European Pharmaceutical Students' Association

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
European Pharmaceutical Students' Association
European Pharmaceutical Students' Association
TypeStudent association
Stiftet1982
HovedkontorBrussel
Motto"Bringing Pharmacy, Knowledge and Students Together"
Nettstedhttp://www.epsa-online.org

The European Pharmaceutical Students’ Association (EPSA) er en ikke-statlig, ikke-politisk og ikke-religiøs paraplyorganisasjon, som ikke har noen økonomisk fortjeneste, for 45 farmasøytiske studentforeninger fra 37 forskjellige land. EPSA representerer over 100.000 farmasistudenter fra Europa. EPSA’s motto ”Bringing Pharmacy, Knowledge and Students Together” reflekterer organisasjonens vilje til å promotere ideene og meningene til alle europeiske farmasistudenter for å forbedre utdannelsen, den farmasøytiske profesjonen og vitenskapelige fremskritt angående farmasi. EPSA har hovedkvarter i Brussel, Belgia, i PGEU (Pharmaceutical Group of the European Union) sine kontorer.

Struktur[rediger | rediger kilde]

Generalforsamling[rediger | rediger kilde]

EPSAs generalforsamling (GA) er den øverste myndigheten og beslutningstakende organet i organisasjonen. GA består av delegater fra alle ordinære og assosierte foreninger, som er medlem av EPSA. Delegatene snakker på vegne av deres foreninger. GA foregår to ganger i året – under EPSA Annual Congress og EPSA Autumn Assembly.

EPSA-Teamet[rediger | rediger kilde]

EPSA teamet blir valgt av generalforsamlingen hvert år under EPSA Annual Congress. Ledet av Executivene samarbeider EPSA teamet hele året med EPSAs medlemsorganisasjoner for å oppnå EPSAs mål.

Executive[rediger | rediger kilde]

EPSA Executive er de som forvalter foreningenes saker og leder arbeidet i EPSAs navn på flere felt. EPSA Executive består av 8 valgte medlemmer og en utnevnt Immediate Past President.

President (president@epsa-online.org) har som hovedoppgave å koordinere alle aktivitetene til organisasjonen.

Vice President of Internal Affairs (vp.ia@epsa-online.org) er ansvarlig for vedlikeholde den interne kommunikasjonen i EPSA. Dette gjøres blant annet ved å være hovedkontakten for Liaison Secretariene.

Secretary General (secgen@epsa-online.org) er ansvarlig for å vedlikeholde alle dokumentene i EPSA.

Treasurer (treasurer@epsa-online.org) sin hovedoppgave er å se over finansene til EPSA.

Vice President of Education (vp.education@epsa-online.org) er ansvarlig for utdanningsrelaterte diskusjoner innenfor organisasjonen, og er hovedforbindelsen til Reception Committees i forhold til temaet og utdanningsprogrammet ved EPSA arrangementer.

Vice President of Public Relations (vp.pr@epsa-online.org) har som hovedoppgave å koordinere alle aktivitetene i EPSA relatert til profilering og promotering av organisasjonen.

Vice President of External Relations (vp.er@epsa-online.org) har som hovedoppgave å styrke relasjonen mellom europeiske farmasistudenter og praktiserende fagfolk, samt andre studentorganisasjoner med lignende mål.

Vice President of European Affairs (vp.ea@epsa-online.org) er basert i Brussel i perioden av mandatet og jobber som praktikant på PGEU kontoret (Pharmaceutical Group of the European Union) fulltid for EPSA og for PGEU.

Immediate Past President (ipp@epsa-online.org) har en rådgivende rolle i EPSA Executive.

EPSA Teamet består av 30 EPSA medlemmer delt inn i avdelingene: Internal Affairs Department, Education Department, Public Relations Department, External Relations Department og European Affairs Department. Oppgavene og ansvaret for hver avdeling er forklart på EPSAs nettside.

Liaison Secretaries[rediger | rediger kilde]

EPSA Liaison Secretaries er valgt inn eller utnevnt av medlemsorganisasjonene. Hovedoppgaven deres er å sikre gjennomføringen av EPSAs prosjekter og aktiviteter på lokalt nivå og etablere kommunikasjon mellom administrasjonen til deres Nasjonale organisasjon og EPSA Executive.

