Estlands regjering

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Artikkelen inngår i serien om

Myndigheter og politikk i Estland


Grunnlov

Presidenten

Statsministeren

Regjering

Parlamentet (Riigikogu)

Høyesterett

Valg: 2015 · 2019

Politiske partier
Politikere

Fylker (maakond)
Kommuner

Utenriks- og sikkerhetspolitikk

Estlands regjering representerer den utøvende makt i republikken Estland. Regjeringen utøver sin makt med utgangspunkt i grunnlovens bestemmelser og lovverket forøvrig. Politisk sett utgår regjeringen fra nasjonalforsamlingen og er avhengig av parlamentarisk støtte derfra. Regjeringen ledes av en statsminister. Den består siden 2007 av 13 statsråder, som leder hver sitt departement.

Regjeringsmakten i grunnloven[rediger | rediger kilde]

Ifølge grunnlovens § 87 er regjeringen ansvarlig for:

  • utøvelsen av statens innenriks- og utenrikspolitikk
  • ledelse og samordning av de forskjellige deler av statsapparatet
  • iverksettelse av lover og vedtak fattet av parlamentet og presidenten
  • forberede lovgivning og forelegge internasjonale traktater for parlamentet for ratifikasjon
  • forberede statsbudsjett og forelegge det parlamentet, iverksette parlamentets budsjettvedtak og rapportere om bruken av statens midler
  • vedta forskrifter og instruksjoner på grunnlag av lovene
  • ivareta forholdene til andre stater
  • vedta innføring av unntakstilstand i hele eller deler av landet i tilfelle naturkatastrofe eller for å hindre spredning av smittsom sykdom
  • å utøve andre plikter i overensstemmelse med grunnloven og lovverket

Regjeringsdannelser[rediger | rediger kilde]

De regjeringer Estland har hatt siden landet gjenvant sin selvstendighet i 1991 har alle vært koalisjonsregjeringer. Estland har siden 1991 hatt følgende regjeringer:

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Jørn Holm-Hansen: «Fakta om Estland», i Elisabeth Bakke (red.): Sentral-Europa og Baltikum etter 1989, 2. utgave, Oslo: Det Norske Samlaget, 2006, s. 39–56.