Diskusjon:Rødt

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Underprosjektets logo Artikkelen Rødt er del av underprosjektet politiske partier, som søker å øke antall artikler om politiske partier, samt å bedre kvaliteten på nye og eksisterende artikler. Om du ønsker å bidra kan du for eksempel redigere denne artikkelen eller besøke prosjektsiden, hvor du kan slutte deg til prosjektet og se en liste over oppgaver som må gjøres.

Viktige stubber: Det liberale parti (Storbritannia) · Labour Party (Irland) · Partido da Social Democracia Brasileira · Movimiento al Socialismo
Opprydning: Politisk parti

Bilde[rediger kilde]

Hvorfor er logoen fjernet? Prøvde å laste opp på nytt, men fikk melding om at det ikke var lov fordi en eller annen engelskmann hadde fjernet den før. På nettsidene står det at bildene er til fri bruk, kan noen laste opp logoen, siden jeg tydeligvis ikke får det til?

http://rødt.no/bilder/logopakke/logo.jpg

Trulsdd


Infoboks[rediger kilde]

Legge til infoboks om partiet?

Rødt
HovedkvarterOslo/Bergen
Ungdomsorg.Rød Ungdom
Antall medlemmer  (2007)
IdeologiRevolusjonær sosialisme
Representanter:
Ordførere0 (RV) (2003-2007)
Kommune57 (RV) (2003-2007)
Fylke6 (RV) (2003-2007)
Storting0 (RV) (når?)

-- Mariushansen 10. apr 2007 kl. 04:01 (CEST)


Godt initiativ, og god løsning med (RV) i parantes på de folkevalgte. Men burde man ikke for ordens skyld ta med, slik det var i RV-artikkelen (før noen fjernet det av uvisse årsaker) tallet 65 i parantes på kommunestyrerepresentantene? RV har 8 representanter valgt inn på felleslister med SV, NKP, De Grønne og slikt. Også må vi vel prøve å finne ut hvor mange medlemmer Rødt har, det er vel grunn til å tro at det har vært en (liten) medlemsvekst med stiftelsen av det nye partiet?

--Olase 11. apr 2007 kl. 14:34 (CEST)


Enig, lurte litt på hvorfor all infoen blei fjerna. Jeg mener at mye av det som stod der var høyst relevant.

Mariushansen 11. apr 2007 kl. 22:59 (CEST)

Burde vi ikke også forklare hva de (65) greiene betyr? :) Hvis noen veit hvordan vi kan få lagt til en slags "*NB" inni nederst hadde det vært fint om de la det til.

195.1.55.81 4. mai 2007 kl. 22:08 (CEST)

Burde det ikke også stå kommunisme eller marxisme/marxist-leninisme under ideologi?

Bipartisan 9. Juni 2007

Ikke kommunistisk[rediger kilde]

Denne siste endringen er feilaktig. Hvis du leser programmet til Rødt, så sier det faktisk ingenting om kommunisme som et "endelig mål." Programmet fastslår simpelthen at "en slik utvikling vil kunne lede fram til et reelt klasseløst samfunn – kommunismen." Det åpnes altså bare for at et sosialistisk samfunn kan lede fram til et kommunistisk.

Også dette med "den marxistiske tradisjon" er i beste fall overflødig. Alle sosialistiske partier tilhører i større eller mindre grad en marxistisk tradisjon, især et revolusjonært et.

Medlemstallet var forøvrig 1600 ved årsskiftet, så det er minst 1600 fortsatt.

