Fenoler

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Fenol

Fenoler er en gruppe av kjemiske stoffer, som består av en hydroksylgruppe (-OH), som er bundet til en aromatisk forbindelse (se benzen). Den enkleste forbindelse er stoffet fenol (C6H5OH).

Selv om de ligner alkoholer, har fenolene egenskaper som gir en forholdsvis høy syrevirkning på grunn av benzenringens binding til oksygenatomet og den forholdsvis svake binding mellem oksygen- og hydrogenatomene.

Fenolenes giftvirkning og bestandighet kan økes ved substitusjon av oksygenioner med andre atomer eller grupper. Særlig de klorerte fenoler har stor persistens i de økologiske kretsløp, og da nedbrytningsproduktene ofte er like så giftige som selve stoffet, volder disse fenolderivater store problemer i miljøet. Nedenfor ses en tabell, som gir et inntrykk av den mengde av naturlige og syntetiske fenoler som blir fremstilt til bruk overalt i jordbruk, rengjøring og industri.

En kan påvise fenoler ved å tilsette FeCl3 som reagerer med fenol og danner ionet fenolat som binder seg til Fe3+ og blir lilla.

2,4-xylenol Desinfeksjonsmiddel, oppløsningsmiddel, svampemiddel
2,6-bis-(1-metyl heptadecyl)-p-kreosot Desinfeksjonsmiddel
2-tert-amylfenol Desinfeksjonsmiddel
Alekenylamin o-fenylfenat Desinfeksjonsmiddel
Aminokarbfenol Nedbrytningsprodukt
Butylert hydroksytoluen Desinfeksjonsmiddel
Diisopropylkreosot Desinfeksjonsmiddel
Fenoler Desinfeksjonsmidler, nematodemidler, ukruttsmidler
Hydroksykvikksølvkreosot Desinfeksjonsmiddel
Isopropylfenol Desinfeksjonsmiddel
Isopropylkreosot Desinfeksjonsmiddel
Kalium para-tert-butylfenat Desinfeksjonsmiddel
Kreosotkvikksølvnaftenat Trebeskyttelsesmiddel
Kulltjærefenoler Desinfeksjonsmidler, insektrepellanter
Meta-kreosot Desinfeksjonsmiddel
Natrium para-tert-amylfenat Desinfeksjonsmiddel, svampemiddel
Natrium para-tert-butylfenat Desinfeksjonsmiddel
Natriumfenat Desinfeksjonsmiddel
Natriumkreosotat Desinfeksjonsmiddel
Orto-fenylfenol Desinfeksjonsmiddel
Orto-fenylfenol, alkylamin-kobber Desinfeksjonsmiddel
Orto-fenylfenol, alkylaminsink Desinfeksjonsmiddel
Orto-fenylfenol, tetradecyklaminsalt Desinfeksjonsmiddel
Orto-kreosot Desinfeksjonsmiddel
Orto-fenylfenol, ammoniumsalt Desinfeksjonsmiddel
Orto-fenylfenol, kaliumsalt Desinfeksjonsmiddel
Orto-fenylfenol, natriumsalt Desinfeksjonsmiddel
Para-kreosot Desinfeksjonsmiddel
Para-kresylacetat Desinfeksjonsmiddel
Para-nitrofenol Svampemiddel, nedbrytningsprodukt
Para-tert-amylfenol Desinfeksjonsmiddel
Para-tert-amylfenol, kaliumsalt Desinfeksjonsmiddel
Para-tert-butylfenol Desinfeksjonsmiddel
Polyetylen amylfenol-formaldehydharpiks Desinfeksjonsmiddel
Polyvinylpyrrolidon-ortofenylfenolkompleks Desinfeksjonsmiddel
Propoxurfenol Nedbrytningsprodukt
Tymol Naturstoff, farvestoff