Den korte og den lange skalaen for store tall

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hvilke land som bruker kort og lang skala for store tall

██ Den lange skalaen (billion har 12 nuller)

██ Den korte skalaen (billion har 9 nuller)

██ Den korte skalaen (og milliard)

██ Begge

██ Annet system

██ (uvisst)

Den korte og den lange skalaen for store tall er to begreper på skalaer med høye tall. Den første kjente bruken av disse begrepene var ved den franske matematikeren Geneviève Guitel i 1975.[1] Mange land, deriblant de fleste europeiske land, bruker den lange skalaen, mens for eksempel de engelsktalende land, bruker den korte skalaen. I alle slike land oversettes navnene til det lokale språket, mens noen språk, spesielt i Øst-Asia, har skalaer som er forskjellig fra begge skalaene.

I den lange skalaen er hvert nye tall over én million 1 000 000 ganger den forrige: billion betyr én million millioner (1012, eller (106)2), trillion betyr én million billioner (1018, eller (106)3), og så videre.
I den korte skalaen er hvert nye tall over én million 1 000 ganger den forrige: billion betyr ett tusen millioner (109), trillion betyr ett tusen billioner (1012), og så videre.

For tall som er mindre enn én milliard (< 109), er de to skalaene identiske. For én milliard og mer, er de ulike ved å benytte forskjellige verdier. Disse «falske språklige vennene» kan skape forvirring.

Sammenlikning[rediger | rediger kilde]

Den samme tallverdien har to forskjellige navn ut ifra hvilket tallskala vi bruker. Tilsvarende kan det samme navnet ha to forskjellige verdier, ut ifra hvilken skala som brukes.

Begge skalaene er på sitt vis logiske – der den korte skalaen er basert på potensen av tusen, er den lange skalaen basert på potensen av en million. I begge skalaene betyr forstavelsen bi- 2, tri- betyr 3 og så videre, men disse indikerer kun egentlig potens (av 1 000 000) i den lange skalaen. I den korte skalaen refererer de til en potens (av 1 000) som er én mer enn forstavelsen tilsier.

Forholdet fra verdiene til navnene i hver av dem kan bli beskrevet slik:

Vitenskapelig notasjon Tallverdi Den korte skalaen Den lange skalaen
Navn Logikk Navn Logikk
 10 0   én  én 1 000 0000.0
 10 3  1 000   tusen 1 0000+1  tusen 1 000 0000.5
 10 6  1 000 000   million 1 0001+1  million 1 000 0001.0
 10 9  1 000 000 000   billion 1 0002+1  milliard 1 000 0001.5
 1012  1 000 000 000 000   trillion 1 0003+1  billion 1 000 0002.0
 1015  1 000 000 000 000 000   kvadrillion 1 0004+1  billiard 1 000 0002.5
 1018  1 000 000 000 000 000 000   kvintillion 1 0005+1  trillion 1 000 0003.0
 1021  1 000 000 000 000 000 000 000   sekstillion 1 0006+1  trilliard 1 000 0003.5

Forholdet fra navnene til verdiene i hver av dem kan bli beskrevet slik:

Navn Den korte skalaen Den lange skalaen
Vitenskapelig notasjon Logikk Vitenskapelig notasjon Logikk
Million 106  1 0001+1 106 1 000 0001
Billion 109  1 0002+1 1012 1 000 0002
Trillion 1012  1 0003+1 1018 1 000 0003
For å komme fra en verdi til neste, multipliserer man med tusen For å komme fra en verdi til neste, multipliserer du med én million.

Historie[rediger | rediger kilde]

Siden det finnes ulike skalaer, må en være på vakt under sammenlikning av høye tall i ulike språk eller land, eller tolkning av gamle skrifter i land hvor den dominerende skalaen har endret seg over tid. For eksempel kan historiske britisk-engelske, franske og italienske tekster stå i enten den korte eller den lange skalaen, avhengig av hvor gamle det er, siden alle de tre landene har brukt begge systemene gjennom ulike tider. I dag bruker Storbritannia offisielt den korte skalaen, mens både Frankrike og Italia bruker den lange.