Individual Mobility Project (IMP) Coordination Board[rediger | rediger kilde]

IMP Coordination Board arbeider for å fremme utviklingen av EPSAs individuelle mobilitetsprosjekt (IMP) som helhet.

The Educational and Professional Affairs Advocacy (EduProf) Platform[rediger | rediger kilde]

EduProf platformen sitt mål er å høyne stemmen til EPSA, som støtter medlemmene sine saker. Det ultimate målet er å utstede politiske dokumenter for å kunne få frem meningene til EPSAs medlemmer. Hvert EPSA medlemsorganisasjon er representert i EduProf Plattformen av opp til to representanter som er valgt/oppnevnt av medlemsorganisasjonen.

Individuelle medlemmer, venner av organisasjonen og observatører[rediger | rediger kilde]

Farmasistudenter og nyutdannede farmasøyter fra land som er medlemmer av Europarådet i opptil to år etter uteksaminering, og som ikke allerede er representert av en av EPSAs medlemsorganisasjon, kan søke om individuelt medlemskap.  


Enkeltindivider, foreninger, selskaper og andre parter som ønsker å støtte EPSA og være involvert i organisasjonen, kan søke om ”Friend of the Association” status.

Medlemsorganisasjoner[rediger | rediger kilde]

EPSAs ordinære og assosierte medlemsorganisasjonene er nasjonale og lokale farmasistudent organisasjoner innenfor Europa, som er anerkjent av Europarådet som uavhengige land. EPSA representerer 45 medlemsorganisasjoner.

Forstanderskap[rediger | rediger kilde]

Forstanderskapet består av respekterte fagfolk fra ulike farmasøytiske felt. Disse bistår EPSA Executive med sin kompetanse og kontakter.

Æresmedlem[rediger | rediger kilde]

Tittelen ”æresmedlem” gis til personer som har gjort bemerkelsesverdig arbeid for organisasjonen.

Underkomiteer og arbeidsgrupper[rediger | rediger kilde]

De aktive underkomiteene er for øyeblikket Alumni Advisory Board og Public Relations Subcommittee. Førstnevnte består av tidligere EPSA-teammedlemmer som gir råd til det nåværende EPSA-teamet. Sistnevnte bistår i PR-avdelingen med korrekturlesning, design og andre oppgaver.

Arrangementer[rediger | rediger kilde]

Epsa ac logo.jpg

Annual Congress[rediger | rediger kilde]

EPSA Annual Congress er den største hendelsen i EPSA kalenderen. Her har alle EPSA-medlemmene mulighet til å møte og diskutere EPSA og den farmasøytiske profesjonen. Kongressen arrangeres som regel i april hvert år. Det arrangeres et utdanningsprogram med workshops og treninger, et sosialt program og en generalforsamling på kongressen.

Epsa aa logo.jpg

Autumn Assrmbly[rediger | rediger kilde]

EPSA Autumn Assembly er EPSAs nest viktigste hendelse og foregår vanligvis i oktober. Målet med høstkongressen er å skape en mulighet for EPSA medlemmene til å se hva EPSA har oppnådd i løpet av det siste halvåret med et nytt styre. Motivasjonen og engasjementet til EPSA er også en ting som blir styrket på kongressen.

Epsa su logo.jpg

Summer University[rediger | rediger kilde]

Sommeruniversitetet tar plass i slutten av juli og er det tredje største EPSA-arrangementet i løpet av året.

Annual Reception[rediger | rediger kilde]

The Annual Reception (AR) er organisert hvert år, vanligvis i februar, i Brussel, Belgia. Hovedformålet med arrangementet er at EPSA-teamet skal presentere sitt arbeid og prosjekter til EPSA-styret, partnere og enhver institusjon som kan være interessert i EPSAs arbeid.

Publikumskontakt (PR)[rediger | rediger kilde]

EPSA Newsletter.

Newsletter[rediger | rediger kilde]

EPSAs informasjonsblad er EPSAs offisielle publikasjon som inneholder artikler fra EPSA Offisielle medlemmer og profesjonelle. Publikasjonens mål er å spre EPSAs siste utvikling vedrørende deres prosjekter og utveksle kunnskap og erfaringer. Informasjonsbladet publiseres tre ganger i året.