--Olase 29. jun 2007 kl. 14:47 (CEST)

Faktafeil - Rødt/Rød Valgallianse[rediger kilde]

Per i dag inneholder denne artikkelen faktafeil og er unøyaktig i og med at Rødt ikke stilte lister ved kommune- og fylkestingsvalget. Vedtak om navneendring var ikke tilpasset valglovens bestemmelser og dermed var det Rød Valgallianse som stilte lister ved valget i 2007. Det nye navnet kommer på valglistene først i 2009. 91 18. sep 2007 kl. 00:38 (CEST)

Lagt inn forklaring. GAD 18. sep 2007 kl. 08:54 (CEST)
Det virker som om verken GADs eller mine endringer faller i smak hos bruker Olase. Artikkelen er igjen gjort unøyaktig og det aktuelle avsnittet har faktafeil. Forenkling er et greitt mål, men det holder ikke som forklaring på manglende presisjon. 91 19. sep 2007 kl. 00:47 (CEST)
Versjonen er nå låst til før redigeringskrigen (etter oppdatering av ordføreren), diskuter endringer her.) Mvh Røed (d · en) 19. sep 2007 kl. 01:04 (CEST)
Takker for det. Olase har hatt regien på det meste i denne artikkelen, og det arbeidet som er gjort er bra. For oss som jobber med mange slags artikler, er det viktig å prøve å se sammenhenger og helheter. Siden Rødt er et nyregistrert parti, må artikkelen kunne fungere som et start- og referansepunkt også over tid.
Den vil bli svært aktuell i forbindelse med valgene i 2009 og 2011. Derfor er det viktig å få med omstendighetene rundt avviket mellom partinavnet og teksten på valglistene ved årets valg. Etter min vurdering er det også naturlig å referere tall for kommune- og fylkestingsvalg for RV i 2003 siden det finnes en forhistorie. Å slå de to 2007-valgene (kommune/fylke) sammen og lage et gjennomsnitt (2%) for "lokalvalg" blir en banebrytende nyskapning som jeg finner lite hensiktsmessig og som er ukjent fra andre sammenhenger. Helst begge, eller også fylkestingsvalg. Men siden en rekke kommuner nevnes som spesielt gode for partiet, er min vurdering at begge valgresultatene bør tas med.
Er ikke enig i at sammenlikningen med valgene 2003 er "feil og overflødig". Jeg vurderer den som informativ og høyst relevant. Sett i et større tidsperspektiv vil den bli enda mer interessant fordi dette er et nøkkeltall for mange brukere (og dem blir det stadig flere av). Jeg vil anta at det etter Stortingsvalget i 2009 vil være like naturlig å gjøre en tilsvarende sammenlikning tilbake til RVs resultater ved Stortingsvalget i 2005. Jeg antar videre at også denne informasjonen vil være nyttig og informativt, og ikke oppfattes som "forferdelig rotete og altfor detaljrikt". Artikkelen om Rødt og Rød Valgalianse vil måtte være delvis overlappende, bl.a for å gi brukerne enkel tilgang på viktige data i overskuelig fremtid. Hvilken form som så vil være mest formålstjenlig i 2013 og 2015, kan vi vel komme tilbake til :-). 91 19. sep 2007 kl. 02:17 (CEST)

"Redigeringskrigen"[rediger kilde]

Jeg mener altså at teksten til 91 er unødvendig lang og kronglete reint språklig, så jeg forkortet og forenklet noe. Også syns jeg det blir overflødig å referere til RVs 2003-resultat, iallfall så detaljert. Dette er jo ingen stor uenighet, men jeg syns altså den versjonen som står nå ikke funker i det som skal være en kort innledningstekst om Rødt.

NB: hvis Røed vil stille tilbake til før "redigeringskrigen" så skal det vel strengt tatt være min versjon?

Jeg vil foreslå at avsnittet om valget flyttes ned til kapittelet om valgresultat, og at det står omtrent sånn som det er nå. Så kan vi evt forenkle det etter som tabellene blir fylt. Foreslår ellers at ordet "valgloven" endres til "valglovgivningen". GAD 20. sep 2007 kl. 00:21 (CEST)

Kompromiss?[rediger kilde]

For å få en slutt på denne litt meningsløse striden, vil jeg foreslå dette som et kompromiss:

Stiftelsen av Rødt skjedde for seint til at valgloven tillot navneendring eller registrering av et nytt parti før lokalvalget i 2007. Rødt stilte derfor under det gamle RV-navnet en siste gang. Partiet fikk en oppslutning på 2 prosent på landsbasis (fram 0,5% fra RVs resultat fra 2003) og ble representert i en rekke kommunestyrer og fylkesting. I Risør fikk partiet sin første ordfører, Knut Henning Thygesen, gjennom direktevalg. Rødt gjorde det også sterkt i andre kommuner, som Odda, Vågan, Høyanger, Vefsn og Tromsø.