Før 1974 brukte britisk engelsk ordet billion, etter 1961 fransk ord billion, etter 1994 italiensk ord bilione, tysk Billion, nederlandsk biljoen, svensk biljon, finsk biljoona, dansk billion, spansk billón og europeisk portugisisk bilião (hvor brasiliansk portugisisk kan staves annerledes) betyr alle 1012, i den lange skalaen. Derfor oversettes hver av disse til norsk billion (1012 i den lange skalaen).
På den andre siden brukte britisk engelsk etter 1974 ordet billion, amerikansk engelsk billion, før 1961 fransk billion, før-1994 italienske bilione, brasiliansk portugisisk bilhão og den walisiske biliwn betyr alle 109 i den korte skalaen. Hver av disse oversettes til norsk «milliard» (109 i den lange skalaen) og ikke «billion» (1012 i den lange skalaen).

Uttrykkene «billion» og «milliard» betydde begge opprinnelig 1012 da de ble introdusert.

Land som bruker den lange tallskalaen har satt «milliard» til verdien 109, som førte til at «billion» forble på sin opprinnelige verdi 1012 og så videre for høye tall. De nye uttrykkene billiard, trilliard osv. ble introdusert.
Noen land som bruker den lange skalaen har redefinert «milliard» til 109, med «billion» redefinert til 1012 og så videre for høye tall.
Mange land som bruker den korte tallskalaen, har sløyfet «milliard» og fortsatt med «billion» med sin nye verdi 109, igjen med lavere verdi for «trillion» og så videre for høye tall.

Tidslinje[rediger | rediger kilde]

Dato Hendelse
1200-tallet Ordet «million» var brukt før 1300-tallet, hvor Maximos Planoudes (ca. 1260-1330) var en av de første kjente brukere.[2]
1475 Den franske matematikkeren Jehan Adam fant på ordene bymillion og trimillion, som betydde 1012 og 1018.[3]

...item noctes que le premier greton dembas vault ung, le second vault [...her er visst noen ord utelatt...] cent, le quart vult mille, le Ve vault dix M, le VIe vault cent M, le VIIe vault Milion, Le VIIIe vault dix Million, Le IXe vault cent Millions, Le Xe vault Mill Millions, Le XIe vault dix mill Millions, Le XIIe vault Cent mil Millions, Le XIIIe vault bymillion, Le XIIIIe vault dix bymillions, Le XVe vault mil bymillions, Le XVIe vault mil bymillions, Le XVIIe vault dix Mil bymillions, Le XVIIIe vault cent mil bymillions, Le XIXe vault trimillion, Le XXe vault dix trimillions...

Jehan Adam

Oversettelse:«Legg også merke til at den første telleren nedenfra står for én, den andre står for [...] hundre, den fjerde står for tusen, den femte står for ti tusen, den sjette står for ett hundre tusen, den syvende står for en million, den åttende står for ti millioner, den niende står for ett hundre millioner, den tiende står for ett tusen millioner, den ellevte står for ti tusen millioner, den tolvte står for ett hundre tusen millioner, den trettende står for billion, den fjortende står for ti billioner, den femtende står for hundre [mil i originalen er en åpenbar feil] billioner, den sekstende står for tusen billioner, den syttende står for ti tusen billioner, den attende står for hundre tusen billioner, den nittende står for trimillion, den tjuende står for ti trimillioner...»

1484
Extract from Chuquet's manuscript
Extract from Chuquet's manuscript
Den franske matematikeren Nicolas Chuqet, brukte i sin artikkel Triparty en la science des nombres[4][5]ordene byllion, tryllion, quadrillion, quyllion, siclion, septyllion, ottyllion og nonyllion til å representere 1012, 1018 osv. Chuquets arbeid ble ikke utgitt før på 1870-tallet, men mesteparten ble kopiert uten navngivelse ved Estienne de La Roche og utgitt i hans bok fra år 1520, L'arismetique.[3]

... Item lon doit savoir que ung million vault mille milliers de unitez, et ung byllion vault mille milliers de millions, et [ung] tryllion vault mille milliers de byllions, et ung quadrillion vault mille milliers de tryllions et ainsi des aultres : Et de ce en est pose ung exemple nombre divise et punctoye ainsi que devant est dit, tout lequel nombre monte 745324 tryllions 804300 byllions 700023 millions 654321. Exemple: 745324'8043000'700023'654321 ...

