Fasthetslære

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Fasthetslære er læren om hvordan faststoff oppfører seg når den blir utsatt for krefter, spenninger og deformasjon. Fasthetslære er en gren innen statikken, og viser hvordan legemer opptrer før store deformasjoner skjer. Når deformasjoner endrer legemets egenskaper går man over i dynamikken.

Statikken er en gren av den klassiske mekanikken som beskriver hvordan krefter påvirker legemers bevegelse, stabilitet og likevekt.