Flyktige organiske forbindelser

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Flyktige organiske forbindelser er gasser og organiske forbindelser som er oppløst i luften. Stoffene har et lavt kokepunkt, slik at de lett fordamper og løses opp i luften. Avdampning fra bensin er et godt eksempel.

Flyktige organiske forbindelser forkortes ofte til VOC, etter det engelske uttrykket "Volatile Organic Compounds". Ofte er VOC en samling av flere forskjellige forbindelser, og det er totalen som kan utgjøre en helserisiko. Den totale mengden av organiske forbindelser forkortes ofte til TVOC.

Helsefarer[rediger | rediger kilde]

De flyktige organiske forbindelsene er som regel ikke akutt farlige i normale konsentrasjoner, men ved å puste dette inn over tid kan man få skader. Noen skader kan være langvarige og enkelte ganger irreversible. Flyktige organiske forbindelser kan gi skader og problemer som:

 • hodepine
 • migrene
 • luftveisproblemer
 • problemer med indre organer
 • problemer med øyne, lunger og slimhinner
 • skader på sentralnervesystemet

Kilder[rediger | rediger kilde]

Det finnes flere kilder til flyktige organiske forbindelser:

 • vegtrafikk, spesielt ved bruk av fossile brennstoffer
 • maling
 • gulvbelegg
 • plast
 • rengjøringsmidler
 • kosmetikk

Måling av VOC[rediger | rediger kilde]

Det er mulig å måle mengden av flyktige organiske forbindelser i luften. Det er ikke alle forbindelsene som kan måles, men med bruk av utstyr som er godt tilgjengelig for privatpersoner kan man få en god indikasjon på luftens innhold av organiske forbindelser. Det finnes måleutstyr å få kjøpt, og luftrensere har også måling innebygget.

Redusjon av VOC[rediger | rediger kilde]

Det er viktig å redusere innholdet av VOC i luften. Det finnes flere måter å gjøre dette på:

 • velg produkter som ikke gasser så mye. Tenk på dette når du kjøper maling, møbler og bygningsartikler.
 • sørg for god ventilasjon
 • bruk en luftrenser som har kullfilter. Dette reduserer ofte innholdet av VOC i luften

Kilder[rediger | rediger kilde]