Nicolas Chuqet
[4]

Oversettelse: «...Saken er at en skal vite at en million er verdt tusen tusen enheter, og en byllion er verdt en tusen tusen millioner, og en tryllion er verdt tusen tusen byllioner, og en quadrillion er verdt tusen tusen tryllioner, og så videre. Et eksempel følger, et tall delt opp og understreket som nevnt tidligere, det hele tallet kan være 745324 tryllioner 804300 byllioner 700023 millioner 654321. Eksempel: 745324'804300'700023'654321 [Den siste 0-en i 8043000 er en åpenbar feil] ...»

1549 Jacques Pelletier du Mans brukte uttrykket milliard («milliart») for Million de Millions, dvs. 1012. Han la til betydningen av tidligere bruk ved den franske lærde Guillaume Budé (1467–1540).[3]
1600-tallet De tradisjonelle sekssifrede grupperingene ble splittet opp i tresifrede grupper. I Frankrike og Italia begynte noen forskere å bruke «billion» som 109, «trillion» som 1012 osv. Dette ga opphav til den senere lange skalaen. De fleste forskere sa enten tusen million eller endret betydningen av Pelletier-begrepet, milliard, fra million million til tusen million.[2] «Milliards» betydning her har noen ganger blitt brukt i England,[6] men var allment brukt i resten Europa for å beholde Chuquets opprinnelige langskala-billion.
1676 Den første utgitte bruk av «milliard» som 109 fant sted i Nederland[2]
Tidlig på 1700-tallet Betydningen av «billion» i den korte skalaen ble bragt ut til de britiske amerikanske koloniene.
1729 Den første amerikanske opptreden av den korte skalaens verdi for en million som 109 ble utgitt i boka Greenwook, skrevet anonymt av professor Isaac Greenwood ved Harvard College.[2]
Tidlig på 1800-tallet Frankrike skiftet allment til den korte skalaen, og ble fulgt av USA, hvilket startet opplæring i skolen. Mange franske leksikon fra 1800-tallet utelot enten den lange skalaen eller kalte det «et nå foreldet system».
1926 H. W. Fowlers A Dictionary of Modern English Usage la merke til:

Det bør huskes at [«billion»] ikke betyr det samme på amerikansk (som følger det franske) som det gjør på britisk. For oss betyr det en million i annen, dvs. en million million (1 000 000 000 000), for amerikanere betyr det tusen ganger seg selv to ganger, eller tusen millioner (1 000 000 000), det vi kaller en milliard. Siden billion for oss er ubrukelig unntatt for astronomer, er det noe vi ikke kan bekrefte.

H. W. Fowler
1948 Den niende General Conference on Weights and Measures foreslo den allmenne bruk av den lange skalaen, han ba kortskala-land om å gå over eller tilbake til den lange skalaen. Forslaget ble vurdert, men ikke vedtatt.
1960 Den nittende General Conference on Weights and Measures vedtok SI-systemet, med dets eget sett med tall-prefikser. SI er på grunn av det uavhengig av skalaene som er i bruk. SI merker også språk-uavhengigheten av navn på noen høye talls navn og råder til flertydig uttrykk som billion, trillion osv.[7]
1961 Den franske regjeringen bekreftet den lange skalaen som deres offisielle skala i Journal Officiel (den offisielle franske regjeringsindikator).[8]
1974 Den britiske statsministeren Harold Wilson forklarte i et skrevet svar til the House of Commons at Storbritannias regjeringsstatistikker fra da av skulle bruke den korte skalaen. Hansard rapporterte det den 20. desember 1974:

Mr. Maxwell-Hyslop spurte statsministeren om han gjøre det til administrasjonens standard at når Ministers bruker ordet «billion» i noen offisielle taler, tekster eller svar til spørsmål fra regjeringen, at de vil, for å slippe misforståelser, bare bruke den britiske betydningen av 1 million million og ikke i betydningen som er brukt i Amerikas forente stater, som systemet hvor «billion» betyr 1 000 million.