Som du ser, har jeg ikke gitt meg på dette med 1,9 og 2,1 eller 2. Det syns jeg vi kan diskutere mer. Men jeg mener du tar feil når du sier at å skrive 2 blir en "banebrytende nyskapning." Jeg mener man stort sett gjør det, når spriket mellom de to ikke er for stort. Slik man f. eks. har gjort her: http://www1.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2007/?parti=rv

Jeg synes to prosent er ok, så lenge de nøyaktige talla framgår av tabellen. To små endringer: «valgloven» -> «valglovgivningen» (partiloven er nemlig også inne i bildet her); «fram 0,5 %» -> «fram 0,5 prosentpoeng» (ettersom fram fra 1,5 til 2,0 faktisk er en framgang på 33 %). GAD 23. sep 2007 kl. 08:35 (CEST)

Redigeringskonflikt

Jeg synes det er ubetenksomt at Olase foretar redigeringer i artikkelen Rød Valgallianse før vi har fått avklart hva som skal være med i denne artikkelen om Rødt og så ser dette i sammenheng. Jeg synes Olase derfor burde tilbakestille sin siste redigering. [1] Vi skriver en encykolpedi og derfor må vi søke å finne de korrekte og de interessante formuleringene. (Hva VG har gjort, er derfor ikke retningsgivende for W). Våre artikler skal dessuten være nøytrale. Som nevnt foran er det etter min vurdering helt nødvendig at vi bruker noen ekstra ord på å få frem forholdet Rødt (som partinavn) og RV (som listenavn) ved årets valg. Jo mer tid som går, desto viktigere er det at dette er klart formulert i disse to artikkelen.
Formuleringene «Rødt gjorde det også sterkt …» er uklar og lite encyklopedisk. Jeg mener det bør stå noe sånt som f.eks: «Rødt/RV-listene oppnådde relativt høye stemmetall ved kommunevalget i: Odda (13,5%), Høyanger (11,5), Vefsn (9,3), Vågan (8,1), og Tromsø (7,9).»
Odda kan også brukes som eksempel på at det er misvisende å slå sammen resultater fra komm. og fylkestingsvalg. I Odda fikk RV henholdsvis 13,5 og 12,2. Med den foreslåtte modellen skrives dette som «Ved lokalvalget oppnådde RV 12,9% av stemmene.» Vi vil da operere med tall som ikke finnes i andre oversikter over valgresultater, verken på W eller myndighetenes og avisenes sider med offisielle tall. Derfor er det behov for å spesifisere. 91 23. sep 2007 kl. 09:06 (CEST)
Nå syns jeg det var forferdelig til kverulering på 91 her. Jeg og GAD er jo enig om et kompromiss nå, men du vil visst fortstatt holde i gang deadlocken. Endringene i RV-artikkelen syns jeg er helt uproblematisk, netopp fordi disse opplysningene per nå er å finne i Rødt-artikkelen, og fordi informasjonen du la inn gjelder utviklinga for partiet Rødt/RV etter at RV ble nedlagt i mars. Også sier du at vi skal være nøytrale. Ja, selvfølgelig, har jeg ikke vært nøytral?! Og i kompromisset jeg og GAD er enig om, bruker vi jo "noen ekstra ord" på å få fram forholdet Rødt/RV, så hva er det du vil nå?

