Diskusjon:Østkant og vestkant i Oslo

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Utmerket artikkel Østkant og vestkant i Oslo er en utmerket artikkel, noe som betyr at den har gått gjennom en prosess og blitt verifisert som noe av det beste Wikipedia kan by på.

Artikkelen har også vært kandidat en gang tidligere.


Wikipedia Østkant og vestkant i Oslo har vært utvalgt artikkel og var på Wikipedias forside uke 28, 2009.
Portal:Oslo Østkant og vestkant i Oslo har vært utvalgt artikkelPortal:Oslo. Artikkelen var utvalgt i januar 2009.

Nordkanten[rediger kilde]

Nordkanten er ikke noen etablert betegnelse blant Oslo-borgere. I artikkelen refereres det til "nordkanten" som områdene ved Korsvoll og Grefsen. Dette er i stor grad velstående villastrøk - og har derfor blitt regnet som del av Oslo vest på tross av beliggenheten. Det samme gjelder for øvrig bydelen Nordstrand som ligger sør-øst for bysentrum. Det er ikke belegg for at folk i disse områdene er mer "vanlige" enn i byen for øvrig. Villabebyggelsen langs Glads vei på Grefsen eller i Frennings vei på Lofthus har nok tradisjonelt vært befolket av mer velstående familier enn det som har vært tilfelle i mange sentrum-vest områder. 80.212.2.17 10. mai 2007 kl. 16:44 (CEST)[svar]

Enig i det. Nordkanten er en konstruksjon man har funnet på i de senere år. --PaulVIF 11. mai 2007 kl. 07:58 (CEST)[svar]
Øst og vest er ikke så aktuelt lenger. I dag er nord-sør mer aktuelt også globalt. Oslo har bevisst sanert gamle bygårder og bygget nye, moderne boliger for å eliminere den slummen de har hatt til tider. Kampen og Vålerenga er attraktive boligstrøk, for ikke å snakke om Vika. Dessuten savner jeg det geografiske skillet langs Akerselva som er mer aktuelt enn de parametre som er nevnt. --SOA 11. jan 2008 kl. 14:13 (CET)
Både i fagmiljøer som driver med helse, byutvikling, demografi m.m. er det etablert kunnskap at øst-vest-skillet i Oslo fortsatt er markert i 2008. Det samme gjelder offentlig debatt, og politisk er skillet på dagsorden. Det globale nord-sør-skillet er viktig, men er ikke relevant i denne artikkelen. Jeg skal skrive et kapittel om 1900-tallet på grunnlag av kilder funnet siden jeg skrev artikkelen, men det blir ikke med en gang. Helge Høifødt 10. feb 2008 kl. 18:11 (CET)

Referanser[rediger kilde]

Det er satt på merking at denne artikkelen trenger referanser. Kildene som er brukt har vært med fra den ble publisert. Hva er som mangler? Helge Høifødt 22. sep 2007 kl. 16:45 (CEST)

Kart[rediger kilde]

Jeg la nå inn et primitivt kart over det sentrale Oslo der Uelands gate er markert med sort (det ser nesten ut som en Berlinmur!). Dette kan nok gjøres langt mer sofistikert, jeg er åpen for innspill på hvordan kartet bør være. Hvis et kart er en dårlig idé er er det selvsagt bare å fjerne det fra artikkelen. —Kjetil_r 27. des 2008 kl. 01:08 (CET)

Hei, takk for forbedringer! Kart er ingen dårlig idé, men jeg ser nok også en liten Berlinmur slik det ble nå. Men tynnere strek, og det å videreføre den ned Maridalsveien og langs østhellingen av Hammersborg mot Grensen, ville gjøre kartet veldig bra. Helge Høifødt 27. des 2008 kl. 09:31 (CET)

Uttale Oslo[rediger kilde]

