Fortøyning

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Korrekt plassering av flere trosser på en enkelt puller.

Fortøyning er å forbinde et sjøfartøy til fastland eller et fast anlegg til sjøs, slik at det holdes i en bestemt posisjon. Fartøyet vil dermed ikke drive avsted, og man kan spare motorkraft mens det lastes og losses. På steder hvor det ikke finnes noe fast anlegg, kan det benyttes et anker som festes til havbunnen, dersom vanndybden er lav nok til at ankeret kan festes i bunn. En kombinasjon av de to metodene benyttes blant annet i havner for lystbåter, hvor båtens ene ende fortøyes til land og den andre til sjøbunnen med et anker.

Normalt fortøyer man ved en kai i havneområder, men det finnes også anlegg til sjøs, for eksempel til fortøyning av tankskip i forbindelse med oljeterminaler og forsyningsskip til oljeplattformer. Skipet ligger da festet til en flytebøye, som gjerne er utstyrt med fyllerør for lasting eller lossing av olje.