Diskusjon:Blogg

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Liste over private blogger[rediger kilde]

Er det virkelig nødvendig å ha den listen med private blogger helt nederst der. Det finnes jo hundrevis av slike. Einar 19. okt 2004 kl.08:29 (UTC)

Enig. Virker nesten som folk legger dem ut der for å generere mer trafikk til seg selv. Samt havner de høyere opp på google-søk siden wikipedia i utgangspunktet er meget høyt ratet. Blogger til noen kjente personer (som til Kristin Halvorsen) er derimot helt greit. Kunne ikke funnet på å lagt min egen ut der. Folk får heller legge ut en lenke på brukersiden sin, hvor det er mer aktuelt. Mendalus 14. jan 2005 kl.13:22 (UTC)
Ok. Nå gjør jeg det slik at jeg fjerner linkene til alle personer som ikke er kjente eller allerede har artikkel på Wikipedia. Så har vi en regel heretter at alle lenker til blogger til personer som ikke er så kjente at de ikke passer til å skrives wikipedia-artikkel om, slettes umiddelbart. Jeg regner det som ett rimelig krav. --Einar Faanes 14. jan 2005 kl.17:06 (UTC)
Det høres fornuftig ut. –Peter J. Acklam 14. jan 2005 kl.18:15 (UTC)

La oss i det minste være konsekvente. J. Newth er ikke en kjent person (med dette fjerner jeg henne for andre gang).Dette usignerte innlegget ble skrevet av 80.203.90.204 (diskusjon · bidrag) 15. jan 2005 kl. 22:16:41 (CET) (Husk å signere dine innlegg!)