Hansard

Nei. Ordet «billion» er nå brukt internasjonalt som 1 000 million, og det ville forvirrende hvis britiske ministere skulle bruke det med noen annen betydning. Jeg ser at det ennå kunne bli tolket som 1 million million i dette landet, og jeg skal spørre mine kolleger for å forsikre meg om dette, hvis de bruker det, skulle det ikke være noen argumenter til den betydningen.

Statsminister Harold Wilson
[9][10]

I siste kvartal av 1900-tallet valgte de fleste engelsk-talende land som Irland, Australia, New Zealand, Sør-Afrika, Zimbabwe osv. å enten følge denne trenden eller å bare bytte til den korte skalaen. Derimot vedvarer noe bruk av den lange skalaen i de fleste av disse landene. Den korte skalaens offisielle status er ukjent.

1975 Den franske Geneviève Guitel introduserte de nye uttrykkene kort skala og lang skala til å representere de to tallsystemene.[1]
1994 Den italienske regjeringen bekreftet den lange skalaen som deres offisielle system.[11]

Bruk i dag[rediger | rediger kilde]

Den korte skalaen[rediger | rediger kilde]

Engelsktalende land og regioner[rediger | rediger kilde]

106 = en million, 109 = en billion, 1012 = en trillion
Australias flagg Australia
Filippinenes flagg Filippinene (engelsktalende del): Noen ord fra den korte skalaen har blitt overført til filipino.
Hongkongs flagg Hongkong (engelsk-talende del)
Irlands flagg Irland
Malaysias flagg Malaysia (flerspråklig)
New Zealands flagg New Zealand
Singapores flagg Singapore (engelsktalende del)
Storbritannias flagg Storbritannia (se Wales under)
USAs flagg USA
Zimbabwes flagg Zimbabwe (engelsktalende del)

Andre kortskala-språk og -land[rediger | rediger kilde]

106 = en million, 109 = en milliard/billion, 1012 = en trillion osv.

Andre land bruker litt annerledes ord for 109 og 1012. De er nevnt i parentes.

Albanias flagg Albania (miliard, trilion)
Brasils flagg Brasil (bilhão, trilhão)
Burmas flagg Burma (מיליארד millyard, טריליון trillyon)
Bulgarias flagg Bulgaria (милиард miliard, трилион trilion)
Estlands flagg Estland (miljard, triljon)
Indonesias flagg Indonesia (miliar, triliun)
Irans flagg Iran (میلیارد milyard)
Israels flagg Israel (מיליארד millyard, טריליון trillyon)
Latvias flagg Latvia (miljards, triljons)
Litauens flagg Litauen (milijardas, trilijonas)
Romanias flagg Romania (milion, miliard, triliard kan brukes som 1015)
Russlands flagg Russland (миллиард milliard, триллион trillion)
Tyrkias flagg Tyrkia (milyar, trilyon)
Ukrainas flagg Ukraina (мільярд milliard, трильйон trillion)
Wales’ flagg Wales (biliwn, triliwn)

Den korte skalaen, men med annet system[rediger | rediger kilde]

Hellas’ flagg Hellas (εκατομμύριο ekatommyrio «hundre myriader» (eller «hundre ti tusen», dvs. én million, 106) = 106; δισεκατομμύριο disekatommyrio «bi+hundred-myriad» = 109; τρισεκατομμύριο trisekatommyrio «tri+hundred-myriad» = 1012; τετράκις εκατομμύριο tetrakis ekatommyrio «quadri+hundred-myriad» = 1015, og så videre.)[12]

Den lange skalaen[rediger | rediger kilde]

106 = en million, 109 = en milliard/tusen million, 1012 = en billion, 1015 = en billiard/tusen billion, 1018 = en trillion osv.

Den tradisjonelle lange skala er brukt av de fleste kontinental-europeiske land og land hvor språket stammer derfra (med viktige unntak som Hellas, Romania, Bulgaria og Brasil).

