Det sørlige Qi-dynasti

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Kinas historie
Kinas historie
Tidstavle over kinesisk historie
Sanhuangwudi-perioden (mytologisk)
Xià-dynastiet
Shāng-dynastiet
Zhōu
Vår- og høstannalenes tid Det østlige Zhōu
De stridende staters tid
Qín-dynastiet
Vestlige Hàn-dynasti Hàn
Xīn
Republikken Kina (Táiwān)

Det sørlige Qi-dynasti (kinesisk: 齊朝, pinyin: Qí cháo, 479-502) var det annet av Sørdynastiene i Kina, og det ble etterfulgt av Liang-dynastiet. I dets 23 år lange historie var det for det meste preget av ustabilitet. Etter de dyktige keiser Gao og keiser Wu ble Wus barnebarn prinsen av Yulin myrdet av keiser Wus intelligente, men grusomme og mistroiske nevø Xiao Luan. Han overtok som keiser Ming og henrettet alle keiser Gaos og keiser Wus sønner og sønnesønner, og alle embedsmenn han mistenkte for å konspirere mot ham. Vilkårligheten ved disse henrettelsene ble verre da keiser Ming ble etterfulgt av sin sønn, markgreven av Donghun. Hans fremferd utløste en rekke opprør, og det siste av dem, ledet av general Xiao Yan førte til dynastiets undergang. Xiao Yans Liang-dynasti overtok.

Herskere av Det sørlige Qi-dynasti (479-502)[1][rediger | rediger kilde]

Posthumt navn Slektsnavn og gitt navn Rejeringstid Æranavn og deres varighet
Konvensjon: Qi + posthumt navn
Keiser Gao av det sørlige Qi
(Gao Di 高帝 gāo dì)
Xiao Dao Cheng (蕭道成 xiāo dào chēng 479-482 Jianyuan (建元 jiàn yuán) 479-482
Keiser Wu av det sørlige Qi
(Wu Di 武帝 wǔ dì)
Xiao Ze (蕭賾 xiāo zé) 482-493 Yongming (永明 yǒng míng) 483-493
Prinsen av Yulin
(Yu Lin Wang 鬱林王 yù lín wáng)
Xiao Zhao Ye (蕭昭業 xiāo zhāo yè) 493-494 Longchang (隆昌 lóng chāng) 494
Prinsen av Hailing
(Hai Ling Wang (海陵王 hài líng wáng)
Xiao Zhao Wen (蕭昭文 xiāo zhāo wén) 494 Yanxing (延興 yán xīng) 494
Keiser Ming av det sørlige Qi - Ming Di
(明帝 míng dì)
Xiao Luan (蕭鸞 xiāo luán) 494-498 Jianwu (建武 jiàn wǔ) 494-498
Yongtai (永泰 yǒng tài) 498
Markgreven av Donghun - Dong Hun Hou
(東昏侯 dōng hūn hóu)
Xiao Bao Juan (蕭寶卷 xiāo bǎo juǎn) 499-501 Yongyuan (永元 yǒng yuán) 499-501
Keiser He av det sørlige Qi - He Di
(和帝 hé dì)
Xiao Bao Rong (蕭寶融 xiāo bào róng) 501-502 Zhongxing (中興 zhōng xīng) 501-502

Noter[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Keiser Mings sønn Xiao Baoyin, som da var en Nord-Wei-general, gjorde opprør mot Det nordlige Wei og gjorde krav på keisertittelen 527-528, men han er ikke oppført fordi hans krav på keisertittelen var midlertidig, lenge etter keiser Hes regjeringstid, og dessuten omfattet det ikke noen områder som tidligere hadde tilhørt Det sørlige Qi.