Hun er forfatter, hun har gitt ut bok og er faktisk litt kjent. Hun er ikke en hvem-som-helst som bruker bloggen som dagbok. Når også Einar rettet din forrige endring synes jeg du burde godtatt det og latt henne stå. –Peter J. Acklam 15. jan 2005 kl.20:44 (UTC)
J. D. Newth er dessuten en av norsk wikipedias venner. Jeg synes bloggen hennes kan stå. Det er et fint eksempel på en interessant blogg. Og hun er kjent som en spennende fagperson når det gjelder internett. Nylig deltok hun f.eks. på to konferanser hvor hun snakket om wikiteknologien. Wolfram 15. jan 2005 kl.21:09 (UTC)
At hun har vært en promotert tilhenger av wikiteknologien er vel kanskje ikke akkurat det helt store argumentet. Men hun har gitt ut bøker og er ett kjent navn i norske teknologikretser. Jeg synes ikke hun kan avskrives fordi ikke alle vet hvem hun er. Det er ikke det at jeg ikke synes vanlige folk er interresante, men jeg føler at ett sted må man trekke en grense. Ikke liker jeg at wikipedia brukes for å promotere private sider uten at det finnes noe unikt og spennende ved den. Det finnes jo enkelte blogger som kunne hatt egne artikler, men ikke noen av de som jeg fjernet. --Einar Faanes 16. jan 2005 kl.00:16 (UTC)
La oss holde tunga rett i munnen her: Hun debuterte som forfatter med sin første og hittil eneste bokutgivelse for noen få måneder siden. I litterære kretser finnes det mennesker som mener dette ikke engang kvalifiserer til benevnelsen "forfatter" (uten at jeg dermed sagt støtter det synet). Og, med all mulig respekt å melde: Horisonten blir i smaleste laget når dyktig håndverk og kollegial anerkjennelse fremheves som verdighetskriterium for linking i Wikipedia. Da skal den listen bli bra lang! Dersom dere løfter litt på hodet, er jeg sikker på at dere er enige i at vi ikke ønsker å henvise til dyktige kokker, rørleggere, Perl-programmerere, journalister og barnevernspedagogers blogger bare fordi de kommer varmt anbefalt av kolleger. At hun er tilhenger av nettets dugnadsånd er, som noen alt har påpekt, et ugyldig argument i denne sammenheng. Det mest interessante med denne diskusjonen er dog at den til fulle synliggjør hvorfor artikkelen ikke bør peke tilbake på en eneste blogg. Med dette forventer jeg at dere fjerner J. D. Newth, ellers gjør jeg det selv (igjen).Dette usignerte innlegget ble skrevet av 80.203.90.204 (diskusjon · bidrag) 17. jan 2005 kl. 14:10:09 (CET) (Husk å signere dine innlegg!)
Ett sted må vi sette en grense. Om vi skal la lenker til forskjellige blogger. Jeg anser Jorunn D. Newth som en såpass prominert person at hun kunne hatt en wikipedia-artikkel. Som du skriver er det mulig at det er mer interessant å diskutere om det i det hele tatt skal lenkes til blogger i denne artikkelen. Jeg mener at vi helt klart skal lenke til de, fordi det er relevant for artikkelen, men det er klart at grensen må settes ett sted. Om folk vil liste opp egne blogger på nettet får de bruke slike sider som OpenDirectory og lignende. Newths blogg er faktisk ett utmerket eksempel i så måte. --Einar Faanes 17. jan 2005 kl.13:03 (UTC)
Dette er synsing av dårlig kvalitet. Faktum er at Jorunn D. Newth ikke figurerer i en egen Wikipedia-artikkel, og at det finnes hundrevis, om ikke tusenvis av nordmenn, som ut fra tanken om allmenn anerkjennelse står foran henne på listen. Hva måler du egentlig denne angivelige prominensen i, Faanes? Som sagt holder det ikke med faglig dyktighet eller generell anerkjennelse eller akklamasjon fra et snevert miljø. Det finnes bakere som har hatt større økonomisk suksess enn Newth, og som dertil har spilt sentrale roller i utviklingen av lokalmiljøet på fødestedet. Men ønsker vi av den grunn å linke til bloggen deres? Nei - fordi det er for sært.
Jeg ser at du har redigert vekk Jorunn D. Newth igjen. Ved å prøve å tvinge igjennom din egen vilje på den måten før spørsmålet i det hele tatt er diskutert ferdig viser i mine øyne din uvilje til å hele tatt diskutere størsmålet. Dette også fra en person som ikke en gang er registrert eller som på noe annet vis gir seg til kjenne. At ikke Newth har artikkel på wikipedia i nåværende tidspunkt, betyr ikke at hun aldri kommer til å ha det. Jeg anser henne som en person som er såpass prominent i nasjonal sammenheng at hun kunne hatt en artikkel. En baker er ikke like betydningsfull i nasjonal sammenheng, dog kan han være mye viktigere enn Newth i lokal sammenheng. Unntaket er selvfølgelig om bakeren for eksempel finner opp en mye mer effektiv måte å bake brød på eller skriver en bakebok som blir populær. Jeg skal likevel unngå å skrive en artikkel om henne akkurat nå bare for å vise ett standpunkt. --Einar Faanes 17. jan 2005 kl.16:32 (UTC)
Jeg har en mistanke om at vår anonyme meddebattant har andre grunner til å ville fjerne J.D. Newth fra listen enn at hun er lite kjent. En sånn iver etter å ha henne vekk gir meg en følelse av at det ligger personlige årsaker bak. Uansett – den dagen det blir et problem at listen blir for lang får vil heller øke «opptakskravet». –Peter J. Acklam 17. jan 2005 kl.17:10 (UTC)
Det er ikke prominens som er utvalgskriteriet. I øyeblikket inneholder artiklen lenker til bare noen få blogger, mer eller mindre tilfeldig utvalgt, som illustrerer fenomenet. Jorunn D. Newth vedlikeholder en interessant internettrelatert blogg, og hun er ingen hvem som helst på dette området. At hun ikke er verdensberømt er derimot helt irrelevant. Wolfram 17. jan 2005 kl.19:46 (UTC)
