Fagdirektør

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Artikkelen inngår i serien om

Norsk forvaltningshierarki


Politisk nivå

Statsråd

Statssekretær

Politisk rådgiver

Administrativt nivå

Departementsråd (utenriksråd, regjeringsråd)

ekspedisjonssjef

spesialrådgiver

avdelingsdirektør

underdirektør

Eldre benevnelser

byråsjef

fullmektig

kopist

Fagdirektør er en stillingstittel i den norske statsforvaltningen på direktørnivå. I departementer rangerer en fagdirektør over en seniorrådgiver. Tittelen gis til spesielt høyt kompetente medarbeidere og hører til direktørgruppen i likhet med stillinger som avdelingsdirektør og den mindre brukte stillingen underdirektør, men innebærer i motsetning til de sistnevnte ikke nødvendigvis noe formelt leder- og personalansvar, og er ofte mer en høyt rangert faglig rådgiver enn en del av det ordinære ledelseshierarkiet. En fagdirektør har ofte et faglig lederansvar knyttet til et bestemt saks- eller fagfelt, og er som regel en høyt betrodd medarbeider med stor grad av selvstendighet i arbeidsform og oppgaveportefølje. I noen tilfeller kan en fagdirektør lede en seksjon eller annen form for enhet. Det kreves normalt høyere utdanning, spesialkompetanse på høyt nivå og lang relevant erfaring for stillingen. Også personer med høy vitenskapelig kompetanse som rekrutteres til stillinger i departementer eller andre deler av forvaltningen, f.eks. helseforetakene, vil ofte innplasseres som fagdirektører.[1] Fagdirektør har stillingskode 1539.[2] I Utenriksdepartementet er det tradisjon for at tittelen som fagdirektør er knyttet til diplomatisk rang som ambassadør.[3] I hovedtariffavtalen i staten har fagdirektør lønnstrinn 65 som minstelønn, et lønnstrinn mer enn koden for avdelingsdirektør, men godt under minstelønnen for spesialrådgiver (lønnstrinn 80).[4]

Personer som har hatt stilling som fagdirektør[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]