Er forøvrig helt uenig i at formuleringen «Rødt gjorde det også sterkt …» er uencyklopoedisk, det er forskjell på å være encyklopedisk og bare jævlig stivt og dårlig språk, slik jeg syns ditt forslag er. Men man kunne jo alltids inkludert stemmeprosentene i parantes, det er jeg ikke nødvendigvis mot. Også syns jeg det er stor forskjell på å spleise resultater med et spenn på over 1 prosent, og å spleise resultater med en differanse på 1 promille. Og uansett vil jo, som GAD påpeker, de nøyaktige resultatene være å finne i tabellen litt lengre ned. Olase 23. sep 2007 kl. 13:21 (CEST)

Faktafeil var min opprinnelige begrunnelse for å ta tak i enkelte detaljer i denne artikkelen som i stor grad er utviklet av Olase. Jeg har også begrunnet mitt ønske om høy presisjon ut fra artikkelens fremtidige viktighet. Svaret på Olases spørsmål: «Så hva er det du vil nå?» burde fremgå noenlunde klart av mine redigeringsforsøk i artiklene om Rødt og RV og tidligere innlegg på denne diskusjonssiden. Det kan selvsagt oppleves ubehagelig for en bruker som jobber med et konsentrert interesseområde at «utenforstående» plutselig går inn og redigerer. Noen ganger kan det likevel være på sin plass. Olase omtaler det at jeg forsøker å bidra med: «… denne litt meningsløse striden», «forferdelig til kverulering» og «det er forskjell på å være encyklopedisk og bare jævlig stivt og dårlig språk». Jeg mener forsatt at wikipedia er tjent med at artiklene om RV, Rødt og valgene i 2007 har høyere presisjonsnivå enn det Olase har lagt opp til fordi omstendighetene er spesielle og vil få historisk interesse. Om et flertall mener det er OK at begrepet «lokalvalget» innføres som et dekkende samlebegrep for fylkes- og kommunevalg og at stemmeandelene slås sammen, er det fullt ut akseptabelt for meg, men dette har etter min vurdering prinsipiell betydning og bør i så fall tas opp i et bredere forum enn en artikkeldiskusjon. Normal praksis er at kommunevalg sammenliknes med kommunevalg, fylkestingsvalg med fylkestingsvalg, stortingsvalg med stortingsvalg. 91 24. sep 2007 kl. 00:21 (CEST)

Jeg gjentar forslaget om at det som står om valget i år, flyttes som ei innledning (eller ei fotnote) til avsnittet med valgresultater. Ettersom det da vil stå i nærheta av resultattabellen, kan en bruke «to prosent» i teksten, som ei avrunding. Sammenlikninga med tidligere valg kan framgå av tabellen, evt med ei note. Valget i år kan omtales som «valget i 2007», en betegnelse som er entydig nok.

Ellers, for den som etterstreber høy presisjon: Overgangen fra RV til Rødt kan beskrives på en formell og en politisk måte. Politisk blei RV nedlagt i vår, og Rødt blei etablert som ei sammenslåing av AKP og RV med en del uavhengige krefter som medspillere. Formelt fortsatte RV å eksistere med nye vedtekter, nytt program og ny ledelse (og fra 1. oktober med nytt navn). Jeg er slett ikke sikker på at det er leksikalsk nødvendig å ha med alt dette. GAD 24. sep 2007 kl. 09:47 (CEST)

Hvis jeg skal filtrere ut av tiraden fra 91 det som er saklig og spesifikt, så er det altså at jeg har skrevet inn faktafeil og at bruken av ordet lokalvalg er en viktig prinsippsak. Jeg skjønner ikke hva slags faktafeil du refererer til, og ser ikke hva som er problematisk med ordet lokalvalg, det er det det er, et lokalt valg til kommunestyrer og fylkesting. Jeg registrerer også at et Google-søk gir flere treff på "lokalvalget 2007" enn på "kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007", uten at jeg skal gjøre noe stort poeng av det.

