turistveger (norsk). Besøkt 15. februar 2023. 
 47. ^ Års- månadsdøgntrafikk i kontinuerlege trafikkregistreringspunkt på dei nasjonale turistvegane PDF s. 45, lest 16. april 2020
 48. ^ «Trafikkdata». www.vegvesen.no. Besøkt 15. februar 2023. 
 49. ^ «Trafikkdata». www.vegvesen.no. Besøkt 15. februar 2023. 
 50. ^ http://www.smp.no/nyheter/indre/article10408773.ece
 51. ^ Rv. 63 Rassikring av Stavbrekka Arkivert 6. oktober 2014 hos Wayback Machine., Statens vegvesen, lest 3. desember 2014.
 52. ^ Forsøk på rassikring av Stavbrekka, riksveg 653 Grotli-Geiranger Arkivert 9. mars 2016 hos Wayback Machine. Statens vegvesen, 2008, lest 3. desember 2014.
 53. ^ Forsøk på rassikring av Stavbrekka, riksveg 653 Grotli-Geiranger Arkivert 9. mars 2016 hos Wayback Machine. Statens vegvesen, 2008, lest 3. desember 2014.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]