Monthly Dose[rediger | rediger kilde]

EPSAs Monthly Dose har som mål å gi relevant og nyttig oppdatering om EPSA til studenter som ikke er kjent med organisasjonen. Denne publiseres hver måned av EPSA Publications Coordinator og inneholder informasjon om relevante prosjekter i EPSA og deres medlemsorganisasjoner, kommende arrangementer og nylig publiserte bloggartikler og publikasjoner.

ESSP (EPSA Students’ Science Publication)[rediger | rediger kilde]

ESSP samler og publiserer EPSA medlemmers sammendrag fra deres vitenskapelige arbeid. Alle abstrakter blir vurdert av EUFEPS (European Federation for Pharmaceutical Sciences) slik at studentene får profesjonell tilbakemelding. Dette blir publisert tre ganger årlig.

Activity Booklet (Aktivitetshefte)[rediger | rediger kilde]

Et aktivitetshefte utgis en gang i året og inneholder informasjon om resultatene fra det siste kalenderåret.

Utdanningsresultater[rediger | rediger kilde]

EPSA samler og publiserer de pedagogiske utfallene av EPSA arrangementer og online-aktiviteter(f.eks. web seminarer).

EPSA Blogg[rediger | rediger kilde]

EPSA Bloggen er koblet til EPSAs nettside. Her publiseres artikler om EPSA og medlemmenes aktiviteter og artikler fra eksterne parter regelmessig.

Sosiale medier[rediger | rediger kilde]

EPSA bruker sosiale nettverk daglig. Facebook, Twitter, Instagram og EPSA Blog oppdateres jevnlig for å nå studenter og gi dem oppdatert informasjon om aktiviteter.

EPSA nettside[rediger | rediger kilde]

Den offisielle informasjonskilden på EPSA er EPSAs nettside, der finner du informasjon om alle prosjekter og aktiviteter, samt alle publikasjoner.

Prosjekter[rediger | rediger kilde]

EPSA Prosjekter og Activities Webinar[rediger | rediger kilde]

For å binge EPSA nærmere sine medlemmer, er EPSA Prosjekter og aktivitets webinar organisert to ganger per mandat.

EPSA Event and Educational Calendar[rediger | rediger kilde]

EPSA Event and Educational Calendar er en kalender som inneholder utdanningsmuligheter tilgjengelig for europeiske farmasistudenter og nyutdannede, som er organisert av fagfolk eller EPSAs medlemsorganisasjoner. Kalenderen er tilgjengelig på EPSAs nettside og i LLeap.

EPSA Alumni Project[rediger | rediger kilde]

EPSA Alumni prosjektets mål er å knytte det nåværende EPSA-teamet og medlemmene til de gamle. Dette for å sørge for at EPSA vokser ved hjelp av råd og ekspertise.

En del av Alumni prosjektet er Alumni Weekend(AW), organisert under EPSA kongressene. Alumni Advisory Board(AAB) er også etablert for å gi råd og støtte til dagens EPSA team.

Next Generation Charts and Next Generation Training[rediger | rediger kilde]

For målet med diss prosjektene er å presentere arbeidet EPSA teamet har gjort til interesserte EPSA medlemmer. Chattene foregår online rundt en måned før Annual Congress, mens Trainingen foregår helgen før kongressen.

Lifelong Learning Platform (LLeaP)[rediger | rediger kilde]

EPSAs Lifelong Learning Platform prosjekt gir farmasistudenter som aktivt engasjerer seg i utdanningsrelaterte aktiviteter en mulighet til å få konkret kreditt for aktivitetene. Prosjektet introduserer også, i et tidlig stadium, utviklingen av fremtidige helsepersonell og det viktige prinsippet med livslang læring. Samtidig får prosjektet frem hvor viktig dokumentering av faglige aktiviteter er og fremme dem blant medstudenter gjennom plattformen.

Methodology Booklet[rediger | rediger kilde]

Methodology Booklet er en samling av europeiske farmasistudenters oppfatning av den europeiske farmasiutdanningen. Heftet oppdateres hvert femte år og flere aktiviteter, både på europeisk og nasjonalt/lokalt nivå er organisert gjennom mandatene.

Webinarer og online diskusjonsfora[rediger | rediger kilde]

Webinarer er presentasjoner om spesifikke emner av fagfolk, etterfulgt av en Q&A økt. Online diskusjonsfora er interaktive aktiviteter med sikte på å samle EPSAs medlemmers mening om ulike emner og oppmuntre dialog mellom dem.

