Fourqueux

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Fourqueux

Våpen

LandFrankrikes flagg Frankrike
RegionÎle-de-France
DepartementYvelines
Statustidligere kommune
Opphørt31. desember 2018
Postnummer78112
Areal3,67 km²[1]
Befolkning3 944[2] (2018)
Bef.tetthet1 074,66 innb./km²
Kart
Fourqueux
48°53′13″N 2°03′55″Ø

Fourqueux er en tidligere kommune i Frankrike og liten forstad om lag 20 kilometer vest for Paris, i departementet Yvelines i regionen Île-de-France. Beliggenheten like vest for Paris og i umiddelbar nærhet av den internasjonale skolen Lycée International de Saint-Germain-en-Laye har gjort Fourqueux til et populært boligområde for utenlandske arbeidstakere med lengre arbeidsopphold i Paris-området (expatriates) og for internasjonalt orienterte franske familier.

Fourqueux kommune ble innlemmet i nabokommunen Saint-Germain-en-Laye 1. januar 2019.

Navn og etymologi[rediger | rediger kilde]

Stedsnavnet «Fourqueux» kommer av substantivet «fougère» som betyr bregner, en svært vanlig plante i skogen i Fourqueux. Den latinske roten til «fougère» er «filcusas». I skriftlig materiale ble Fourqueux omtalt som «Filcusae» på 800-tallet. Deretter ble formene «Fulcosium», «Fulcosa», «Forquensa», «Fourqueusa» og «Fourqueus» brukt før den nåværende formen «Fourqueux» ble tatt i bruk på 1500-tallet.[3][4]

Innbyggerne i Fourqueux kalles «foulqueusiens» (m.pl.) eller «foulqueusiennes» (f.pl.).

Geografi[rediger | rediger kilde]

Fourqueux ligger om lag 20 km vest for Paris og om lag 3 km sørvest for sentrum i Saint-Germain-en-Laye. Den tidligere kommunen grenset til Saint-Germain-en-Laye i nordøst, Mareil-Marly i øst, L'Étang-la-Ville i sørøst, Saint-Nom-la-Bretèche i sørvest og Chambourcy i nordvest.

Topografi[rediger | rediger kilde]

Fourqueux ligger på sørsiden av Seinen i et småkupert landskap med høyder mellom 67 og 176 meter over havet. Middlehøyden i Fourqueux er 120 meter over havet. Mot sør ligger skogen Forêt de Marly mens Forêt de Saint-Germain-en-Laye ligger like nord for kommunen. Fourqueux har et areal på 3,67 km². Av dette er 1,93 km² skog og 0,63 km² golfbane.[5] Det alt vesentligste av det gjenværende arealet er boligområder, hovedsakelig med eneboliger og eneboliger i kjede. I tillegg er noe areal brukt til offentlige bygninger og plasser, forretningsbygg og idrettsanlegg.

Det finnes ingen større vassdrag i Fourqueux, men kommunen avgrenses i nord av Ru de Buzot. Dette er en mindre elv (større bekk) som har sin kilde i Feucherolles og renner hovedsakelig østover gjennom bl.a. Fourqueux før den renner ut i Seinen sør for Le Pecq. En annen bekk renner fra Forêt de Marly nordover gjennom Fourqueux til den møter Ru de Buzot. Denne bekken er hovedsakelig lagt i rør gjennom bebyggelsen i Fourqueux.

Geologi[rediger | rediger kilde]

Berggrunnen i Fourqueux består, som i resten av Île-de-France, av kalkfjell fra mesozoikum. Over dette ligger det tykke horisontale lag av sedimentære avsetninger fra tertiær.

Klima[rediger | rediger kilde]

Klimaet i Fourqueux er svært likt klimaet i resten av Ile-de-France, men er noe kjøligere enn i Paris sentrum. Den varmeste måneden er juli hvor normalen for daglig maksimumstemperatur er 24,3 °C mens normalen for daglig minimumstemperatur er 14,0 °C. Den kaldeste måneden er januar hvor normalen for daglig maksimumstemperatur er 6,4 °C mens normalen for daglig minimumstemperatur er 1,3 °C. Nedbøren er jevnt fordelt over året, med månedsnormaler fra 50 til 70 mm. Den våteste måneden er oktober med en normalnedbør på 68,8 mm mens den tørreste måneden er februar med en normalnedbør på 50,0 mm.[6]

Plante- og dyreliv[rediger | rediger kilde]