"Jeg anser henne som en person som er såpass prominent [...]". Du gjentar deg selv, Faanes, men du svarer ikke på det jeg spør deg om. La meg ta det en gang til: Hvordan vil du underbygge at Newth fortjener den behandlingen du så inderlig gir henne? At dine subjektive sympatier og antipatier er empirisk uholdbare som universalmålestokk på personers anseelse, bør være usedvanlig enkelt å forstå. At du mister gangsynet og kommer farende med utsagn av typen "ved å prøve å tvinge igjennom din egen vilje på den måten før spørsmålet i det hele tatt er diskutert ferdig viser i mine øyne din uvilje til å hele tatt diskutere størsmålet", får bare passere.
Hva angår Acklams tøvete og lett paranoide konspirasjonsteori om en personlig vendetta i denne forbindelse: Get real. Jeg hadde knapt nok hørt om Jorunn D. Newth før jeg fjernet henne. Dette dreide seg i første omgang om utvalgskriterier, men vris nå for hver eneste note henimot et kontrapunkt klingende av maktutøvelse og strukturelle svakheter.
Om ikke samme person så er dette samme IP som gjorde denne endringen, jeg anser den ikke for å være spesielt seriøst. --Einar Faanes 17. jan 2005 kl.22:16 (UTC)
Jeg vet ikke helt hvor du vil med dette. Siden du tydeligvis ikke er wikipeda-bruker, kan det umulig være så viktig at hun står der som du gir inntrykk av. Flere av oss som faktisk bidrar til dette prosjektet synes hun fortjener å stå oppført der hun står. Jeg nekter å la en person trumfe igjennom sin egen oppfatning når flesteparten av de som har ytret seg i diskisjonen har en helt annen oppfatning. Newth er ingen hvem som helst i den norske IT-sfære. Hun har skrevet en lærebok og holdt flere foredrag om mediet. --Einar Faanes 17. jan 2005 kl.22:16 (UTC)
Jeg har rett og slett problemer med å tro at et oppegående menneske ikke ville gitt seg. Derav følelsen av at noe annet måtte ligge bak. Hvis ikke det er tilfelle, fint, men desto mer uforståelig blir det ukuelige kravet om at J.D. Newth må fjernes. Og hva angår grepet om realitetene: Troen på, eller ønsket om, en «empirisk holdbar universalmålestokk» som hver potensielle kandidat til blogg-listen skal sjekkes mot, er fullstendig urealistisk. Og når i tillegg det som er en pragmatisk holdning til hvem som skal med blir sett på som en «strukturell svakhet», så er ikke det noe tegn på godt gangsyn. –Peter J. Acklam 17. jan 2005 kl.22:45 (UTC)
Du kan ikke ta argumentene, derfor går du etter mannen? 80.203.90.204 er en dynamisk NextGenTel-adresse, unge mann. Og du vet utmerket vel "hvor jeg vil med dette", for jeg har sagt det og demonstrert det flere ganger: Artikkelen står best uten konkrete eksempler på ulike blogger (for eksemplifiseringen holder det med henvisningen til de norske bloggtjenestene). Når man likevel insisterer på å ha med noen utvalgte kjendisblogger, bør det være et minstekrav at kjendisene er kjent utenfor rekkevidden av deres egen nese. Du anklager meg for å trumfe igjennom og ikke ville diskutere problemet til dets bitre slutt, men du feiler samtidig å se at det er du som begår nettopp disse feilene. Løft blikket, Faanes! Jorunn D. Newth er fullstendig ukjent for minimum 99,9 prosent av det norske folk. Google har flere treff på meg enn de har på henne, og jeg kan ikke karakteriseres som kjent (i massemedieforståelsen av ordet). Det underminerer Wikipedias troverdighet som seriøs og pålitelig informasjonsformidler at absurditeter av denne sorten forekommer.
Og til deg, Acklam, vil jeg si dette: Husk for all del konteksten dette utspiller seg i. Listen inneholdt for få dager siden en rekke navn som nå er fjernet. Hvilke kriterier ble lagt til grunn da dette skjedde? Er Faanes' magefølelse mer aktverdig enn tilstrebelsen mot idealet om en empirisk fundert universalmålestokk? Kom igjen, dette er fjas! Dere farer med tøv og tant. Én finner det for godt å konkludere at dette neppe kan være spesielt viktig for meg, all den tid jeg ikke er registrert i Wikipedia-systemet (retorikken følger Mor Nille er en sten-logikken), mens nestemann kort og godt fastslår at jeg mangler gangsyn fordi jeg ikke applauderer Faanes' sviktende dømmekraft. Og til slutt, siden du likevel har slått an tonen: Dersom definisjonen på et oppegående menneske er at dette mennesket gir seg, har vi om ikke annet til felles at ingen av oss - per denne småborgerlige definisjonen - er spesielt oppegående.
Du har fremdeles ikke registrert det jeg prøvde å fortelle deg i sted. De utvalgte bloggene er ikke ment å være bloggene til de personene som får flest treff i Google, de er ikke utvalgt etter eierens berømthet alene, men som illustrasjoner på fenomenet. En noe kjent person som skriver en interessant blogg kan derfor tas med etter mitt syn. Jeg synes Newths blogg er mer interessant enn Halvorsens. Wolfram 17. jan 2005 kl.23:09 (UTC)
Forøvrig avbeskytter jeg siden nå, og håper at du ikke tilbakestiller den igjen før vi har konkludert her. Hvis du gjør det vil sikkert bare noen beskytte den igjen. Wolfram 17. jan 2005 kl.23:00 (UTC)
Joda Wolfram, du kan føle deg trygg på at jeg registrerer alt som blir ytret i en debatt jeg engasjerer meg i. Derimot er det ikke nødvendigvis slik at alt er verdt en kommentar, om jeg kan driste meg til å si det såpass direkte. I dette tilfellet argumenterer dere innbyrdes mot hverandre, og da blir det mange baller for en enslig fotballspiller å holde rede på. Jeg valgte å gå etter den første, i og med at den var i full fart på vei inn i eget mål.

