Den snaksomme Bergenser

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Den snaksomme Bergenser var et tidsskrift som ble utgitt i Bergen i årene 1794-1797, de to siste årene under navnet Bergenseren. Utgiveren var Bernt Børretzen, født 1762 i Nordfjord. Tidsskriftet ble utgitt ukentlig og var ment å være underholdning, men flere av artiklene var også politiske, med kritikk av de lokale forholdene i Bergen. Ett fullstendig eksemplar av tidsskriftet er bevart hos Universitetet i Bergen, og noen ufullstendige hos Bergen offentlige bibliotek og hos Universitetsbiblioteket i Oslo.

Tidsskrifter i en eneveldig stat[rediger | rediger kilde]

1700-tallet var Danmark-Norge en eneveldig stat. Det var ikke ytringsfrihet eller trykkefrihet, og man risikerte dødsstraff for majestetsfornærmelse. Alle tidsskrift, aviser, bøker etc som ble utgitt, måtte først gjennom sensur. Skrifter av uønsket politisk eller moralsk karakter kunne stoppes. Fra 1790 var det opp til domstolene å straffe utgivere av ulovlige ytringer.[1] Den snaksomme Bergenser var derfor ingen kritiker av maktforhold på nasjonalt nivå, men lokale embetsmenn og lokalpolitikk ble ofte kommentert og kritisert. Dette var også i opplysningstiden i Europa, og tanker om ytringsfrihet ble stadig mer vanlige, også i Norge.

Smørpriser[rediger | rediger kilde]

Børretzen, som selv kom fra fattige kår, var opptatt av de sosiale forholdene i byen. Han engasjerte seg i saker som lærernes lave lønninger, dyre advokater og høye smørpriser. Børretzen mente smør var nærmest livsviktig, og skrev blant annet at «den uhørte Smør priis i vor Bye, hvorover saa mange Familier engsteligen sukke.»[2] Den stadige klaging på smørprisene fikk andre byborgere til å ytre seg offentlig: Om ikke dette evinnelige smørmaset tok slutt, ville Børretsen bli en «Menneskeskræk» i byen, mente en innsender.[3]

Stilt for retten[rediger | rediger kilde]

Børrestzen kritiserte også generalveimester Christoffer Hammer for å ha rasert bøndenes åkre under veibygging. Dette ble for mye for de lokale makthaverne, og Børretzen ble stilt for retten. Det ble en lang rettsprosess som endte med at Børretzen måtte gå med på et dyrt forlik med generalveimesteren og betale en bot for injurier. Dette ble slutten på Den snaksomme Bergenser, men tidsskriftet var likevel et viktig bidrag til den offentlige debatten i Norge på slutten av 1700-tallet.[3]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Norgeshistorie.no, Odd Arvid Storsveen: «Ytringsfrihet med begrensninger». Hentet 9. des. 2016.
  2. ^ Finn Skauge, Universitetsbiblioteket i Bergen: Den snaksomme Bergenser, besøkt 9.12.16
  3. ^ a b Norgeshistorie.no, Mona Ringvej: «Politisk ytringsfrihet på 1700-tallet: Den snaksomme Bergenser». Hentet 9. des. 2016.

Kilder[rediger | rediger kilde]