Uttalen av bynavnet Oslo med sj (osjlo) trekkes frem som et eksempel på østkantspråk, såvidt jeg kan se. Jeg er ikke sikker på om dette er riktig. Jeg kjenner egentlig svært få på vestkanten som uttaler Oslo annerledes enn osjlo. Dette gjelder folk i alle aldersgrupper. Selve bynavnet Oslo ble jo først innført på midten av 20-tallet, så problemstillingen var ikke så aktuell før det. Det er mulig endel eldre mennesker sier oslo, men jeg tror det er en generell utvikling som har pågått ganske lenge, og som ikke har så mye med øst-vest-skillet å gjøre, at man sier osjlo. Osloensmuens 6. mar 2009 kl. 22:00 (CET) 

Hei, jeg skriver i artikkelen: «De mest formelle språk- og omgangsformene på vestkanten føles gammeldagse av mange yngre. I 2007 sier praktisk talt alle under 25 år i hele byen "Oschlo" med sj-lyd. I aldersgruppen mellom 25 og 50 på vestkanten gjør 90% av kvinnene og 63% av mennene det samme[4». Egentlig er vi vel da enige. Du mener at det ikke skulle vært sagt noe om uttalen av bynavnet? Jeg tok det med fordi det var slik at de som hadde vokset opp på vestkanten for 50 år siden gjennomgående sa Oslo med ren s, og at dette ofte trekkes frem som et språklig skille mellom øst og vest, men altså i dag er nesten bare historie. Helge Høifødt 6. mar 2009 kl. 23:33 (CET)
Jeg følte at det ble fremstilt som om uttalen med ren s anses som riktigst/mest formelt på vestkanten i dag, noe jeg mener er feil siden dette er en klar mindretallsform. Setningen med de under 25 år gir litt inntrykk av at folk over 25 år er tilbøyelige til å si oslo med ren s, men det er jo fremdeles bare et lite mindretall av de på f.eks. 50 som sier oslo med ren s. Det burde evt. stå at mange på oslo-vest på f.eks. 50-tallet sa oslo med ren s, men jeg er fremdeles usikker på om overgangen til osjlo-uttalen har noe med øst-vest-skillet å gjøre eller om det er en mer allmenn utvikling i retning en enklere uttale av et ganske nytt navn (som bynavn). Osloensmuens 7. mar 2009 kl. 20:50 (CET)

Utdattert[rediger kilde]

Denne artikkelen reprensenterer ikke det typiske ungdomsmiljøet i vest og øst Oslo. Rart 22. mar 2009 kl. 21:20 (CET)

Hei, artikkelen handler nokså mye om historien - hvorfor Oslo har fått den klare todelingen. Å skrive om østkant og vestkant i 2009 kan lett bli klisjéfylt. Det har jeg prøvd å unngå. Oslo og Norge har mye mindre forskjeller mellom sosiale grupper og samfunnsklasser enn de fleste land i verden. Artikkelen må handle om hele samfunnet, blant annet det som først og fremst er viktig for ungdom. Hva i artikkelen mener du gir et skjevt bilde? Helge Høifødt 22. mar 2009 kl. 21:41 (CET)

Trehusforstedene[rediger kilde]

Se Bruker:Barbrobruds innlegg på diskusjonssiden for nominering til anbefalt (klikk på prosess i den orange boksen øverst). Svar: Takk for påpekning av at det som står om trehusforstedene kan leses slik at det er byggematerialet (tre, ikke mur) eller bygningskvaliteten som skaper dårlige levekår. Det er det jo ikke. Men disse boligområdene var kjennetegnet av stor trangboddhet, dårlig hygiene (vann og kloakk ikke på plass) og i sammenheng med det høy spedbarndødelighet og mange som ble rammet av smittsomme sykdommer (Oslo hadde kolerautbrudd helt til 1853). Leiegårdene var et sprang fremover for mange av de som kunne flytte over fra trehusforstedene (slik flyttingen fra leiegårdene til drabantbyene ble opplevd som udelt positivt av de fleste i 1950-og 60-årene). Og denne artikkelens tema er økonomiske og sosiale forskjeller og levekår. Så jeg har ikke fulgt dine forslag helt. At de som bodde i forsteder som Kampen og Rodeløkka opplevde mangel på uteområder som noe viktig negativt ved forsteder kan jeg ikke huske å ha lest. Rundt disse områdene var ikke byen så tett midt på 1800-tallet, og både barn og voksne kan ha hatt bra tumleplass i grei avstand fra bolig? At disse forstedene i dag er attraktive områder ser jeg ikke er så relevant for omtalen av dem i tilknytning til dannelsen av øst-vestskillet på 1800-tallet. Helge Høifødt 9. apr 2009 kl. 11:35 (CEST)