Andorras flagg Andorra (katalansk, miliard eller mil milions, bilió)
Argentinas flagg Argentina (spansk: mil millones, billón)
Belgias flagg Belgia (fransk: milliard, billion; nederlandsk: miljard, biljoen; tysk: Milliarde, Billion)
Bosnia-Hercegovinas flagg Bosnia-Hercegovina (bosnisk og kroatisk: milijarda, bilion; serbisk: милијарда milijarda, Билион bilion)
Chiles flagg Chile (spansk: mil millones, billón)
Colombias flagg Colombia (spansk: mil millones, billón)
Costa Ricas flagg Costa Rica (spansk: mil millones, billón)
Danmarks flagg Danmark (milliard, billion)
Den dominikanske republikks flagg Den dominikanske republikk (spansk: mil milliones, billón)
Ecuadors flagg Ecuador (spansk: mil millones, billón)
El Salvadors flagg El Salvador (spansk: mil millones, billón)
Finlands flagg Finland (finsk: miljardi, bijoona; Svensk: miljard, biljon)
Frankrikes flagg Frankrike (milliard, billion)
Guatemalas flagg (spansk: mil millones, billón)
Honduras’ flagg (Spansk: mil millones, billón)
Islands flagg Island (milljarður, billjón)
Italias flagg Italia (milliardo, bilione)[11]
Kroatias flagg Kroatia (milijarda, bilijun)
Liechtensteins flagg Liechtenstein (tysk: Milliarde, Billion)
Luxembourgs flagg Luxembourg (luxembourgsk: miliard, billioun; fransk: milliard, billion; tysk: Milliarde, Billion)
Mexicos flagg Mexico (spansk: mil millones, billón)
Monacos flagg Monaco (fransk: milliard, billion)
Nederlands flagg Nederland (miljard, biljoen)
Norges flagg Norge (milliard, billion)
Paraguays flagg Paraguay (spansk: mil millones, billón)
Perus flagg Peru (spansk: mil millones, billón)
Polens flagg Polen (miliard, bilion)
Portugals flagg Portugal (mil milhões eller milhar de milhões, bilião)
Serbias flagg Serbia (милијарда milijarda, Билион bilion)
Slovakias flagg Slovakia (miliarda, bilión)
Slovenias flagg Slovenia (miliarda, bilijon)
Spanias flagg Spania (milliardo eller mil millnes, billón)
Sveriges flagg Sverige (miljard, biljon)
Sveits’ flagg Sveits (fransk: milliard, billion; tysk: Milliarde, Billion; italiensk: miliardo, bilione)
Tsjekkias flagg Tsjekkia (miliarda, bilion)
Tysklands flagg Tyskland (Milliarde, Billion)
Ungarns flagg Ungarn (milliárd, billió eller ezer milliárd)
Uruguays flagg Uruguay (spansk: mil millones, billón)
Venezuelas flagg Venezuela (spansk: mil millones, billón)
Østerrikes flagg Østerrike (tysk: Milliarde, Billion)

Både den korte og den lange skalaen[rediger | rediger kilde]

Noen land bruker den korte eller den lange skalaen avhengig av hvilken språk som brukes.

106 = en million, 109 = ENTEN en billion (kort skala) ELLER en milliard / tusen millioner (lang skala), 1012 = ENTEN en trillion (kort skala) ELLER billion (lang skala) osv.
Land Den korte skalaen Den lange skalaen
Canadas flagg Canada[13] Engelsk (billion = 109, trillion = 1012) Fransk (milliard = 109, billion = 1012).
Puerto Ricos flagg Puerto Rico økonomisk og teknisk (billón = 109, trillón = 1012) Latinamerikansk eksport-utgivelser (millardo eller mil millones = 109, billón = 1012)
Sør-Afrikas flagg Sør-Afrika[14] Engelsk (billion = 109, trillion = 1012) Afrikaans (miljard = 109, biljoen = 1012)

Verken den korte eller den lange skalaen[rediger | rediger kilde]

Følgende land bruker deres egne systemer og bruker verken den korte eller den lange skalaen:

Land Hovedsystem Kommentar
Bangladeshs flagg Bangladesh Indias flagg India Nepals flagg Nepal Pakistans flagg Pakistan Det indiske tallsystemet  For hverdagsbruk, men den lange og den korte skalaen kan være i bruk, se under.
Folkerepublikken Kinas flagg Folkerepublikken Kina
Japans flagg Japan
Pakistans flagg Pakistan Nord-Koreas flagg Nord-Korea Sør-Koreas flagg Sør-Korea
Det kinesiske tallsystem,
Det japanske tallsystem,
Det koreanske tallsystem 
Bruker alle et myriad-system for de høye tallene, spesielt ord og symboler opptil 1088.