Forøvrig er jeg helt enig med GAD, og vi kan godt flytte teksten ned til avsnittet med valgresultatene for min del. Så da er det altså, av oss tre som har engasjert oss i dette, 91 som er i mindretall, da jeg og GAD er enig om en løsning. Jeg syns derfor artikkelen burde låses opp igjen, slik at mitt og GAD sitt forslag kan skrives inn. Olase 24. sep 2007 kl. 23:18 (CEST)

Jeg synes ikke noe særlig om formen og tonen denne diskusjonen har hatt (inkludert karakteristikken «tirade») og anser det formålsløst å fortsette i denne sammenhengen nå. 91 25. sep 2007 kl. 00:45 (CEST)
Jeg åpner artikkelen nå, men håper alle kan ta følgende til etterretning ved videre arbeid med denne artikkelen (og nært relaterte som RV:
  • Ta opp ting som kan oppfattes som kontroversielt/uenigheter om på diskusjonssiden først (og bruk kilder)
  • Unngå formuleringer som «filtrere ut av tiraden fra 91 det som er saklig og spesifikt» og «det er forskjell på å være encyklopedisk og bare jævlig stivt og dårlig språk». Vi diskuterer sak, ikke person og banning skaper et dårlig samarbeidsklima og skal unngås.
  • Tilbakestillingsknappen skal brukes på ren vandalisme, uenigheter skal tas på diskusjonssiden (og siste "enige" versjon skal stå inntil enighet er oppnådd)
Når det kommer til formuleringen ang. 1,9/2,1 eller 2% syns jeg (som min personlige mening) at en formulering om Partiet fikk da en oppslutning på rundt 2 prosent dekker at det ikke var nøyaktig 2% ved hverken kommune eller fylkestingsvalg. Mvh Røed (d · en) 26. sep 2007 kl. 15:44 (CEST)
Okey, selv om jeg kanskje syns 91 er litt hårsår, så tar jeg selvkritikk på språkbruken min. Den kunne nok med fordel vært mer konstruktiv. Men da implementerer jeg det kompromisset jeg og GAD er enig om da, syns du Røed at vi skal flytte den ned til avsnittet om valgresultatet? Jeg skriver også inn at IS har gått inn i Rødt, økning i medlemstall og også valgresultatet. Tenker det burde være greit?

Olase 26. sep 2007 kl. 22:15 (CEST)

Valg 2007[rediger kilde]

Jeg rettet antall stemmer ved kommunevalget 2007. Ifølge denne linken: http://www.regjeringen.no/krd/html/valg2007/bf5.html er opptellingen av stemmene fra fylkestingsvalget 2007 dessuten ikke ferdig. Det pågår ennå fintelling i Stavanger. Linken forteller at Rødt fikk 42 853 stemmer, slik det står i wikipedia-artikkelen, men det kan være verd å våke over sidene til Kommunal- og Regionaldepartementet, i tilfelle dette tallet endres når fintellerne i Stavanger endelig får ut finger'n, blir ferdige, og kan presentere det endelige resultatet av Fylkestingsvalget. --Ranværing 28. sep 2007 kl. 17:32 (CEST)

Ideologi[rediger kilde]

Innledningen bør klarere presisere partiets ideologiske ståsted. Innledningen inneholder en del meningsløse floskler som "demokratisk sosialistparti" men sier samtidig at partiet er "revolusjonært" (med andre ord arbeider for å gripe til våpen mot de norske myndighetene og avskaffe dagens norske demokratiske forfatning og da logisk nok erstatte det med noe annet enn demokrati (trolig "proletariatets diktatur")). Partiets tidsskrift omtales som "marxistisk" (som betyr kommunistisk). Det er vel ikke noen tvil om at dette er et kommunistparti (partiets forløper AKP hadde også kommunisme i partinavnet), og da bør det stå det. Jensemo 4. nov 2009 kl. 17:25 (CET)

Vi forholder oss til kilder, f.eks partiets sjølbeskrivelse. Eventuelle tolkninger og beskrivelser av partiet som «noe annet» må også belegges med akseptable kilder. Jeg tviler på at det er grunnlag for det når det gjelder en såpass fersk kreasjon som Rødt. Har imidlertid endra setninga som du krevde referansebelagt, slik at den samsvarer bedre med ordbruken i prinsipprogrammet. Hilsen GAD 4. nov 2009 kl. 21:17 (CET)
Vil bare komme inn med at det er en forksjell på væpna-revolusjon (?), og revolusjon som en hyppig reform på en midre tidperiode.