Den sørvestlige delen av Fourqueux ligger i Forêt de Marly, en skog med et rikt dyre- og planteliv. Vegetasjonen er dominert av eik og kastanje, men det finnes også andre større løvtrær som bøk, ask, lønn, agnbøk og bjørk. I skogen finnes det pattedyr som hjort, villsvin, rådyr, hare og kanin. Det er registrert over 80 fuglearter, bl.a. rovfuglene vepsevåk, musvåk og spurvehauk. Skogen har en rekke mindre dammer hvor det finnes sjeldne amfibier, bl.a. salamander, storsalamander og en sjelden froskeart (Rana dalmatina).[7]

Historie[rediger | rediger kilde]

Kirken Sainte Croix i Fourqueux fra 1100-tallet.
Foto: Henry Salomé
Ferme de Fourqueux fotografert rundt år 1900. Disse driftsbygningene tilhørte det tidligere Château de Fourqueux og er senere blitt klubbhuset til Golf de Fourqueux

Funn av flint, polerte steiner og steinøkser viser at det har vært menneskelig aktivitet i Fourqueux siden steinalderen. I skriftlig kildemateriale kan historien til Fourqueux føres tilbake til merovingertid.

Den første kirken i Fourqueux, trolig en trekonstruksjon, ble bygget på 600-tallet av Sankt Erembert (død 671). Erembert var munk ved klosteret Fontenelle (nåværende Saint-Wandrille) i Pays de Caux i Normandie. Denne første kirken i Fourqueux skal ha blitt skadet under vikingenes invasjon av det nordlige Frankrike.[8] I 811 nevnes Fourqueux i testamentet til Karl den store. I middelalderen er Fourqueux hovedsakelig dekket av skog, men på 1000-tallet begynner munker fra det nærliggende klosteret i Joyenval å kultivere landet. Gradvis vokser det fram en mindre bosetning i Fourqueux.

På 1100-tallet grunnlegges Fourqueux som adelshus, da kong Ludvig VI «den store» gir Fourqueux til sin rådgiver Barthélémy de Fulcosa.[9] Barthélémy reiste også en steinkirke i enkel gotisk stil i Fourqueux dedisert til det hellige kors («Sainte Croix»). I århundrene som fulgte var Fourqueux i forskjellige adelfamiliers eie. Rundt châteauet vokste det fram en landsby og stadig mer av det omkringliggende landskapet ble kultivert. I 1539 kjøpte Peter Seguier, president for parlamentet i Paris, Fourqueux. Eiendommen blir i slektens eie fram til Pierre Seguier, Frankrikes «Garde des sceaux» (justisminister), gir Fourqueux til kong Ludvig XIII i 1633. Kongen gir Fourqueux videre til sin livlege Charles Bouvard. Hans etterkommere beholder Fourqueux fram til revolusjonen.

Den sørligste delen av Fourqueux ligger Foret det Marly. Dette var jaktterrenget til de franske kongene og lett tigjengelig fra de kongelige slottene i Versailles, Marly-le-Roi og Saint-Germain-en-Laye. Rundt hele skogen ble det bygget et mur for å holde viltet inne og uvedkommende ute.

Den siste herren av Fourqueux var grev Raymond Monteynard. Etter at Monteyard døde i 1841 ble châteauet revet og eiendommen solgt. I 1889 kjøpte urmaker Armand Collin eiendommen og bygget den karakteristiske «Villa Collin» der slottet tidligere hadde stått. På 1920-tallet ble en stor del av parken gjort om til golfbane, det nåværende Golf de Fourqueux.

Fourqueux en liten landsby og innbyggerne var bønder og håndverkere direkte knyttet til landbruk. Det var også noen få butikker. Hovedtyngden av bebyggelsen var rundt kirken, men også langs «Grande rue», hovedveien fra Saint-Germain-en-Laye til Fourqueux. Rundt landsbyen lå varierte landbrukseiendommer, med bl.a. mange frukthager med plomme-, eple- og pæretrær. Andre viktige produkter var poteter, neper og artisjokker. Det var også noe produksjon av vin.

Fourqueux beholdt sitt preg av landsby fram til 1970-tallet, men fra 1970-tallet har omfattende boligbygging ført til at Fourqueux hovedsakelig er blitt et rent boligområde. Befolkningen økte fra 1000 i 1970 til over 4000 i 1990. Befolkningen har også endret seg fra å hovedsakelig være sysselsatt i landbruket til å være pendlere som arbeider i tertiærnæringer i andre deler av Paris-regionen. Nærheten til den internasjonale skolen Lycée International de Saint-Germain-en-Laye har også ført til at kommunen hat tiltrukket seg et stort antall utenlandske expater.

