Det harmoniske Selskab

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Harmonien eller Det harmoniske Selskab (1778–1830) var et av de mange musikalske selskaper som ble opprettet i København i slutten av 1700-tallet for å tilgodese et behov for musikalske aktiviteter hos et fremvoksende borgerskap i byen. Det fremtrådte som en av tidens mange klubber med lesesal og bevertning hvor det kunne avholdes ball, aftenselskap, maskerader og lignende. Man ville forene humanitære formål med de kunstneriske og selskapelige.[1]

Det harmoniske Selskab ble stiftet 19. juni 1778 med meget få medlemmer og egentlig for å skaffe en venn, en «brødløs mand»[2] et utkomme ved å opprette et «selskab for musikøvelser» med tilhørende «læsesamling» hvor han skulle stå for bevertningen.

Man skiftet lokaler mange ganger. I flere år holdt selskapet til i vinhandler Colstrups eiendom i Vingaardsstræde. Fra 1784 ga man adgang for damer. Disse forbedrede forhold gjorde at "… dets Koncerter i Vinteren 1784-1785 efter alle ægte Kjenderes Dom bleve de første i Staden".[3]

Mange av tidens musikalske personligheter var knyttet til selskapet, blant annet Peter Mandrup Lem, Hans Hinrich Zielche og Johan Ernst Hartmann som var blant de første som fikk til et forøket liv i konsertvesenet.[4] F.L.Æ. Kunzen kom til i 1785 men forlot landet igjen inntil 1795 – på grunn av den såkalte Holgerfejden – etter råd fra J.A.P. Schulz. Schulz introduserte den unge Weyse som klaverspiller og han avanserte til å bli en av klubbkonsertenes mest lysende stjerner.[5]

Schulz og Kunzen var begge i lang tid medlemmer av styret og interesserte seg for konsertvesenet. De fikk en lang rekke av sine verk oppført og noen var komponert spesielt til klubben: Schulz' oratorium Maris og Johannes og Christi død og Kunzens Skabningens halleluja. Det ble også oppført kantater av Søren Wedel og Peter Grønland.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Schiørring s. 66
  2. ^ Ravn. s 119
  3. ^ Ravn s. 122.
  4. ^ Ravn s. 122
  5. ^ Ravn s. 125

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • V.C. Ravn: "Koncerter og musikalske Selskaber i ældre Tid." s. 119ff i V.C. Ravn og Angul Hammerich: Festskrift i Anledning af Musikforeningens Halvhundredaarsdag. Udgivet af Musikforeningen 1886
  • Nils Schiørring: Musikkens historie i Danmark, bd. II, s. 66ff, s. 80f
  • Gamle Selskabssange og Klubviser, 1951. Introduktion ved Jens Sølvsten
  • Karl Clausen Dansk Folkesang gennem 150 år 1958, s. 52-69