Justeringene dine er helt strålende. Barbrobrud 10. apr 2009 kl. 13:45 (CEST)

Mellomklassestrøk på vestkanten[rediger kilde]

Det finner mellomklassestrøk på vestkanten, f. eksempel Røa, Hovseter, Lilleaker, Ullernåsen, for å nevne noen. Mvh. Alexis (d) 14. jan 2010 kl. 15:50 (CET)

Ja, det gjør det. Og det finnes stor variasjon innen østkanten. Men det bryter ikke med det hovedmønsteret som artikkelen handler om. Helge Høifødt 14. jan 2010 kl. 18:14 (CET)

Kategori Oslo eller Oslos geografi?[rediger kilde]

Kategorien Oslo er endret til Oslos geografi. Innfallsvinkelen er jo geografi og det er adskillig geografi her, men også mer generell samfunnsbeskrivelse som ikke passer inn i de kategoriene som er tilgjengelig. Derfor foreslår jeg at endringen reverseres. Helge Høifødt 17. feb 2010 kl. 17:16 (CET)

Andre byers skille[rediger kilde]

I en artikkel i svenske Dagens Nyheter vises tilsvarende skiller i Stockholm og det finnes vel også i andre byer, kanskje noe å innpasse under et eget avsnitt? mvh - Ulf Larsen 24. feb 2010 kl. 08:52 (CET)

Hei Ulf. Har satt inn noe om London under annen halvdel av 1800-tallet. Er stadig på let etter gode kilder for andre byer, gir ikke opp. Hilsen Helge Helge Høifødt 3. nov 2011 kl. 16:26 (CET)

Koordinater[rediger kilde]

Bruker Ulf Larsen har lagt inn koordinater som viser et sted litt sør for Akershusneset. Jeg er i tvil om det bør være koordinater på artikkelen, siden den handler om et hovedmønster som omfatter hele byen. Hvis det skal, ville jeg foretrekke at det bli vist Maridalsveien / Uelands gate omtrent ved Kiellands plass, som et uttrykk for grensen. Eller hva synes andre? Helge Høifødt 21. jun 2011 kl. 21:33 (CEST)

Artikkelen trykket i Byminner[rediger kilde]

Artikkelen, med nytt avslutningskapittel og et utvalg av bildene fra Wikimedia, er trykket i Oslo Museums tidsskrift Byminner nr. 4/2011 ss. 14-31, som nå er utgitt. Takk til Lars Roede, som har bidratt med sin fagkunnskap i flere omganger med grundig kritikk, Bruker:Haakon K med vesentlig bidrag til språk-kapitlet og alle andre som har vært med på jobben. Link til heftet i fulltekst. Helge Høifødt 13. okt 2011 kl. 16:47 (CEST)

Skal Norstrandsplatået / Ekebergskrenten holdes utenfor?[rediger kilde]

