Ekspektansebrev

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Ekspektansebrev var et kongelig brev med løfte om et embede, enten et bestemt embede eller et mer generelt løfte. Skikken med slike brev oppstod ved pavehoffet fra 1300-tallet, og ble tatt i bruk i den dansk-norske sentralforvaltning etter reformasjonen. Man kunne oppnå slike brev gjennom spesielle fortjenester, gode forbindelser, gjennom å betale for det eller gjennom faktisk å inneha stillingen (eksempelvis en kapellan kunne oppnå ekspektansebrev på embedet som sogneprest; dvs. et løfte om å få embedet når det ble ledig).

Litteratur[rediger | rediger kilde]