Gaugeteori

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Gaugeteori i fysikk er en type kvantefeltteori hvor virkninga er invariant under enhver posisjonsavhengig Lie-gruppetransformasjon.

Begrepet gauge i gaugeteori sikter til overflødige frihetsgrader i lagrangefunksjonen som ikke er direkte observerbare. For en generell lokal gaugetransformasjon vil feltene i lagrangefunksjonen transformere ikke-trivielt. Lagrangefunksjonen inkluderer gaugefelter, hvis transformasjonsegenskaper er bestemt av kravet om at virkninga skal være invariant. Til enhver Lie-gruppe har man et sett med tilhørende generatorer. For hver generator har teorien et vektorfelt, kalt et gaugefelt. For en kvantisert gaugeteori kalles eksitasjoner av gaugefeltene for gaugebosoner.