Europeisk mink

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Europeisk mink
Nomenklatur
Mustela lutreola
(Linnaeus, 1761)
Populærnavn
europeisk mink,
flodilder, nerts
Klassifikasjon
Rikedyr
Rekkeryggstrengdyr
Klassepattedyr
Ordenrovdyr
Familiemårfamilien
UnderfamilieMustelinae
Miljøvern
IUCNs rødliste:[1]
ver 3.1
CR - Kritisk truetUtryddetUtryddet i vill tilstandKritisk truetSterkt truetSårbarNær truetLivskraftig
CR - Kritisk truet

CR — Kritisk truet

Økologi
Habitat: halvakvatisk
Utbredelse:
rosa – tidligere utbredelse
rød – nåværende utbredelse

Europeisk mink (Mustela lutreola) er et rovpattedyr i mårfamilien. Den kalles også flodilder eller nerts.

Den har lignende utseende og levevis som den opprinnelig amerikanske arten mink (Neovison vison), men de to artene er ikke nært beslektet. Den nærmeste slektningen til europeisk mink er sibirflodilder (Mustela sibirica) og andre asiatiske arter. Kroppslengden er 35-40 cm og halen er 13-14 cm. Vekta er 550–900 g. Fargen er glinsende svartbrun. Overleppa, og ofte også underleppa og haka, er hvit.[2][3]

Europeisk mink lever enkeltvis og er nattaktiv. Den er sterkt knyttet til ferskvann og blir sjelden funnet lenger unna et vassdrag enn 100 m. Den lever i takrørskog og annen tett vegetasjon ved vannkanten. Føden består av amfibier, kreps, fisk, små pattedyr, insekter og fugler. Arten har ikke forlenget fosterutvikling, og drektighetstida er 35–42 døgn.[1][2][3]

Arten var opprinnelig utbredt over et stort, sammenhengende område i Mellom-Europa fra Nord-Spania og Bretagne til Finland, Uralfjellene og Kaukasus. Utbredelsen er nå sterkt fragmentert, og europeisk mink finnes kun i Nord-Spania og Vest-Frankrike, deltaene til Donau og Dnestr og i Russland. Den er gjeninnført til øya Hiiumaa i Estland. Tilbakegangen skyldes tap av habitat, overdreven jakt og konkurranse fra den innførte amerikanske minken.[1][4]

Det er forholdsvis lett å finne tiltak mot de andre årsakene til tilbakegangen, men det er svært vanskelig å stanse spredningen av amerikansk mink. De to artene kan antagelig ikke leve i samme område over lengre tid. Det er alltid amerikansk mink som fortrenger den europeiske, aldri omvendt. En studie fra Nord-Spania viser at en viktig dødsårsak for europeisk mink er angrep fra amerikansk mink.[1][5]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b c d T. Maran m.fl. (2016). «Mustela lutreola». The IUCN Red List of Threatened Species. doi:10.2305/IUCN.UK.2016-1.RLTS.T14018A45199861.en. 
  2. ^ a b A. Bjärvall (1997). «Europeisk mink». Pattedyr: Alle Europas arter i tekst og bilde. Illustrert av S. Ullström. Cappelen. s. 176–177. ISBN 82-02-16287-4. 
  3. ^ a b F.H. van den Brink (1972). Europas pattedyr: Illustrert håndbok. Norsk utgave ved J.A. Pedersen. Tiden. s. 130. ISBN 82-10-00620-7. 
  4. ^ T. Maran og H. Henttonen (1995). «Why is the European mink, Mustela lutreola disappearing? – A review of the process and hypotheses» (PDF). Ann. Zool. Fennici. 32: 47–54. ISSN 0003-455X. 
  5. ^ M. Põdra, A. Gómez og S. Palazón (2013). «Do American mink kill European mink? Cautionary message for future recovery efforts». European Journal of Wildlife Research. 59 (3): 431–440. ISSN 1439-0574. doi:10.1007/s10344-013-0689-8. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]