Anonym skrev: "Listen inneholdt for få dager siden en rekke navn som nå er fjernet. "

Var din blogg en av disse? Bare lurer. Wolfram 17. jan 2005 kl.23:11 (UTC)
Er det såpass uvanlig med engasjement her? Ligger ikke Wikipedias eksistensberettigelse i personlig engasjement? Det overrasker meg at dere fortsetter å lete etter personlige forhold all den tid jeg ettertrykkelig har avist at dette er en vendetta. Det er utvalgskriteriene og den påfølgende maktutøvelsen som engasjerer meg, intet annet. Dermed ligger det i kortene at svaret er nei, bloggen min var ikke på listen.
Personlig synes jeg at et bagatellmessig emne, om hvorvitt en persons blog skal stå på listen, har blitt blåst opp til det ugjennkjennelige. Foreslår å legge denne debatten død og maktesløs, da den ikke fører noen vei. Profoss 17. jan 2005 kl.23:28 (UTC)
Anonym, bare for å oppklare: med «gir deg» siktet jeg ikke til at du godtar argumentene eller slutter å diskutere. Det står deg selvsagt fritt å ikke gjøre det. Det jeg siktet til var at du ikke ga deg med å fjerne henne fra listen. –Peter J. Acklam 18. jan 2005 kl.07:50 (UTC)
Jeg kan dessverre ikke forsvare å bruke mer tid på dette akkurat nå, derfor forlater jeg dere med uforrettet sak. For min egen del vil jeg avrunde opplevelsen med i ro og mak å vurdere hvorvidt jeg i løpet av denne lille diskusjonen har forfektet konservative synspunkter som er uforenlige med de prinsipper og mekanismer som drive frem et banebrytende prosjekt som dette. Jeg håper samtidig at dere evner å stille dere noen spørsmål knyttet til de grep og motargumenter dere tydde til for å utradere synspunktet mitt. Er det slik Wikipedia skal fungere? Takk for debatten!

