Det internasjonale utviklingsfondet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Det internasjonale utviklingsfondet (IDA) (engelsk: International Development Association, fransk: Association internationale de développement) er en internasjonal finansinstitusjon som tilbyr lån på gunstige vilkår og tilskudd til verdens fattigste utviklingsland. IDA er en del av Verdensbankgruppen og har sitt hovedkontor i Washington D.C. i USA. IDA ble etablert i 1960 som et supplement til Den internasjonale bank for gjenoppbygging og utvikling for å kunne gi lån til utviklingsland med lavest bruttonasjonalinntekt, dårlig kredittverdighet eller lav inntekt per innbygger. IDA utgjør sammen med Den internasjonale bank for gjenoppbygging og utvikling det som omtales som Verdensbanken, og de har felles ledelse og bemanning.