128.39.48.11 28. apr 2011 kl. 13:09 (CEST)

Med revolusjon menes her en radikal samfunnsendring, ikke et væpnet opprør! En vanlig misforståelse - IGJEN! --Te og kaker (diskusjon) 14. nov. 2013 kl. 19:37 (CET)

Logo?[rediger kilde]

Har lagt merke til at Rødt-logoen er fjerna fra artikkelen, sikkert på grunn av feil med lisensen. Men hvis en ser på http://rødt.no/nyttig/grafisk-profil/ kan en lese at logoen er til fri bruk og dermed burde være uproblematisk å bruke. Den engelske artikkelen om Rødt har logoen med, og under permission står det: "Statement on the webpage "Logoen er til fri bruk." (The logo is for free use)". Jeg får ikke til å laste den opp på Wikimedia Commons. Kan noen fikse det?

Brage Aronsen

"Logoen er til fri bruk" er ikke det samme som "Logoen er til fri bruk i henhold til lisensens Creative Commons Attribution ShareAlike" eller "uten opphavsrett", som er kravene til Wikimedia Commons. "Fri bruk" sier heller ingenting om man har mulighet til å gjøre endringer på logoen, noe som også er et krav for Commons. Uten mer spesifikk lisens, så kan vi ikke laste den opp på Commons. Lars Åge 27. mai 2011 kl. 11:14 (CEST)

Betydningen av «revolusjon»[rediger kilde]

Må presisere litt her om noe. I artikkelen ser det ut som Rødt er mer eller mindre en militant revolusjonsbevegelse. Dette er jo feil. Med «revolusjon» i Rødts partiprogram menes en rask samfunnsendring, ikke at arbeiderklassen skal overta makten gjennom et væpnet opprør mot regjeringen! Rødt er jo et demokratisk parti som ønsker disse endringene vha. demokratiske valg - ikke væpnede aksjoner! Dette bør skrives klart i artikkelen - at målet er en revolusjon forstått som en RADIKAL SAMFUNNSENDRING, ikke en VÆPNET revolusjon! --Te og kaker (diskusjon) 14. nov. 2013 kl. 19:54 (CET)

[rediger kilde]

Rødt har endret litt på fargen i logoen. De har også en regel om at logoen er et helhetlig element. Jeg ønsker derfor at noen endrer på logoen. Den er å finne på http://rødt.no/nyttig/grafisk-profil/ . Hilsen medlem av partiet

Isåfall må logoen lastes opp til Wikimedia Commons under Creative Commons-lisens. Det er ikke mulig å lenke firekte til bildet fra en ekstern nettside, slik det ble forsøkt gjort. Asav (diskusjon) 29. des. 2015 kl. 17:36 (CET)

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 1 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Rødt. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:


Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 3. aug. 2017 kl. 22:24 (CEST)

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 1 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Rødt. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:


Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 5. sep. 2017 kl. 23:01 (CEST)

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 1 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Rødt. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:


Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 27. okt. 2017 kl. 06:43 (CEST)

Ideologi[rediger kilde]

@Vif12vf: Det eneste du beviser nå er at Rødt ikke klarer å definere seg selv... Første regel; alle kommunister er sosialister, ikke alle sosialister er kommunister... Å kalle seg selv et sosialistisk parti gjør ikke partiet mindre kommunistisk.. Dette kan like godt tolkes som et genialt PR stønt.

For det andre, marxisme er ikke en ideologi, men en filosofi.

Det står ikke heller, et eneste sted, såvidt jeg vet "Rødt sin ideologi er grønnsosialisme" eller "Rødt sin ideologi er sosialisme i det 21ste århundre".. Det er begreper du har tolket som Rødtds ideologi. --Trust Is All You Need (diskusjon) 16. mai 2018 kl. 20:24 (CEST)