Først en generell kommentar til debatten over. Jeg vil oppfordre den anonyme NextGentel-brukeren til å registrere seg. Det kan være greit å se at det er samme person som svarer på ulike steder i diskusjonen. Dessuten vil endringene havne på samme navn/nick, og ikke en ip som endres over tid. Da vil vedkommende få en mulighet til å vise til hvilke bidrag han/hun står bak, og flere vil høre på hva han/hun har å si. Mendalus 7. feb 2005 kl.13:34 (UTC)

Vil vi ikke være bedre tjent med å slette hele artikkelen eller få skrevet- og låst den? Jeg ser porno-nettstedet "penepiker" til stadighet promoterer mykpornoen sin her og at "fabeline" minst like ofte ønsker å få flere treff. Bør ikke disse, på lik linje med alle andre selv-promoterende sider bli fjernet? Artikkelen bærer nå også preg av å være en av de _minst_ seriøse sidene på no.wikipedia på grunn av mangelen på _relevant_ innhold. Særlig mykpornosiden "penepiker" har i lang tid prøvd å spamme mange andre tjenester i tillegg og det er ikke vanskelig å se hva "mannen" vil med å stå oppført her. 27. des 2006 kl.11:42 (UTC)

Flytting av side[rediger kilde]

Den andre tingen jeg vil ta opp her er om vi kanskje burde flytte siden til et annet navn. Jeg vil henvise til språkrådets forslag for norske ord [1]. De foreslår blant annet "vevlogg, nettlogg, vevdagbok, nettdagbok (meir generelt), blogg, jf. weblogg". Nå er ikke vi bundet av språkrådet på noen måte, men bruk av dobbel "g" ser ut til å være bedre på norsk. Selv synes jeg siden godt kunne bli flyttet fra weblog til weblogg. Noen andre synspunkter? Mendalus 7. feb 2005 kl.13:34 (UTC)

Blogger/blogging har i det siste – av for meg ukjent grunn – blitt meget mye omtalt i presse i det siste, og der bruker man aldri formen weblogg, ei heller vlogg, men blogg. Synes siden burde flyttes dit. Jon Harald Søby 8. sep 2005 kl.14:27 (UTC)
I artikkelen nevnes formen vevlogg. Finnes referanser til noe annet sted hvor denne formen er brukt? I motsatt fall vil jeg foreslå formen fjernet fra artikkelen. Misund 9. sep 2009 kl. 12:54 (CEST)
Da fjerner jeg vevlogg fra artikkelen. Misund 24. mar 2010 kl. 21:04 (CET)

Eksempler på blogger[rediger kilde]

Denne listen ser ut til å fylles opp kun av bidrag fra anonyme brukere, så jeg antar at det stort sett dreier seg om selvpromotering. Hva med å fjerne hele denne listen? Kjetil Ree 5. apr 2006 kl.22:14 (UTC)

Greit, nå fjerner jeg denne listen. Kjetil Ree 17. apr 2006 kl.10:13 (UTC)
Jeg er strålende fornøyd med at mitt syn til slutt fikk gjennomslag likevel. Med hilsen "den anonyme Nextgentel-brukeren".

Liste over bloggtjenester[rediger kilde]

Jeg fjernet listen over norske bloggtjenester. Det er en konstant strøm av nye tjenester som legges til, som oftest fra anonyme brukere, og uten noen klare kriterier for hvem som skal med og ikke vil denne listen vokse inn i himmelen. –Peter J. Acklam 20. jul 2006 kl.11:37 (UTC)