Flamen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
En steinfigur av en flamen som bærer den gjenkjennelige hatten (apex), på Louvre.

Flamen (flertall: Flamines) var en stilling innen romerske presteembetene i den gamle romerske republikk, som var tilknyttet romersk religion for en bestemt gud. Av de i alt 15 flamines var den viktigste flamen Dialis, Martialis og Quirinalis, som var ansvarlige for henholdsvis Jupiter, Mars og Quirinuskulten. Disse embetene ble kalt flamen maiores, og kunne utelukkende bestyres av menn, som var medlemmer av de fineste patrisierfamiliene, og han ble utpekt av Pontifex maximus. Utover deres navn vet vi i dag lite om de øvrige tolv flamines.

Generelt var de guddommene som flamines var ansvarlige for, svært gamle og hadde blitt dyrket i Roma siden forhistorisk tid. Flere av dem hadde dessuten mistet mye av sin opprinnelige betydning, siden det var viktig for romerne å holde tradisjonene ved like selv om den opprinnelige funksjonen hadde opphørt for lenge siden.

En flamen ble valgt for livstid, men måtte nedlegge embetet hvis han var skyld i alvorlige rituelle feilgrep. De femten flamines var alle medlem av Pontifikalkollegiet, som administrerte statskulten, og hvis en av flamenembede var ledig, kunne en av de øvrige pontifexene ivareta embetets forpliktelser i en periode, men kun Pontifex Maximus kunne vikariere for flamen Dialis.

Alle flamines skulle bære en spesiell klesdrakt som de alltid skulle ha på seg offentlig. Den bestod av en konisk hatt (apex) lagd av huder fra ofra dyr. I denne hatten var det festet en olivengren og en ull-bit, eller en ullkappe (laena) festet med en bronsefibula så vel som en laurbærkrans. I tillegg til dette var flamen underlagt en mengde andre tabuer. Det var blant annet et forbud mot å besitte andre romerske offentlige embeter. Dette betydde at en politisk karriere var umulig. Det skal legges til at disse reglene ikke alltid ble fulgt.

Flamines, gjenkjent på grunn av deres særegne hodeplagg, som en del av prosesjonen under Ara Pacis

Oversikt over flamines[rediger | rediger kilde]

Flamines maiores:

Øvrige flamines (minores), som i motsetning til maiores kunne besittes av plebeiere (den guden de ivaretok er nevnt i parentes):

Ytterligere to flamines minores fungerte I den republikanske perioden, men hvilke kultforpliktelser de ivaretok er ukjent i dag.


Se også[rediger | rediger kilde]