Historiske kart over Fourqueux
Fourqueux på 1700-tallet.
Fourqueux på 1700-tallet.  
Fourqueux i 1864
Fourqueux i 1864  
Fourqueux i 1908
Fourqueux i 1908  

Samfunn[rediger | rediger kilde]

Befolkning[rediger | rediger kilde]

I 1793 hadde Fourqueux 462 innbyggere. Befolkningen falt utover 1800-tallet og var under 350 så sent som i 1921. Gjennom 1920-tallet doblet befolkningen seg, deretter økte innbyggertallet moderat fram til 1960-tallet. På 1970-tallet startet en omfattende urbanisering i Fourqueux. Utbyggingen av en rekke boligprosjekter, bl.a. Les Normandes (80 boliger), Le Clos Baron (200), Place de la Grille (63), Les Terres Fleuries (385) og La Val Fleuri (52), førte til at befolkningen økte fra knapt 1000 på slutten av 1960-tallet til godt over 4000 på slutten av 1990-tallet. Siden har innbyggertallet ligget stabilt på drøyt 4000.[10]

Utdanningsnivået i Fourqueux er høyt. I 2010 hadde om lag 65 % av innbyggerne i Fourqueux over 15 fullført høyere utdanning.[11] I Frankrike var det til sammenlikning om lag 25 % av befolkningen over 15 år som hadde fullført høyere utdanning.[12]

Befolkningen i Fourqueux er svært internasjonal. Ifølge offisiell statistikk for 2010 var 13,8 prosent av befolkningen i Fourqueux av ikke-fransk nasjonalitet [13] og 16,3 prosent var immigranter.[14] Til sammenlikning var det i Frankrike 5,9 prosent med ikke-fransk nasjonalitet [15] og 8,5 prosent immigranter.[16]

Næringsliv[rediger | rediger kilde]

Fourqueux har et dusin butikker og spisesteder, i all hovedsak konsentrert rundt det gamle bysenteret ved kirken (place Victor Hugo) og rundt det nye bysenteret ved rådhuset (place de la Grille). Fourqueux har også en liten næringspark som rommer et dusin selskaper.

Samferdsel[rediger | rediger kilde]

Den gamle jernbanestasjonen i Fourqueux rundt år 1900.

Den eneste større veien i Fourqueux er Route départementale 98 (D98). D98 er en nord-sør gående akse som forbinder området rundt Saint-Germain-en-Laye med områdene rundt Versailles. Like utenfor Fourqueux ligger imidlertid flere viktige veier. De viktigste av disse er Autoroute A13 og Autoroute A14 som er hovedveiene mellom Paris og Normandie. En annen viktig vei er Route nationale 13 (N13)/D113 som også forbinder Paris med Caen og Cherbourg-Octeville.

Fourqueux betjenes av jernbanestasjonen Saint-Germain-en-Laye-Bel-Air - Fourqueux på linjen Transilien L. Transilien L knytter forstedene i sørvest sammen med Paris sentrum. Selve stasjonen Saint-Germain-en-Laye-Bel-Air - Fourqueux ligger noen hundre meter inne i nabokommunen Saint-Germain-en-Laye. Den tidligere stasjonen Fourqueux lå noen hundre meter sør for dagens stasjon. Den var en del av Grande Ceinture de Paris, den store jernbaneringen rundt Paris. Persontrafikken på denne delen av Grande Ceinture de Paris opphørte i 1936 og godstrafikken i 1990. Grande ceinture Ouest mellom Saint-Germain-en-Laye-Grande-Ceinture og Noisy-le-Roi ble gjenåpnet i 2004 som en del av Transilien L.[17]

Fourqueux betjenes av busslinjene R2 og R5 i Résalys nettverk. Busslinjene forbinder Fourqueux med sentrum i Saint-Germain-en-Laye. Der er det bl.a. overgang til RER A, en hurtiglokaltoglinje som forbinder forstedene i vest og forstedene i øst med Paris sentrum.

Politikk[rediger | rediger kilde]

Fourqueux er en kommune hvor konservative partier, og særlig Union pour un mouvement populaire (UMP) har hatt sterk oppslutning i de siste årene.

Ved kommunevalget i 2014 ble ordfører Daniel Level gjenvalgt i første runde med 56,6 % av stemmene. Level ble valgt på listen Vivre Fourqueux ensemble, en fellesliste av høyrepartier. Selv representerer han det konservative partiet Union pour un mouvement populaire (UMP). Den eneste konkurrerende listen var Nouvelle energie pour Fourqueux, en annen fellesliste av høyrepartier.

Ved presidentvalget i 2012 fikk sittende president Nicolas Sarkozy (UMP) i andre valgomgang 70,25 % av stemmene i Fourqueux mens utfordreren François Holland (Parti socialiste) fikk 29,74 %. Også i første valgomgang fikk Sarkozy en oppslutning på over 50 % i Fourqueux. Til sammenlikning fikk Holland på landsbasis 51,62 % av stemmene i andre valgomgang og ble dermed Frankrikes nye president.

