Fredrikstad (valgkrets)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Fredrikstad var en egen valgkrets som kjøpstad ved valget til Eidsvoldsforsamlingen og ved de påfølgende stortingsvalgene fram til 1918. Valgene fram til 1903 foregikk i to omganger. Et valgting av alle stemmeberettigede valgte et antall valgmenn. Valgmennene valgte representant og vararepresentant i et valgmannsting. Disse var vanligvis selv valgmenn, og hadde ikke anledning til å stemme på seg selv.[1]

Valgår Representant
Riksforsamlingen Byfoged Andreas Michael Heiberg

Ved Stortingsvalget 1814 hadde byen bare to valgmenn. Kjøpmann P. R. Broch ble valgt, men valget ble underkjent av Stortinget.

I 1815 valgte Fredrikshald og Fredrikstad én representant sammen. Statsråd Carsten Tank ble valgt. Sorenskriver Carl Adolph Dahl var hans vara.

Valgår Representant Valgmann-
stemmer
Andel Vararepresentant
1817 Kaptein Hans Jacob Arnold Jensen 2 100% Kjøpmann David Faye
1820 Kjøpmann Andreas Martin Seip 2 100% Kjøpmann G. Bruun
1823 Overrettsprokurator Johan Ernst Mejdell 2 100% Sogneprest Johan Christian Tandberg
1826 Res kap. Hans Riddervold 2 100% Løytnant Just Johan Bing
1829 Res kap. Hans Riddervold 1 50% Prokurator Just Johan Bing
1832 sogneprest Hans Riddervold 2 100% Byfoged Just Johan Bing
1835 Byfoged Just Johan Bing 2 100% Sogneprest Johan Christian Tandberg
1838 Byfoged Just Johan Bing 2 100% Ingeniørkaptein Johan Frederik Schou

Fra 1841 til 1850 valgte Fredrikstad og Sarpsborg én representant sammen.

Fra 1853 hadde Fredrikstad én egen representant. Fra 1882 ble partitilknytning en faktor ved valgene.

Valgår Representant Parti Valgmann-
stemmer
Andel Vararepresentant
1853 Byfoged Johannes Henrik Berg 2 100% Artillerikaptein Peter Strøm
1856 Byfoged Johannes Henrik Berg 2 100% Artillerikaptein Peter Strøm
1859 Sakfører Ove Engelsen Ramm 2 100% Artillerikaptein S. B. Meidell
1862 Korpslege Ole Peter Larsen 2 100% Sakfører Ove Engelsen Ramm
1865 Korpslege Ole Peter Larsen 3 75% Politimester Frederik Daniel Fritzner Bing
1868 Grosserer Thomas Werner Schwartz 4 66,7% Politimester Frederik Daniel Fritzner Bing
1870 Grosserer Thomas Werner Schwartz 7 100% Politimester Frederik Daniel Fritzner Bing
1873 Grosserer Thomas Werner Schwartz 7 100% Politimester Frederik Daniel Fritzner Bing
1876 Politimester Frederik Daniel Fritzner Bing 5 100% Grosserer Julius Nicolai Jacobsen
1879 Skolebestyrer Jan Christian Johanssen 4 66,7% Overrettssakfører Axel Bech
1882 Overrettssakfører Axel Bech Høyre 7 100% Grosserer Peter Brecke
1885 Overrettssakfører Axel Bech Høyre 10 100% Grosserer Thomas Werner Schwartz
1888 Overrettssakfører Axel Bech Høyre 10 100% Grosserer Mads Wiel Stang
Lege Frederik Waldemar Giebelhausen
1891 Statsråd Jacob Aall Bonnevie Høyre 11 84,6% Grosserer Anton Bernard Elias Nilsen
1894 Grosserer Anton Bernard Elias Nilsen Høyre 19 100% Kjøpmann Jens Anton Berggrav
1897 Grosserer Peter Collett Solberg Høyre 14 70% Overrettssakfører Wilhelm Ernst Ramm
1900 Grosserer Peter Collett Solberg Høyre 46 100% Overrettssakfører Wilhelm Ernst Ramm
1903 Grosserer Peter Collett Solberg Høyre 50 100% Disponent Zacharias Backer

I perioden 1906-1918 ble valgene praktisert som flertallsvalg

Valgår Venstre Samlingspartiet Socialistene Avholdspartiet
1. valgomgang 2. valgomgang 1. valgomgang 2. valgomgang 1. valgomgang 1. valgomgang
Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel
1906[2] 477 22,0% 954 44,4% 925 42,6% 1 174 54,7% 354 16,3% 414 19,1%
1909[3] 947 27,0% 1 927(H og FV) 55,0% 629 18,0%
1912[4] 904 23,1% 2 074(H og FV) 53,0% 931 23,8%
1915[5] 814 16,4% 1 842 38,5% 2 463(H og FV) 49,5% 2 933 61,2% 1 689 34,0%
1918[6] 327 6,2% 3 336(H og FV) 62,7% 1 653 31,1%
Valgår Representant Parti Vararepresentant Parti
1906 Disponent Zacharias Backer Samlingspartiet Kjøpmann August Anton Jensen Venstre
1909 Høyesterettsadvokat Christian Lange Rolfsen Høyre og Frisinnede Venstre Banksjef Hans Peder Berg Høyre og Frisinnede Venstre
1912 Borgermester Wilhelm Ernst Ramm Høyre og Frisinnede Venstre Banksjef Hans Peder Berg Høyre og Frisinnede Venstre
1915 Borgermester Wilhelm Ernst Ramm Høyre og Frisinnede Venstre Direktør Wilhelm Blakstad Høyre og Frisinnede Venstre
1918 Direktør Wilhelm Blakstad Høyre og Frisinnede Venstre Kjøpmann Fredrik Wilhelm Hoyer Høyre og Frisinnede Venstre

Fra 1921 til 1950 utgjorde Fredrikshald, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss og Drøbak én valgkrets som valgte fire representanter sammen.

Referanser[rediger | rediger kilde]