Hopp til innhold

FNs permanente forum for urfolk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

FNs permanente forum for urfolk (UNPFII – United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues) er et rådgivende organ for FN, i spørsmål som omhandler urfolk. Rådet rapporterer til FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC).

Oversikt[rediger | rediger kilde]

 • FNs permanente forum for urfolk er et forum for urfolk i hele verden.
 • Det finnes over 370 millioner urfolk i ca. 70 land verden over.

Historie[rediger | rediger kilde]

Etableringen av FNs permanente forum for urfolk ble diskutert på FNs verdenskonferanse om menneskerettigheter i Wien i 1993. Wien-erklæringen som ble vedtatt der anbefalte at et slikt forum skulle etableres, som en del av FNs første tiår for urfolk. Det ble oppnevnt en arbeidsgruppe, og avholdt en rekke møter som ledet fram til at forumet ble opprettet gjennom vedtagelse av FNs økonomiske og sosiale råds resolusjon 2000/22.

Mandat[rediger | rediger kilde]

Forumets mandat er å diskutere urfolksaker, i forhold til sosial utvikling, kultur, miljø, utdanning, helse og menneskerettigheter.

Forumet skal:

 • gi råd og anbefalinger til FNs økonomiske og sosiale råd og til ulike programmer, fond og organisasjoner innenfor FN-systemet;
 • øke bevisstheten om, og bedre integrasjonen og koordineringen av, spørsmål som gjelder urfolk innenfor FN-systemet;
 • utarbeide og spre informasjon om disse områdene.

Medlemmer[rediger | rediger kilde]

Det er 16 uavhengige eksperter, som utnevnes for en 3-årsperiode. På slutten av perioden kan de gjenvelges eller gjenutnevnes for en ny periode.

Av de 16 medlemmene er 8 nominert av regjeringene i medlemslandene, og 8 nomineres direkte av urfolk-organisasjoner. De regjeringsnominerte velges av FNs økonomiske og sosiale råd, basert på i hvilken grad de ulike regionale gruppene er representert (se nedenfor). De som er nominert av urfolk-organisasjoner oppnevnes av Presidenten av ECOSOC, og representerer de 7 sosiokulturelle regionene, for å sikre en representativ dekning av verdens urfolk.

Sesjoner[rediger | rediger kilde]

Per 2023 er følgende sesjoner avholdt, alle ved FNs hovedkvarter i New York:[1]

 • Første sesjon: mai 2002[2]
 • Andre sesjon: mai 2003; tema var «Barn og ungdom blant urfolk».[3]
 • Tredje sesjon: mai 2004; tema var «Kvinner blant urfolk».
 • Fjerde sesjon: mai 2005; tema var «FNs tusenårsmål og urfolk», med fokus på det første tusenårsmålet som er å utrydde ekstrem fattigdom og sult, og det andre målet, som er å sikre grunnutdanning for alle.
 • Femte sesjon: mai 2006; tema var «FNs tusenårsmål og urfolkene: Redefinering av tusenårsmålene».
 • Sjette sesjon: mai 2007; tema var «Territorier, Landområder og Naturressurser».
 • Sjuende sesjon: april 2008
 • Åttende sesjon: mai 2009
 • Niende sesjon: mai 2010
 • Tiende sesjon: mai 2011
 • Ellevte sesjon: mai 2012
 • Tolvte sesjon: 20.–31. mai 2013
 • Trettende sesjon: 12.–23. mai 2014
 • Fjortende sesjon: 20. april–1. mai 2015
 • Femtende sesjon: 9.–20. mai 2016
 • Sekstende sesjon: 24. april–5. mai 2017
 • Syttende sesjon: 16.–27. april 2018
 • Attende sesjon: 22. april–3. mai 2019
 • Nittende sesjon: 13.–24. april 2020
 • Tyvende sesjon: 19.–30. april 2021
 • Enogtyvende sesjon: 25. april–6. mai 2022
 • Toogtyvende sesjon: 17.–28. april 2023

Første tiår (1995–2004)[rediger | rediger kilde]

Det første internasjonale tiåret for verdens urfolk het «Indigenous people: partnership in action», og ble etablert av FNs hovedforsamling med resolusjon 48/163 [1], og hadde som hovedmål å styrke internasjonalt samarbeid for å løse de problemene urfolk står overfor innen områder som menneskerettigheter, miljø, utvikling, helse og utdanning.

Andre tiår (2005–2015)[rediger | rediger kilde]

Det andre internasjonale tiåret for verdens urfolk heter «Partnership for Action and Dignity», og ble etablert av FNs hovedforsamling på hovedforsamlingens 59. sesjon.[4] Handlingsplanen for tiåret ble vedtatt på den 60. sesjonen.

Målene for det andre tiåret var:

 • Fremme ikke-diskriminering og inkludering
 • Full og faktisk deltakelse i beslutninger
 • Redefinere utviklingspolitikken, ut ifra en visjon om likeverd
 • Vedta en målrettet politikk som legger vekt på spesielle grupper (kvinner, barn og ungdom)
 • Utvikle sterke overvåkningsmekanismer og tydeliggjøre ansvarsforholdene, for å beskytte rettighetene til urfolk

Regionale grupper[rediger | rediger kilde]

FN opererer med følgende regionsinndeling land:

De syv sosio-kulturelle regionale gruppene er:

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]