Ved valget til nasjonalforsamlingen i 2012 fikk Pierre Morange (UMP) 60,79 % av stemmene i Fourqueux i første valgomgang og 71,12 % av stemmene i andre valgomgang.

Kultur[rediger | rediger kilde]

Villa Collin i 1899.
Foto: Lucien Roy

Fra mars til september 1836 leide forfatteren Victor Hugo og hans familie huset til familien Marret like ved kirken i Fourqueux. I denne perioden kom flere av Frankrikes fremste kulturpersonligheter til Fourqueux for å besøke Hugo, bl.a Alexandre Dumas, Auguste de Chatillon og Théophile Gautier.

Billedkunstneren Henry Marret (1878-1964) flyttet i 1919 til familien hjemme i Fourqueux (samme hus som Victor Hugo hadde bodd i en periode i 1836) og satt opp sitt atelier i hagen. Marret malte mange fresker og religiøse verker, særlig altertavler. Han skapte også mindre arbeider som akvareller, oljemalerier, raderinger, etsninger og skisser med motiver hentet fra hans turer i Frankrike og i utlandet. Marret illustrerte også en rekke bøker. Marret var ordfører i Fourqueux fra 1937 til 1944 og president i Société Nationale des Beaux Arts fra 1948 til 1960.[18]

Severdigheter[rediger | rediger kilde]

Kjente personer[rediger | rediger kilde]

Bildegalleri[rediger | rediger kilde]

Fourqueux rundt år 1900
Panorama over Fourqueux.
Panorama over Fourqueux.  
Kirken Sainte-Croix med Villa Collin i bakgrunn.
Kirken Sainte-Croix med Villa Collin i bakgrunn.  
Rue de Saint-Nome, det gamle rådhuset og porten inn til Villa Collin.
Rue de Saint-Nome, det gamle rådhuset og porten inn til Villa Collin.  
Den gamle jernbanestasjonen i Fourqueux.
Den gamle jernbanestasjonen i Fourqueux.  
Carrefour de la Croix Rouge.
Carrefour de la Croix Rouge.  
La Ferme de Fourqueux.
La Ferme de Fourqueux.  
Gårdstun i Fourqueux.
Gårdstun i Fourqueux.  

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ répertoire géographique des communes, Institut national de l'information géographique et forestière, Wikidata Q20894925, https://geoservices.ign.fr/documentation/diffusion/index.html 
 2. ^ (på fr) Populations légales 2018, INSEE, 28. desember 2020, Wikidata Q104619889, https://www.insee.fr/fr/statistiques/4989761 
 3. ^ Un siècle à Fourqueux, side 72
 4. ^ «Du Moyen-âge à l’époque moderne» (fransk). Ville Fourqueux. Arkivert fra originalen 14. juli 2014. Besøkt 5. mai 2014. 
 5. ^ «SITUATION GÉOGRAPHIQUE». Arkivert fra originalen 2. april 2015. Besøkt 14. mars 2015. 
 6. ^ Meteo France: Fourqueux
 7. ^ «La forêt domaniale de Marly - un patrimoine de culture et de nature» (fransk). Office National des Forêts. Besøkt 13. mai 2014. 
 8. ^ Un siècle à Fourqueux (2002), side 78
 9. ^ Un siècle à Fourqueux (2002), side 72
 10. ^ Ldg/EHESS/Cassini: Fourqueux
 11. ^ [1]
 12. ^ [2]
 13. ^ NAT1 - Population par sexe, âge et nationalité
 14. ^ IMG1A - Population par sexe, âge et situation quant à l'immigration
 15. ^ NAT1 - Population par sexe, âge et nationalité: France
 16. ^ IMG1A - Population par sexe, âge et situation quant à l'immigration: France
 17. ^ Historique ligne L Arkivert 27. februar 2015 hos Wayback Machine.
 18. ^ Henry Marret: A passion for painting.
 19. ^ «Topic Topos: Église Sainte-Croix, Fourqueux». Arkivert fra originalen 2. april 2015. Besøkt 14. mars 2015. 
 20. ^ «Topic Topos: Vaudremer, Fourqueux». Arkivert fra originalen 2. april 2015. Besøkt 14. mars 2015. 
 21. ^ horloge-edifice.fr: Armand-François Collin
 22. ^ Henri Marret: A passion for painting

Litteratur[rediger | rediger kilde]

 • Mairie de Fourqueux (2002). Un siècle à Fourqueux : 1900-2000 (fransk). La Chapelle Montligeon. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]