Dyrisk drivkraft (Keynes)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

«Dyrisk drivkraft» (engelsk: «Animal Spirits») er et uttrykk John Maynard Keynes benyttet i boken sin fra 1936 Allmenn teori om sysselsetting, rente og penger for å beskrive følelser som influerer menneskelig adferd.

Den opprinnelige passasjen av Keynes lyder:

"Even apart from the instability due to speculation, there is the instability due to the characteristic of human nature that a large proportion of our positive activities depend on spontaneous optimism rather than mathematical expectations, whether moral or hedonistic or economic. Most, probably, of our decisions to do something positive, the full consequences of which will be drawn out over many days to come, can only be taken as the result of animal spirits – a spontaneous urge to action rather than inaction, and not as the outcome of a weighted average of quantitative benefits multiplied by quantitative probabilities."[1]

I norsk oversettelse:

"Selv når vi ser bort fra ustabilitet på grunn av spekulasjon, så har vi ustabilitet på grunn av de trekkene ved menneskets natur som gjør at en stor del av våre aktive handlinger er grunnet på spontan optimisme heller enn matematisk forventning av enten moralsk, hedonistisk eller økonomisk karakter. De fleste av våre beslutninger om å gjøre noe aktivt, hvis fulle konsekvenser vil realiseres først over lengre tid, kan sannsynligvis bare sees som resultatet av en dyrisk drivkraft – en spontan drift til handling heller enn uvirksomhet, og ikke som utfallet av et vektet gjennomsnitt av kvantitative gevinster multiplisert med kvantitative sannsynligheter."

I tidsskriftet Samfunnsøkonomen i 2010 skriver Hans Olav Melberg at "dessverre, [er] begrepet [] mer rikt på farge enn innsikt" og fortsetter: "det er i tillegg svært uklart hva som menes og i hvor stor grad det kan forklare økonomiske svingninger og det blir derfor misvisende når det trekkes frem som et sentralt og viktig bidrag hos Keynes."[2] Ifølge Jansen, Nilsen og Strandenes (2011) rydder [Melberg] opp i økonomers sprikende tolkning at animal spirits begrepet eller, som det står skrevet «tolkningene spriker nesten like mye som Bortens velkjente staur».[3]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ John M Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money, London: Macmillan, 1936, pp. 161-162.
  2. ^ Melberg, Hans Olav (2010), «Animal Spirits: Fargerik tomhet?», Samfunnsøkonomen 64 (2): 4-10 
  3. ^ Jansen, Eiliv S.; Nilssen, Tore; Strandenes, Siri Pettersen (2011), «'Animal Spirits: Fargerik tomhet?' vant Artikkelprisen for 2010», Samfunnsøkonomen 65 (1): 48-50 

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • John M Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money, London: Macmillan, 1936, s. 161-162.