Merknader på dagens bruk[rediger | rediger kilde]

Engelsk[rediger | rediger kilde]

Storbritannia[rediger | rediger kilde]

«Billion» har betydd 109 i de fleste utgitte skrifter i offentlig sektor i mange år nå. Den britiske regjeringen, BBC og de fleste andre kringkastere eller massemedier, har brukt den korte skalaen i alle kontekster siden midten av 1970-tallet.

USA[rediger | rediger kilde]

I USA har den korte skalaen blitt brukt i skolen siden tidlig 1800-tallet. Den brukes derfor alltid.

Australia[rediger | rediger kilde]

I Australia bruker både utdanning, media utad og litteratur den korte skalaen på linje med andre engelsk-talende land. Dagens anbefaling fra the Australian Government Department of Finance and Deregulation (allment kjent som AusInfo) og den offisielle definisjonen, er den korte skalaen. Så sent som i 1999 så ikke det samme departementet på denne skalaen som en standard, men bare brukt noen ganger. Noen skrifter bruker uttrykket tusen million til 109 når to mengder blir sammenliknet ved å bruke en felles enhet for en million.

Canada[rediger | rediger kilde]

I Canada brukes nå begge skalaene. Engelsk-talende regioner bruker kun den korte skalaen, mens fransk-talende regioner bruker den lange.

Sør-Afrika[rediger | rediger kilde]

Sør-Afrika bruker både den lange skalaen (i afrikaansk og noen ganger på engelsk) og den korte (på engelsk). I motsetning til Storbritannias skift i 1974, tok skriftet fra den lange til den korte skalaen tid. I 2011 bruker de fleste utgivelser på engelsk den korte skalaen. Noen afrikaanske utgivelser prøvde en kort stund å bruke det «amerikanske systemet», men det har ført til kommentarer i papirene og har blitt misforstått av «Taalkommissie» (The Afrikaans Language Commission of the South African Academy of Science and Art)[14] og har dermed i de fleste opptredener blitt forlatt.

India, Pakistan og Bangladesh[rediger | rediger kilde]

Utenfor det økonomiske media kommer bruken av «billion» av bangladeshiske-, indiske- og pakistansk-engelske talere mye an på deres utdanning. Noen fortsetter å bruke den tradisjonelle britiske lange skala. I hverdagslivet bruker bangladeshere, indere og pakistanere stort sett deres eget felles tallsystem, felles omtalt som det indiske tallsystemet – for eksempel bruker bangladeshiske-, pakistanske- og indisk-engelsk vanligvis ordene lakh til 100 000 , crore til 10 000 000 (dvs. 100 lakher) arab til milliard (dvs. 100 crorer, lakh lakher).[15]

Indonesia[rediger | rediger kilde]

Høye tall er vanlig i Indonesia, delvis fordi dets valuta (rupiah) er uttrykkes vanligvis i høye tall (den laveste vanlige verdi er Rp100 med Rp1000 sett på som standardenheten.) Uttrykket juta, tilsvarende en million (106), er vanlig i dagliglivet. Indonesia bruker offisielt ordet miliar (avledet fra nederlandske Miljard – lang skala) til tallet 109 uten unntak. 1012 og høyere, følger Indonesia den korte skalaen, selv om 1012 heter triliun. Uttrykket seribu milar (tusen milliarder), eller noe sjeldnere sejuta juta (en million millioner), blir også brukt for 1012 mye sjeldnere. Uttrykk over triliun brukes ikke så ofte av indonesiere.

