Hopp til innhold

GLAM (kultur)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

GLAM er et engelskbasert akronym for «Galleries, Libraries, Archives, Museums» - gallerier, biblioteker, arkiver og museer.

I Norge betyr det oftest offentlige institusjoner, eller institusjoner som er finansiert med offentlige midler. Felles for disse er at de forvalter kultur og kulturarv, og har som mål å forvalte og formidle sine samlinger til beste for offentligheten.

Begrepet GLAM dukket opp da de ulike institusjonene begynte å innse at de hadde en del sammenfallende interesser, oppgaver og målsettinger. Dette ble spesielt åpenbart da de begynte å gjøre sine samlinger tilgjengelige i den digitale verden, og la ut kunst, bøker, dokumenter, gjenstander osv. på internett.

I Norge brukes begrepet «GLAM» i liten grad, derimot har man i en periode snakket om ABM-institusjoner: arkiv, bibliotek og museer; særlig i perioden 2003-10, da ABM-utvikling var statlig direktorat for slike oppgaver.


Autoritetsdata