Den nordatlantiske strømmen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Den nordatlantiske strømmen (rød) og Den norske atlanterhavsstrømmen (oransje)
Golfstrømmen (fiolett)
Indeks over utviklingen av den atlantiske sirkulasjonen fra år 900 utarbeidet ved hjelp av anomalier i temperaturen på havoverflata i det området der havstrømmen synker.[1]

Den nordatlantiske strømmen er den kraftige greina av Golfstrømmen som transporterer varmt overflatevann nordøstover til områdene mellom Grønland og Norge.

Der Golfstrømmen møter den kalde Labradorstrømmen utenfor kysten av Newfoundland deles strømmen i flere greiner, hvorav den nordatlantiske strømmen transporterer vann nordøstover. Av de rundt 60 Sv som Golfstrømmen transporterer, sendes om lag 8 Sv med den nordatlantiske strømmen.[2]

På nordlige breddegrader synker det tunge og saltrike vannet til bunns. Fenomenet, som kalles Grønlandspumpa, er en drivende kraft i det globale termohaline kretsløpet.

Flere klimaforskere har bekymret seg over at den globale oppvarmingen kan føre til at mekanismen som får det kalde, saltholdige vannet til å synke skal komme ut av likevekt i løpet av de neste 20-100 år,[3] og nesten alle klimamodeller som FNs klimapanel legger til grunn tar utgangspunkt i at den termohaline sirkulasjonen vil svekkes i Nordatlanten når temperaturen stiger. Dette synet utfordres av andre, eksempelvis en gruppe forskere fra Danmark, Færøyene, Norge og Tyskland, som i tidsskriftet Nature har lagt fram funn som indikerer at de kalde dyphavsstrømmene som fører vann sørover fra Norskehavet har vært stabile siden 1948.[2]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Stefan Rahmstorf, Jason E. Box, Georg Feulner, Michael E. Mann, Alexander Robinson, Scott Rutherford og Erik J. Schaffernicht (2015). Exceptional twentieth-century slowdown in Atlantic Ocean overturning circulation. 
  2. ^ a b Kristin S. Grønli: Golfstrømmen usvækket i Norden, videnskab.dk, 6. oktober 2008
  3. ^ Kirsten Zickfeld u. a. (2007). Expert judgements on the response of the Atlantic meridional overturning circulation to climate change. 

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Martha W. Buckley und John Marshall (2016). Observations, inferences, and mechanisms of the Atlantic Meridional Overturning Circulation: A review.