Italiensk[rediger | rediger kilde]

Italia – med Frankrike – var ett av Europas to land som delvis hadde gått over til den korte skalaen på 1800-tallet, men vendte tilbake til den opprinnelige lange skala på 1900-tallet.

italiensk betyr ordet bilione offisielt 1012. I dagligtalen kan bilione bety både 109 og 1012, trilione både 1012 og (sjeldnere) 1018 og så videre.[16][17] Derfor blir de sjelden brukt, for å unngå flertydighet. Former som miliardo for 109, mille miliardi (tusen milliarder) for 1012, un milione di miliardi for 1015, un milione di miliardi for 1015, un miliardo di miliardi for 1018, mille miliardi di miliardi for 1021 er vanligere.[11]

Spansk[rediger | rediger kilde]

Millardo (milliard) blir noen ganger brukt i spansk-talende land for 109, men mil millones (tusen millioner) blir oftere brukt. Ordet billón blir noen ganger feilaktig brukt som i den korte skalaen i landene som har mer innflytelse fra USA, men dette blir sett på som uakseptabelt.[18]

Esperanto[rediger | rediger kilde]

Esperanto-ordene biliono, triliono osv. var tidligere flertydig, og både den lange og den korte skalaen ble presentert i ordbøker. Datidens versjon av hoved-esperanto-ordboka PIV, anbefaler den korte skalaen, og bruker grammatikken PMEG.[19] Flertydighet kan bli unngått ved å bruke den uoffisielle, men allment anerkjente endelsen -iliono, som tilsvarer den lange skalaen, dvs. det er vedlagt til et tall som indikerer potensen av en million, f.eks. duiliono (hvor du betyr to) = biliono = 1012, triiliono = triliono = 1018 osv. etterfulgt av 1×106X. Miliardo er et entydig uttrykk for 109, og allment endelsen -iliardo for skalaene 1×10(6X+3), triilardo = 1021 og så videre.

Tilstedeværelse på de fleste kontinenter[rediger | rediger kilde]

Både den korte og den lange skalaen er representert på de fleste kontinenter, og bruken kommer an på språket som brukes. Eksempler:

Kontinent Den korte skalaen Den lange skalaen
Afrika Sørafrikansk engelsk Afrikaans
Nord-Amerika Amerikansk engelsk, Canadisk engelsk Amerikansk spansk, Canadisk fransk
Sør-Amerika Brasiliansk portugisisk Amerikansk spansk
Europa Britisk engelsk, Hiberno-engelsk, skotsk engelsk, walisisk engelsk, walisisk, bulgarsk, estisk, gresk, latvisk, litauisk, rumensk, tyrkisk, ukrainsk Dansk, nederlandsk, finsk, fransk, tysk, islandsk, italiensk, norsk, polsk, portugisisk, spansk, svensk og de fleste andre språk på det kontinentale Europa

Alternative tilnærminger[rediger | rediger kilde]

Entydige måter å identifisere høye tall er:

 • Den enkleste måten for moderate høye tall i skriftlig kommunikasjon er rett og slett å skrive hele tallet – dvs. 1 000 000 000 000 i stedet for å si en trillion (kort skala) eller en billion (den lange skalaen).
 • Kombinasjoner mellom det entydige ordet «million», for eksempel: 109 = «tusen million»; 1012 = «en million million». Dette blir heller besværlig for tall over 1012.
 • Kombinasjoner mellom tall med mer enn tre sifre med million, som 15 300.
 • Vitenskapelig notasjon (også kjent som potens-form, for eksempel 1x109, 1x1010, 1x1011, 1x1012 osv.), teknisk notasjon (for eksempel 1x109, 10x109, 1x1012 osv.), eller data-programmeringsnotasjon (1e9, 1e10, 1e11, 1e12 osv.). Dette er den mest brukte framgangsmåten for forskere og matematikere, og de er begge entydige og praktiske.
 • SI-prefikser, for eksempel giga for 109 og tera for 1012. SI-systemet er uavhengig av hvilken skala som brukes. Bruk sammen med ikke-SI-enheter (f.eks. «gigakroner», «terakopper») er uvanlige.

