Diskusjon:Solør

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Utstrekning[rediger kilde]

Er nå virkelig Brandval en del av Solør? Selv er jeg fra denne forhenværende kommunen, og jeg har ikke oppfattet det slik at folk her i området ser på seg som solunger. Noen bestrider også at Solør går helt opp til selve tettstedet Elverum. Forøvrig virker det som om artikkelen Glåmdalen setter en i mine øyne uheldig likhetstrek mellom Glåmdal og Solør. Ters 30. jul 2008 kl. 17:27 (CEST)

Solør besto tidligere av fem herreder: Brandval, Grue, Hof, Åsnes og Våler. Enda tidligere var dette kun to prestegjeld; Grue og Hof. Brandval ble så skilt ut fra Grue. Dette forklare hvorfor deler av Kongsvinger kommune regnes med til Solør. At Glåmdalen og Solør er det samme stemmer ikke i det hele tatt. Dette var nok bare en uheldig formulering av forrige bidragsyter på artikkelen om dalen. Siffuor Kuzmuus 1. aug 2008 kl. 20:53 (CEST)
Spørsmålet er jo da om Solør fylte hele Grue og Hof prestegjeld i utgangspunktet. Uansett er det helt klart andre definisjoner for Solørs grenser ute og går enn det som er nevnt her. Og angående hvor sammenfallende Solør og Glåmdalen er, så står det her på Wikipedia at begge strekker seg fra Elverum til Kongsvinger. En utenforstående kan da lett trekke konklusjonen at de er sammenfallende. Min oppfatning er at Solør, Vinger og Odalen til sammen utgjør Glåmdalen, men hvor grensene går avhenger tydeligvis av hvem man spør. Her om dagen så jeg på TV at Solør Skyttersamlag tilogmed omfatter Eidskog. Ters 2. aug 2008 kl. 01:56 (CEST)
Solør dekket fullstendig de gamle prestegjeldene Grue og Hof, altså Brandval til Våler i dag. Nyere bruk av navnet kan dekke andre områder. Vi får vel prøve å la den eldste kjente bruken av navnet som fortsatt er i allminnelig bruk få størst vekt når vi definerer området. Jeg vet ikke helt hva den eldgamle opprinnelsen til navnet er, men navn som Solør prosti, Solør tinglag og Solør fogderi går tilbake hvertfall flere hundre år og er kanskje den viktigste årsaken til at navnet har stått så sterkt gjennom tidene og fortsatt er i vanlig bruk i dag. Alle ser ut til å ha blitt definert som bygdene fra og med Brandval til og med Våler. Det som gjør det vanskelig er at prestegjeld og kommuner har blitt delt opp og slått sammen, slik at det gamle bygdenavnet har bestått av hele og halve kommuner. Som følge av det har de forskjellige begrepene blitt justert slik at de sammenfaller med kommunegrenser og liknende med tiden og dermed fått ulikt omfang. For meg kan det virke som at Brandval til Våler er det opprinnelige Solør. Dette synes jeg stemmer ganske bra med det som ofte blir brukt i dag også. At Glåmdalen strekker seg fra Elverum til Kongsvinger er helt feil og rettet på. Det dekker på ingen måte det samme området. Siffuor Kuzmuus 4. aug 2008 kl. 14:09 (CEST)
Endringen din i Glåmdalen hadde jeg av en eller annen grunn ikke fått med meg. Da er den grei. Det eneste som skurrer for meg er at jeg leser det som at Solør strekker seg fra Elverum sentrum til Kongsvinger sentrum, selv om teksten ikke uttrykker det så nøyaktig. Dette med Solør prosti, Solør tinglag og Solør fogderi høres ut som ting som burde nevnes i artikkelen. Kanskje de også burde ha egne artikler. Ser at noen av dem har røde lenker til seg. Tror ikke jeg skal prøve meg på det, da det virker som om mine kunnskaper om dette distriktet er langt lavere enn jeg trodde. Ters 4. aug 2008 kl. 14:26 (CEST)
Er enig i at det kan ser ut som det står fra by til by selv om det helt sikkert er ment fra kommunegrensene. Blir det bedre om det står "fra og med Våler til og med Brandval i Kongsvinger"? Hadde vært interessant med artikler om prostiet, det gamle tinglaget, fogderiet og sorenskriveriet. Jeg kan dessverre ikke nok om de nå. Virker som de har endret omfang gjennom tidene også. Siffuor Kuzmuus 10. aug 2008 kl. 15:46 (CEST)
Kanskje det er like greit å skrive «Solør er et landskapsområde i Hedmark fylke som utgjøres av Glåmdalskommunene Våler, Åsnes og Grue, samt Brandval i Kongsvinger.» Solør var vel opprinnelig et småkongerike også. Ters 10. aug 2008 kl. 16:05 (CEST)
Flott. Det virka fornuftig. Stemmer det. Siffuor Kuzmuus 10. aug 2008 kl. 16:09 (CEST)

Såler[rediger kilde]

Jeg har aldri hørt Solør blitt uttalt med å-lyd. Dette virker for meg å måtte være en arkaisk uttale. Hva er kilden for dette og hvor gammel er den? Ters 22. aug 2010 kl. 11:28 (CEST)

Red. Jørn Sandnes og Ola Stemshaug (1997, 3. opplag 2007) Norsk Stadnamnleksikon (4. utgave) Det Norske Samlaget ISBN 978-82-521-4905-0:
«Solør i Solør [så:ł̣er] Gammal uttale i grannedistrikta (Eidskog, Odalen, Romedal og Elverum): [sø`ł̣i] norm. [so:`lør]...»
Oluf Rygh (1900) Norske Gaardnavne III Hedemarkens Amt:
«... Samme Betydning har øy ogsaa i det hele Landskabs Navn Soløyjar, nu Solør (udt. Saaler, med tykt l). Dette Navns 1ste Led antages alm. at være sól f., Sol. Efter den nuv. Udtale af Vokalen i 1ste Stavelse kan der vel være Grund til nogen Tvivl om denne Menings Rigtighet...»
Siffuor Kuzmuus 22. aug 2010 kl. 15:29 (CEST)
Merkelig at uttalen er lik hele veien rundt fra Elverum til Eidskog, men annerledes mitt i. Original forskning tilsier forøvrig at moderne uttale på Vingersdialekt er [so:`ł̣ør], hvis jeg forstår denne symbolbruken noenlunde rikig. Tjukk-l er muligens noe avtagende. Ters 22. aug 2010 kl. 17:36 (CEST)
En forklaring kan være at det gamle navnet faktisk var uttalt søł̣i også i Solør. De skriftlige formene Soløer og liknende som var i bruk i Solør førte kanskje til at navnet der vart normert tidligere enn i nabobygdene slik at søł̣i vart såł̣er som jo er en mellomting mellom søł̣i og Solør. I nabobygdene hvor navnet i større grad levde på muntlig vis overlevde den gamle uttalen lengre. Dette er sjølsagt bare uprofesjonell gjetning, men det er ikke uvanlig at de genuine uttalene overlever lenger i nabobygdene. Et godt eksempel på det er Trondheim som i Trondheim uttales tronnjæm, mens det i bygdene omkring lenge har blitt bevart som trandem (Romsdalen), tråndæm (Gudbrandsdalen), tranem (Østerdalen) og trannem (Trysil). Uttalen såł̣er kan videre ha blitt normert til uttalen soł̣ør og deretter solør. Siffuor Kuzmuus 22. aug 2010 kl. 20:44 (CEST)