Min introduksjonstekst, der deler av bydel Nordstrand er holdt utenfor øst-vest-skillet, er endret av en uregistrert bruker 28. september. Historikere og forskere har behandlet dette litt forskjellig. Men jeg mener hovedmønsteret er klart: Når man skal tegne et forståelig bilde av den økonomiske todelingen i Oslo, er det ett og bare ett unntak av noen størrelse som bør nevnes og korrigeres for. Det er villastrøkene i bydel Nordstrand, med et sted mellom 20 og 30 000 innbyggere. Denne måten å fremstille bygeografien på er mye brukt, se senest kommunens eget statistikkorgan Oslospeilet nr. 3/2011 side 19.Forventet levealder i Oslo og refleksjoner rundt sosioøkonomiske indikatorer. Oslospeilet 3/2011, side 18-26. Oslo kommune, Utviklings- og kompetanseetaten. Inntekt, formue, levekår ellers, boligpriser, boligstørrelse, andel innvandrere fra Afrika og Asia, alt peker ut dette området øst i byen som økonomisk og sosial vestkant. Og da bør det behandles slik, så leseren får et realistisk bilde. Det er mange andre områder med jevn, norsk velstand på det som i denne artikkelen kalles østkanten, men ikke som fremstår slik som Nordstrandsplatået og skrenten med øyene (Ormøya osv.). Politisk bekreftes inntrykket tydelig. I bydel Nordstrand har Ap fra 41,4% i kretsen Lambertseter skole til 16,4% på Nordstrand skole, kretsene i den velstående enklaven ligger alle under 25%, og det er området alene om i øst. I de samme kretsene får Høyre over 50%. Jeg har derfor satt inn igjen den gamle teksten. Helge Høifødt 1. nov 2011 kl. 11:58 (CET)

Ikke for å avspore temaet her, og jeg er helt enige i dine synspunkter, men gjelder ikke "Inntekt, formue, levekår ellers, boligpriser, boligstørrelse, andel innvandrere fra Afrika og Asia, alt peker ut dette området øst i byen som økonomisk og sosial vestkant." også for de strøkene som lå i gamle Bydel Grefsen-Kjelsås (1988–2003) ?
Slik det er nå står det: "Nord for Uelands gate fortsetter skillet langs Tåsenveien og deretter opp Havnabakken. Derfra går skillet i rett linje til Grindajordet. I nord hadde villastrøkene Kjelsås, Grefsen og Korsvoll i bydel Nordre Aker en blandet befolkning – i dag er boligprisene her høye, mens stemmegivningen ved valg har et mye mindre klart vestkantpreg enn lenger vest. I denne artikkelen er Nordre Aker minus de som er nevnt her regnet til vestkanten." Men den gamle bydelen (som hadde noen av nevnte strøkene her) ble omtalt i Oslo Byleksikon som "ytre by nord/vest" og "Innvandrerandelen i befolkningen er den laveste i byen (6,9 % i Grefsen-Kjelsås mot 17,1 % i hele byen i 1998)". Regnet ikke SSB det som ytre vest også? I så fall har man ytterligere et "stort, sammenhengende område" øst for grensen som regnes som "sosiologisk vestkant" pr dags dato (selv om det historisk ikke var det), og dermed to unntak. Yosh (diskusjon) 2. feb. 2014 kl. 01:04 (CET)[svar]
Mener også at kartet øverst i dagens artikkel fra Aftenposten.no viser dette ganske tydelig (politisk og økonomi). Yosh (diskusjon) 14. feb. 2014 kl. 14:07 (CET)[svar]

Tilslag søk[rediger kilde]

I forbindelse med en artikkel i Dagsavisen - «Stolthet og fordommer» - prøvde jeg å søke på «Oslo er en delt by». Artikkel om Oslo på Wikipedia kom øverst, men da med henvisning til at byen er delt av en rekke elver. Undres om det hadde vært mulig å f.eks laget en omdirigering på Oslo er en delt by til denne artikkelen, så den hadde blitt synlig med et slik søk? Ulf Larsen (diskusjon) 1. feb. 2014 kl. 16:29 (CET)[svar]

Takk for godt innspill. Å lage en egen side «Oslo er en delt by» med videredirigering oppfatter jeg bryter med retningslinjer for bruk av videredirigeringssider, eller er det OK? Jeg har lagt til en ny siste setning til slutt i intro, vi får sjekke på google og bing når det er indeksert om det hjelper, altså at artikkelen kommer på førstesiden i treffliste. Helge Høifødt (diskusjon) 1. feb. 2014 kl. 22:04 (CET)[svar]