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ a b Guitel, Geneviève (1975). Histoire comparée des numérations écrites (fransk). Paris: Flammarion. s. 51-52, 566-574. 
 2. ^ a b c d David Eugene Smith (1925, gjenutgitt 1953). History of Mathematics (1925, republished 1953) (engelsk) (2 utg.). s. 84-86. Besøkt 10. juli 2011.  Sjekk datoverdier i |dato= (hjelp)
 3. ^ a b c «Names of big numbers» (engelsk). Sizes, Inc. 2004. Besøkt 10. juli 2011. 
 4. ^ a b Chuquet, Nicolas (skrevet 1484, utgitt 1880). Triparty en la science des nombres (ISSN 9012-9458) (fransk). Aristide Marre, Bologna (Italy), 1880.  Sjekk datoverdier i |dato= (hjelp);
     Idem. «Nicolas Chuquet's manuscript» (fransk). Published by www.miakinen.net. Besøkt 10. juli 2011. 
 5. ^ Idem. «Nicolas Chuquet's chapter» (fransk). Transcription by Michael Florencetime. Besøkt 10. juli 2011. 
 6. ^ Fowler, H. W. (1926). A Dictionary of Modern English Usage. Storbritannia: Oxford University Press. 
 7. ^ «Symbol- og navnskrivning og forklaring av verdiene of mengder – 5.3.7 andivelse-verdier av dimensjonsløse mengder eller mengder av dimensjon én». SI Brochure (8th edition). BIPM. Besøkt 10. juli 2011. 
 8. ^ «Décret 61-501 – page 4587, i.e. page 14 of 15 in this reference pdf and note 3 and erratum on page 7572, the last page of the pdf» (PDF). Journal Officiel. French Government. skrevet 1961-05-03 utgitt 1961-05-20 oppusset 1961-08-11. Arkivert fra originalen (PDF) 9. juli 2011. Besøkt 10. juli 2011.  Sjekk datoverdier i |dato= (hjelp)
 9. ^ «"BILLION" (DEFINITION) – HC Deb 20 December 1974 vol 883 cc711-2W». Hansard Written Answers. Hansard. 20. desember 1974. Besøkt 2. april 2009. 
 10. ^ Rowlett, Russ (1. november 2001). «Names of large numbers» (engelsk). University of North Carolina. Arkivert fra originalen 9. mai 2015. Besøkt 11. juli 2011.  Og så gjenstår en referanse til Harold Wilsons vedtak fra 1974. Ellers er denne artikkelen et uvedtatt forslag til nye navn i kortskala-systemet: «gillion», cf. giga tar over for "billion", og så fortsetter det greske systemet. Når en skriver 26 år etter Guitel, bruker Rowletts forslag det tvetidige begrepet amerikansk og eupopeisk i stedet for den lange og den korte skalaen. Merk at både Amerika og Europa bruker skalaer som kommer an på språket som brukes der og da.
 11. ^ a b c (PDF) (italiensk) (55 utg.). Direttiva CE. 1994. s. 12 http://www.frareg.com/news/legislazione/ambiente/direttiva_1994_55_CE.pdf. Besøkt 11. juli 2011. 
 12. ^ Foundalis, Harry. «Greek Numbers and Numerals (Ancient and Modern)». Besøkt 11. juli 2011.  (del av gresk instruksjon på foundalis.com)
 13. ^ «Canadian government standards website» (engelsk). Can gov. 2010. Arkivert fra originalen 12. august 2011. Besøkt 11. juli 2011. 
 14. ^ a b Kotzé, E.F., Professor. «Taalkommissie se reaksie op biljoen, triljoen». Die Taalkommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Besøkt 11. juli 2011. [død lenke]
 15. ^ «Million, Billion, Trillion – Lakh, Crore, Arab: made easy» (engelsk). Besøkt 11. juli 2011. 
 16. ^ wiktionary:bilione
 17. ^ wiktionary:trilione
 18. ^ «Diccionario Panhispánico de Dudas» (spansk). Besøkt 11. juli 2011. 
 19. ^ Wennergren, Bertilo (8. mars 2008). «Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko» (esperanto). Besøkt 11. juli 2011. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]