GWP-verdi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

GWP-verdi (Global Warming Potential) er et mål på de ulike drivhusgassenes effekt når det gjelder global oppvarming. GWP-verdien for en gass defineres som den akkumulerte påvirkninga på drivhuseffekten fra ett tonn utslipp av gassen, sammenlignet med ett tonn utslipp av CO2 over et spesifisert tidsrom. Ved hjelp av GWP-verdiene blir utslippene av klimagasser veid sammen til CO2-ekvivalenter. For at GWP-verdien skal ha mening, må tidsrommet verdien angis for, oppgis.

GWP-verdien avhenger av følgende faktorer:

GWP-verdier for de viktigste drivhusgassene:

Komponent Kjemisk formel GWP-verdi
(100 år)
Karbondioksid CO2 1
Metan CH4 25
Lystgass N2O 298
Hydrofluorkarboner (HFK):
HFK-23 CHF3 14 800
HFK-32 CH2F2 675
HFK-125 CHF2CF3 3 500
HFK-134a CH2FCF3 1 430
HFK-143a CH3CF3 4 470
HFK-152a CH3CHF2 124
HFK-227 CF3CHFCF3 3 220
Perfluorkarboner (PFK):
PFK-14 CF4 7 390
PFK-116 C2F6 12 200
PFK-218 C3F8 8 830
Svovelheksafluorid SF6 22 800

Kilde: IPCCs 4. hovedrapport [1]