Kjelsås og Grefsen[rediger kilde]

Jeg viser til innlegg av Yosh under «Skal Nordstrandsplatået...» ovenfor, og er helt enig med ham. Nord for Uelands gate er det ikke noe klart øst-vest-skille, og det å føre et skille så presist som opp Havnabakken og Grindajordet gir inntrykk av en sosial og økonomisk geografi det ikke er dekning for, verken i forskeres funn eller det alle kan lese av statistikk om inntekt og levekår ellers. Kjelsås og Grefsen har høye boligpriser, høy inntekt og klare vestkantkjennetegn ellers, selv om andelen Ap-velgere her er mye høyere enn i Vestre Aker. At de er typiske østkantstrøk er altså feil. Jeg har i min opprinnelige tekst regnet hele bydel Nordre Aker som vestkant, ikke fordi det går en presis grense med store skiller i inntekt og levekår langs grensen mellom Nordre Aker og bydel Bjerke i øst, men fordi en i en slik artikkel må gjøre praktiske valg, og da gir dette mening. (I indre by, der skillet øst-vest oppsto, er det enklere å gjøre et skille langs en hovedgate nord-sør, selv om dette også dekker over nyanser, slik pedagogiske forenklinger alltid gjør.) Nordre Aker og Bjerke skiller seg klart fra hverandre i kjennetegn, og leseren vil neppe oppfatte et skarpt skille når hele bydeler brukes som inndeling. Siden Nordre Aker grenser til de andre vestkantbydelene er det ikke nødvendig å kalle bydelen unntak. Den er vestkant. Detaljforklaringen om Kjelsås og Grefsen gjort av Hovedstad1 20.9.2011 er derfor tilbakestilt, slik Yosh gjorde med tilsvarende tekst fra uregistrert bruker 3.1.2014. Det er fint at flere utfordrer ny tekst i artikkelen når det er grunn til det, jeg vil helst ikke opptre som «eneeier» av artikkelen og tilbakestille det folk bidrar med uten at det er gode grunner til det. Helge Høifødt (diskusjon) 15. feb. 2014 kl. 18:46 (CET)[svar]

Takker for redegjørelsen, dette var veldig oppklarende og greit. Yosh (diskusjon) 16. feb. 2014 kl. 23:27 (CET)[svar]

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 6 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Østkant og vestkant i Oslo. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:

Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 8. jul. 2017 kl. 21:39 (CEST)[svar]

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 6 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Østkant og vestkant i Oslo. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:

Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 7. aug. 2017 kl. 11:04 (CEST)[svar]

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 2 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Østkant og vestkant i Oslo. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:

Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 6. sep. 2017 kl. 23:20 (CEST)[svar]

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 1 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Østkant og vestkant i Oslo. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:

Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 20. apr. 2019 kl. 19:17 (CEST)[svar]

Oppdatering og noe mer[rediger kilde]

Til Helge Høifødt: Har gjort noen små oppdateringer (fjernet død lenke til Dagsavisen, lagt til kobling til Lokalhistoriewiki i autoritetsdata osv.). Ved et søk kom jeg også over disse to artiklene som ikke synes nevnt i teksten

Jeg har ellers tenkt å vise til artikkelen under min innledning på Litteraturhuset 19. oktober, som et eksempel på noe som dekkes av Wikipedia, men ikke av Store norske leksikon. Mvh. Ulflarsen (diskusjon) 13. okt. 2021 kl. 20:45 (CEST)[svar]

Takk, Ulf, de to du nevner og flere andre nyere kilder, blant annet en bok om 'øst-vest' i 13 europeiske store byer, ligger og venter på en samlet oppdatering, slik jeg har hatt plan om altfor lenge. Store, samlede som ikke blir noe av er en dårlig løsning noen ganger .... Fint puff at du nevner den som eksempel noen skal se på. Helge Høifødt (diskusjon) 13. okt. 2021 kl. 20:51 (CEST)[svar]