Public Health and Social Services[rediger | rediger kilde]

Public Health kampanjer utføres over sosiale medier og på lokalt/nasjonalt nivå av EPSAs medlemsorganisasjoner. Ulike sosiale tjenester, som humanitære løp er organisert gjennom mandatene på EPSA arrangementer og online.

EPSA Science Day[rediger | rediger kilde]

Vitenskapsdagen finner sted under EPSAs Annual Congress. Hovedmålet er å presentere arbeidet som er utviklet av deres medstudenter som har utført forskningsarbeid i sine fakulteter eller tar en Master/Dr. Grad. Plakat og muntlig presentasjon er da organisert.

EPSA Science! Monthly[rediger | rediger kilde]

EPSA Science! Monthly er organisert rundt et bestemt tema hver måned. Seks forskjellige farmasøytiske vitenskapelige artikler presenteres en gang i måneden på EPSAs nettside og EPSAs sosiale medier.

Science Excursions[rediger | rediger kilde]

Vitenskapsutflukter gir studentene som er interessert i forskning og vitenskap kontakt med den profesjonelle verdenen. Utfluktene er organisert under EPSA arrangementer og lokalt av EPSAs medlemsorganisasjoner.

Science Blog[rediger | rediger kilde]

Science Bloggen er en interaktiv plattform som tar sikte på å bringe vitenskapen nærmere EPSA medlemmene. Artikler om ulike emner blir publisert, samt ulike utfordringer.

EPSA Training Project[rediger | rediger kilde]

Training er en ikke-formell utdanning som leveres i et eksperimentelt rammeverk. Deltakerne skal ha det gøy mens de eksperimenterer gjennom en læringsaktivitet som fremmer gode holdninger til livslang læring og selvutvikling. Traininger finnes i EPSAs arrangementer, men det er også mulig å invitere EPSA trainerene til din egen by!

Social Media Competitions[rediger | rediger kilde]

Public Relations Departmentet organiserer ulike sosiale medier konkurranser gjennom mandatet og alle EPSA medlemmer kan delta i dem.

Individual Mobility Poject[rediger | rediger kilde]

EPSAs individuelle mobilitetsprosjekt (IMP) er et langsiktig prosjekt som gir muligheter til farmasistudenter, særlig de som har sitt siste år med studier, og nyere farmasøyter fra alle europeiske land (medlemmer av EPSA) til å få en ekstra arbeidserfaring. Da hovedsakelig innen forskning og industri.

TWINNET[rediger | rediger kilde]

TWINNET er et konsept designet for å styrke samarbeidet mellom EPSA medlemsorganisasjonene.

Students' guide[rediger | rediger kilde]

Students’ Guide er en plattform som gir informasjon om Erasmus muligheter for farmasistudenter, samt informasjon om studier og levekår i ulike europeiske byer.

EPSA Humanitarian Mobility Project[rediger | rediger kilde]

EPSAs humanitære mobilitetsprosjekt har som formål å kombinere mobilitet og humanitære aktiviteter. EPSA medlemmer kan reise til et bestemt sted og hjelpe de som trenger det gjennom ulike virksomheter.

EPSA Mentoring Project[rediger | rediger kilde]

EPSAs mentor prosjekt har som mål å etablere et bånd mellom nåværende profesjonelle og studenter. Dette for å gi studentene karriereveiledning fra et internasjonalt utviklingsperspektiv.

Career Page[rediger | rediger kilde]

Karriere siden gir innsikt til mulige ansettelses områder for farmasøyter. Den er tilgjengelig på EPSAs nettside og i LLeaP.

Chat with Professionals[rediger | rediger kilde]

Chat med profesjonelle er en aktivitet som muliggjør kontakt mellom studenter/nyutdannede og fagfolk. Det organiseres online og på EPSA arrangementer.

Career Week[rediger | rediger kilde]

Karriereuken er en uke full av online-aktiviteter knyttet til faglig utvikling.

Career Fair[rediger | rediger kilde]

Karrieredager er organisert på EPSA arrangementer og RC-partnere presenterer seg gjennom boder og korte presentasjoner. Andre interaktive aktiverer er også organisert.