Ekvidistanse

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Kart i målestokk 1:1 000 med ekvidistanse 1 meter og tellekote for hver 5. meter

Ekvidistanse angir høydeforskjellen mellom kotene i et kart.

Ekvidistansen kan være avhengig av kartets originale målestokk. På orienteringskart (konkurransekart), der målestokken normalt er 1: 10 000 eller 1: 15 000, er ekvidistansen 5 meter. På turkart, der målestokken normalt er 1: 25 000 eller 1: 50 000, er ekvidistansen 20 meter.

Forøvrig er normalekvidistansen:

 Målestokk   Ekvidistanse  
1:100 10 cm
1:500 0,5 m
1:1000 1 m
1:2000 2 m
1:5000 5 m
1:10 000 10 m
1:25 000 20 m
1:50 000 20 m

Normalt er hver femte kote markert med en tykkere strek (betegnet «tellekote» eller «tellekurve»), for å lette oversikten i kartet.