Fiktiv kraft

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Fiktiv kraft er en kraft som tilsynelatende oppstår i newtonsk mekanikk når en bevegelse beskrives i et koordinatsystem som ikke er et inertialsystem. Et inertialsystem er definert til å være i ro eller bevege seg med konstant fart langs en rett linje. En fiktiv kraft har ingen motkraft, dvs. den følger ikke Newtons tredje lov.